Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Marinen i Försvarsbeslutet. Några detaljer.

inifransett

När man läser försvarspropositionen som idag har beslutats finns i organisationen några skillnader mot det förra beslutet som är värda att belysa. Nedanstående förband är nu beslutade skall utgöra marinens krigsförband.

Marinstab 1
Korvettdivision 2
Minröjningsdivision 2
Röjdykardivision 1
Ubåtsdivision 1
Amfibiebataljon 2
Marin basbataljon 2

Skillnaderna mot förra beslutet är att marinstaben har blivit krigsförband.  De två sjöstridsflottiljledningarna, ubåtsflottiljledningen, marinbasledningen, amfibieregementsledning och de två underhållsdivisionerna inte längre är krigsförband. 17e bevakningsbåtskompaniet är troligen inordnat i amfibiebataljon eftersom förbandet ej finns med i listan över krigsförbanden och det är ju bevisligen kvar.. Underhållsdivisionerna skall avvecklas och uppgår i de två nya basbataljonerna i vardera Karlskrona och Berga/Muskö samt att amfibiebataljonen delas i två.

Att förbandsledningarna inte längre är krigsförband är bara positivt då detta skapar organisationsfrihet för marinchefen att skapa optimala garnisonsfunktioner genom det nya s.k militärbaskonceptet. I militärbaserna skall förråd,  verkstäder, driftstyrningsfunktioner, IBSS/TPSS ooch övrig garnisonsverksamhet inordnas och här tror jag att det finns väldigt stora samordningsvinster att göra genom att fler funktioner blir garnisonsgemensamma. Om vi tänker oss en framtid med tre militärbaser inom marinen(Berga/Muskö, Göteborg och Karlskrona) så tror jag att inom 10-15 år så har dessa utvecklats tillbaka till marinkommandostrukturen eftersom det var en bra form för att hantera garnisonsmässig verksamhet och bakre underhåll inom ett större kustavsnitt.

GMY

Håkan

 

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *