Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

Nu när vi tagit steget från en i huvudsak karriärbaserad försvarsmakt till en betydligt mer kompetensbaserad sådan inställer sig ofta frågan när är man egentligen specialist på något? Frågan har...

När Gud skall straffa sjöofficeren tilldelar hen vederbörande ett eller flera markförband... #alltärroligareochsmidigaremedsjöstridskrafter#

Då det i media är ett vansinningt tjat om Aurora 17 så vill jag här ta tillfället i akt och berätta om en annan övning som ur marint perspektiv är...

Med bakgrund av Peder Fredrikssons EM-guld i hoppning tycker jag att historien om sergeanten vid Norrlands Dragoner Gehnäll Persson bör lyftas fram som en del av militärhistorien. Persson deltog i...

Så nu kan jag äntligen pusta ut efter att ha idkat avrostning av reservofficerare ur Marinen i fyra dagar. Detta är första gången SSS genomför en dylik kurs och av...

I detta inlägg avser jag diskutera hur vi egentligen nyttjar vår försvarsmusik och om den har statscermoniell nytta, nytta i militära operationer eller bara egentligen är en ren lyx för...

Denna fråga har många ställt sig vid införandet av trebefälssystemet som från början var ett enbefälssystem, som blev ett tvåbefälssystem och sedan ett trebefälssystem. Ett införande som enl. mig liknar...

I diskussionen om utökade resurser till marinen så riktas ljuset oftast mot behovet av nya korvetter, minröjare och fler ubåtar men jag skulle vilja sätta sökarljuset på behovet av mindre...

Våra systrar och bröder i Merivoimat(Finska Marinen) har gjort en en riktigt bra sak; de har tagit fram ett heltäckande inriktningsdokument för sin Marin kopplat till sitt Flottilj 2020-projekt. Detta...

Sitter med stor behållning och läser senaste nummret av Tidskrift i sjöväsendet. I det nummret utalar sig flera högre marina företrädare angående behovet av fler och nyare plattformar ssamt hur...