Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

Läser med en god portion oro på regeringskansliets hemsida om att lärarbristen kommer 2019 att uppgå till 60 000 behöriga lärare. Sextiotusen är en väldans massa folk och lärarutbildningarna kommer inte...

Idag gratulerar bloggen de båda fänrikarna Julius Lindahl och Nils Sjöholm, båda 1. Ubflj till deras mariningenjörsexamen. Det var nog 10-11 år sedan det utexaminerades några sådana i Marinen så...

Efter att i sambands med planerandet och genomförande av Högre specialistofficerutbildningen 15-16s syntesskede(3v) så fick jag förmånen att tillbringa ett antal omgångar på Gotland i syfte att rekognosera för den...

  Jag är ingen idrottsmänniska, när jag jobbade i Afghanistan sade en FV kollega till mig när jag kom iförd SSS träningsoverall att det är nog helt bortkastat av arbetsgivaren...

Det förekommer ibland i media bilder på räckvidden för det ryska luftvärnsrobotsystemet S-400 GIGANT utplacerat i Kaliningrads Oblast och med  räckviddsring om 400 km utritad. Problemet blir då att denna...

Under den gångna veckan har jag bedrivit verksamhet med FOI och ett av de sjögående förbanden. Det vi gjort är att genomfört ett fältprov för att utvärdera utrustning och metod...

När det gäller örlogsfartyg så  är alla sensor och bekämpningsfunktioner ombord  ett resultat av avvägningar och kompromisser, detta gäller I stort sett alla nationers flottor eftersom ekonomi och konstruktion sätter...

När jag läser i sådana sociala media som berör försvarsmakten slås jag av den för mig ofta helt främmande bilden av Försvarsmakten och Marinen som där sprids. Ofta går texter...

Så då var jag hemma igen efter några synnerligen trevliga dagar på 4.e Sjöstridsflottiljen. Alltid lika trevligt att komma till Berga under förutsättning att det finns något fartyg att sova...