Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Marinen i försvarspropositionen.

inifransett

 

I veckan lade regeringen fram totalförsvarspropositionen som skall ligga till grund för b.la marinens utveckling fram till 2025 då nytt beslut tas. Att denna proposition tydligt inriktas mot att förstärka armén är otvetydigt men ändock så är detta ett mycket bra beslut på det viset att det faktiskt satsas på totalförsvaret som helhet. Efter alla år med nedskärningar och nedläggningar kommer det faktiskt till lite friska pengar som skall omsättas till krigföringsförmåga.

För marinens del så blir de organisatoriska förändringarna så att Älvsborgs Amfibieregemente(Amf4) sätts upp med en amfibiebataljon som krigsförband. Det blir i praktiken ingen helt ny bataljon utan man delar den befintliga i två. De två underhållsdivisionerna (34.e och 43.e) läggs ner och uppgår i de två nya basbataljonerna som skapas av marinbasens nuvarande krigsförband plus underhållsdivisionerna. Basbataljonerna kommer att vara placerade i Karlskrona och Berga/Muskö. Det jag ser som en oklarhet är 132.a säkerhetskompani sjö och 17.e bevakningsbåtsdivisionen i Göteborg. 17.e ingår idag i Amf1 och leds som ett marint förbands så där är det nog inga problem men 132.a tillhör Amf1 men leds operativt av säkerhetsbataljonen på Livgardet. Här finns det vad jag kan se tre möjligheter:

 1. Att de överförs helt till Säkerhetsbataljonen.
 2. Att kompaniet avvecklas och personalen förs in i amfibiebataljonen.
 3. Att kompaniet ingår i marinbasen och skapar ytterligare ett basskyddskompani.

Förutom ovanstående så finns inga organisatoriska förändringar av vikt.

På materielsidan så tycker jag att regeringen luras lite då man för in modifieringen av HMUB Halland som en satsning. Den var med redan i förra försvarsbeslutet men finansierades aldrig så det är en restpunkt kan man säga. Vidare så tas modifieringen av Gävle och Sundsvall upp men den är ju redan under genomförande så det blir ju också lite återvinning av tidigare satsningar.

De satsningar som dock görs är följande:

 • Halvtidsmodifiering av röjdykarfartyg typ Styrsö(2st ca 25 år gamla)
 • Livstidsförlängning av minröjningsfartyg typ Koster(5 st 30-35 år gamla)
 • Halvtidsmodifiering av korvett typ Visby(5st 15-18 år gamla)
 • Anskaffningar av sjömålsrobotar och luftvärnsrobotar.
 • Påbörja anskaffning av totalt 4 st nya ytstridsfartyg(Visby generation 2)
 • Nya båtar och robotsystem till amfibiebataljonerna. Både sjömåls- och luftvärnsrobotar.
 • Hålla liv i Gävle och Stockholmsklasserna.
 • Materiel för ett nytt sjörörligt underhållskoncept. Nya hamnbogserare, transportfartyg och tankbåtar. Kopplat till denna punkt kommer HMS Trossö och Carlskrona att utgå p.g.a. ålder(40 resp. 45 år)

Det som jag ser som lite oroande att det står väldigt många bör och få ska i texten. Detta är inte bra alls. Hade helst velat se ordet ska på alla ställen där det står bör.

I denna proposition så ligger tyngdpunkten på att utöka arméns organisation plus antalet värnpliktiga men jag hoppas innerligen att nästa rapport från försvarsberedningen inför beslutet 2025 kommer att heta Eldkraft och att vi ser en rejäl satsning på materiel och förband för strid på sjön och i luften.

GMY

Förvaltare Håkan Lindberg

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

1 kommentar

 • Robert 18 oktober 2020 21:07

  Hej! Bra inlägg som ofta annars. Tänkte bara kommentera 132. Säkkomp. Hela Säkerhetsbataljonen är en operativ bataljon, och syftet med ett sådant förband är just att kunna stödja fler än en stridskraft. Därav operativt förband. Säkkomp sjö är således inte ett vanligt basskyddskompani.
  Att de som ett operativt marint förband är placerat på en ort som göteborg är logiskt, då det hade varit svårt att skapa ett sådant förband på Livgardet, likaså är det logiskt att flygvapendelarna är placerad vid flygvapnet. Även om de leds av Säkerhetsbataljonen/operativ chef.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *