Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Ett stabilt tips till flottilj- och regemetsförvaltarna.

inifransett

Något som jag tycker är olyckligt är hur osynliga våra flottilj-och regementsförvaltare(OR9) är både på sociala media och när det gäller artiklar t.ex. i Tidskrift i Sjöväsendet eller Krigsvetenskapsakademins handlingar och tidskrift. Försvarsmakten har genomgått stora förändringar och har en period av tillväxt framför sig. För att vi skall kunna dra slutsatser och erfarenheter av det som gjorts och kunna diskutera och förbereda oss för det som komma skall så behövs både debatt hur saker borde göras och information hur saker skall göras.

Eftersom tre-befälssystemet är en bärande del för att skapa krigsduglighet i våra förband så anser jag att våra flj-/regfv måste börja synas både i sociala media som facebook och twitter och i form av artiklar i tidskrifter eller på bloggar. Det var bara för några månader sedan som jag insåg att det finns en FM-förvaltare, en ledningsförvaltare, en logistikförvaltare m.fl. Att vi har försvarsgrensförvaltare har jag koll på men att de andra fanns var en ren överraskning. Jag anser mig ha hyfsat bra koll på vad som händer inom specialistofficerssystemet men detta hade jag helt missat och jag verkade inte vara ensam om det heller.

Skall vi nu ha företrädare på OR9-nivån så måste dessa synas och deras åsikter i olika för krigsdugligheten releventa frågor göras publika. En försvarsgrensförvaltare behöver inte tycka exakt som sin närmaste chef men de skall vara ihopapratade och OR9:an måste ha lite åsiktsmässigt eget utrymme. Som det är nu så är det väldigt tyst från OR9-hållet. Förre marinförvaltaren hade ett twitterkonto där han mestadels RT:ade information från andra kanaler. I övrigt ser man väldigt sällan inlägg från någon OR9:a och då aldrig i officiell funktion.

Jag hävdar att aktivitet på sociala media och skrivandet av artiklar både för debatt och information är oerhört viktigt för att skapa en samhörighet mellan OR9:or och övriga specialistofficerare och GSS. Det är idag redan problem med att vissa förbandsförvaltare i princip är osynliga utanför kanslihuset på vissa förband och då skall vi inte tala om dem som sitter osynliga på HKV. Vill man ha lite sammanhållning och kåranda bland SO och GSS då är det till att flottilj- och regementsförvaltare börjar synas även för dem de inte träffar på dagligen. Med ett offensivt medialt uppträdande så får personalen både information, en del kåranda samt att de får en kanal för att kontakta sin högste företrädare inom försvarsgrenen/funktionen.

Att vara en del i triaden kräver också förmåga att ”lägga örat mot rälsen” och komma åt den information om förbandets/försvarsgrenens tillstånd som inte annars nåt högre chef men som denna har stor nytta av.

Vill man som OR9 ha lite inspiration hur man skall använda sociala media så kan jag rekommendera att ni besöker följande konton på facebook. Hærens sjefssersjant(norska arméförvaltaren) Luftforsvarets sjefssersjant(norska flygvapenförvaltaren) och Hærchefsergenten(danska armeförvaltaren)

GMY

Förvaltare Håkan Lindberg

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *