Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Varför FM behöver nyutbilda reservofficerare

inifransett

När man diskuterar kring reservofficerare, dess nyttjande och utveckling kommer ofta argumentet upp varför FM måste utbilda nya när man inte nyttjar alla de befintliga. Jag tänker här ge min syn på frågan baserat på erfarenhet av hur RO nyttjas i Marinen. Begreppsmässigt så använder jag ordet reservofficer(RO)  för att beskriva både det som formellt heter tidvis tjänstgörande officer(OF/T) och dito specialistofficer(SO/T)

Som jag beskrev i mitt tidigare inlägg så är medelåldern mycket hög bland reservofficerarna. Om 20 år så kommer majoriteten av dem vi har i dag att ha gått i pension även om man räknar in att reservofficeren går i pension vid 67 års ålder. Skall vi ha erfarna resevofficerare som på sikt kan förstärka främst i våra staber så behövs det nyrekrytering.

En annan styrande faktor är att många av de  förband och system som reservofficerarna varit krigsplacerade på innan år 2000 har idag försvunnit och med dem krigsbefattningarna. Det finns idag knappt någon mobliseringsorganisation där reservofficeren har sin naturligaste plats utan det mesta är insatsorganisation med väldigt höga beredskapskrav vilket gör behovet av RO mindre.

Hade FM inte varit så dåliga på att engagera och utveckla sina RO hade det medgett att fler RO kunnat gå in och täcka upp vakanser under kortare tid. Tyvärr är kompetenstappet så stort enl. mig så att det är lättare att nyutbilda mot nya befattningar. Detta är inget specifikt RO-problem utan detta gäller även YO som varit för länge(10-15 år)  i produktionsorganisationen. Det tar ett par år på insatsförband innan denne har kommit upp i rätt kompetensnivå trots att denne arbetat dagligen i FM. Med detta inte sagt att FM skall strunta i gamla RO. Det behövs enl mig att vi kör igång en ordentlig OF2-utbildning för RO om kanske 5+5 veckor för att få fram dugliga stabsarbetare/utvecklare som med stöd av sin civila kompetens går in och arbetar kortare eller längre tid i FM. Denna utbildning  skulle även erbjudas dem som redan är kaptener.

Nya förband ställer nya krav på kompetenser och jag ser att marinen har behov av minst en ny kategori RO och det finns säkerligen fler nya behov när FM skall växa. Att skola om under längre tid, 3-4 månader utbildning + 12 månader praktik och samtidigt byta kategori på  äldre RO från OF/Ttill SO/T tror jag inte på skulle ske i större utsträckning. Vad jag däremot tror på är att marinstaben uppdrar åt sjövärnskåren(SVK) att skapa sommarutbildningar i allmänna sjömilitära ämnen för samtliga kategorier tidvis tjänstgörandeså att dessa kan vidmakthålla de grumdläggande kompetenserna. Detta skulle medföra både ökat engagemang, en möjlighet till rekrytering av konternuerligt anställda och ett bättre utbildningsläge vid moblisering.

Sammanfattat så tycker jag följande skall göras för att utveckla reservofficerssystemet.

  • Utöka reservofficersutbildningen i omfattning och nya utbildningslinjer.
  • Starta upp försvarsgrensvisa OF-2 kurser för reservofficerare  Kurserna skall vara inrirktade mot stabsarbete och utvecklingsarbete.
  • Marinstaben skapar med SVK som utförare ett system för vidmakthållade av kompetens hos samtlig T-personal.

GMY

Förvaltare Håkan Lindberg

 

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *