Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Sjökrigsskolekoncept.

inifransett

En fråga som har varit aktuell sedan militär utbildning formaliserades är den om mängden teoretisk utbildning kontra mängden praktisk utbildning. Diskussionen för kring huruvida den nyutexaminerade officeren skall kunna användas direkt eller om de militära studierna skall lägga en grund som sedan kompletteras med praktik för att få en duglig officer.

Denna diskussion förs även idag och gäller definitivt flottans elever på officersprogrammet. Kritiken mot den utbildningen är att eleverna vid examen efter 3 års studier inte är användbara i befattning utan behöver ytterligare 9 månaders studier för att få rätt kompetens. De saknar truppföring under utbildningen vilket även eleverna på marinens specialistofficersutbildningar saknar. För amfibieförbandens elever på officersprogrammet så läser de marina kurser i t.ex taktik och har ett VFU-år(verksamhetsförlagd utbildning) som genomförs av SSS förlagd på förbandet. I det fallet så finns en större möjlighet att utbilda eleven till att få större duglighet vid examen.

Officersutbildningen bedrivs i dag på Militärhögskolan Karlberg. Eleverna läser utbildningen i form av ett reguljärt högskoleprogram på Försvarshögskolan och under ett av de tre åren så genomförs ett VFU-år på resp. stridsskola. Jag har i tidigare blogginlägg diskuterat kring upplägget av denna utbildning och vidhåller min uppfattning att akademiseringen är bra men att det finns sätt att genomföra utbildningen för de marina eleverna på ett sådant sätt så att de är avsevärt bättre förberedda för sitt kommande jobb än de är i dag och att det även skulle ge tillbaka kunskap till akademin.

Det jag har är en vision om hur officersprogrammet skulle kunna vara upplagt och hur jag vill se organisationen kring detta. Jag tillåter mig att ha visioner trots att jag vet att dessa aldrig kommer att bli verklighet men en vision kan leda till diskussion, nya tankar och de anger i vilken riktning en person eller organisation tänker.

Jag har i tidigare blogginlägg beskrivit hur jag skulle vilja sätta ihop en grupp militära och civila lärare från FM och FHS. Ta alla kursplanerna och göra en plan för hur att uppfylla dessa kursmål genom att genomföra utbildningen i en kombination med förbandsnära utbildning, utbildning på själva FHS och på SSS. För att göra detta plus att skapa nätverk och samhörighet med marinens specialistofficerselever så ser jag framför mig en ny sjökrigsskola. Denna sjökrigsskola skall inte vara en egen organisationsenhet utan vara en del av SSS. I denna skall både elever ur officersprogrammet och specialistofficersutbildningen gå. Namnet Sjökrigsskolan är tämligen symbolladdat mer än 30 år efter sin nedläggning och skulle vara bra ur marknadsföringssynpunkt men risken för sammanblandning med Sjöstridsskolan är för stor. Därför skulle detta bara heta KSS rakt av. Att skapa samhörighet kring en utbildningsorganisation är inget nytt men det tar en väldig tid. Att flytta huvuddelen av utbildningen från MHS K till Sjöstridsskolans KSS ger på lång sikt möjligheter att bygga marin kunskap, tradition och anda på ett annat sätt än det går att göra på en försvarsgrensgemensam skola.

Jag tror att ett nytt pedagogiskt tänkande kring de marina eleverna som genomgår officersprogrammet så kan vi skapa en officer som direkt efter examen är krigsdugligare och har större organisatorisk mognad än som det är nu. Att det behövs kompletterande utbildning i b.la navigation må så vara men för elever ur amfibie och basförbanden så skall de vara väl rustade att gå in i sina befattningar efter examen.

Med ett sådant pedagogiskt och organistoriskt upplägg kommer den akademiska utbildningen närmare verkligheten. Det som förloras är den stora grad av interaktion mellan elever ur olika försvarsgrenar som det blir på Karlberg. Här kan man alltid föra diskussionen om på vilken nivå nätverksbyggandet skall ligga. Jag hävdar att på kadettnivå är det viktigast med nätverk inom försvarsgrenen medan på kaptens/örlogskaptens/förvaltarnivå är det befogat att bredda sig mot andra försvarsgrenar.

Ytterligare en faktor som skulle tala för ovanstående är det rena utrymmet på MHS K. Nu när armén skall tillväxa i så hög grad behövs det officerare och dessa elever skall bo någonstans. Kan marinen lyfta ut våra 35-40 elever per år så lättar trycket på det rent fysiska utrymmet på Karlberg men detta får ses som ett sidospår eftersom i all militär utbildning är krigsdugligheten viktigast.

 

GMY

Förvaltare Håkan Lindberg.

 

Adenviken 20090528
Korvetten HMS Stockholm bryter sjö i Adenviken.
Försvarsmakten har erhållit en anvisning angående en marin insats i Somalia (EU NAVFOR OP ATALANTA) av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Insatsen skall inledas i maj 2009 och vidmakthållas under fyra (4) månader i insatsområdet.
Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten/CombatCamera

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

2 kommentarer

 • Studenten 8 januari 2021 22:54

  Vem ska sköta denna utbildning? Den akademiska kunskapen sitter ju inte i väggarna på SSS. Det är lätt att alltid önska mer, men ibland vore det bra om vi utvecklar det vi har.
  Jag säger inte att det är fel att fundera men det är lätt att sprida ett virus att allt är dåligt. Och det är det faktiskt inte. Speciellt inte på längre sikt än ett tioårsperspektiv. Det är först nu som OP-elever når HOP. Det är nu vi kan börja skönja resultatet av förändringen som genomfördes med start (2006) 2007.

  • inifransett Studenten 8 januari 2021 23:09

   @Studenten.
   Som jag skriver. En kursledning bestående av både personal ur marinen och lärare från FHS. Jag har inga problem med det akademiska men jag tror att vi kan vässa både den militära delen och den akademiska delen för marinens elever på OP med en lite ändrad utbildningsmetod men med bibehållna kursplaner och krav.

   Håkan

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *