Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Dalregementet

inifransett

Så kommer förmodligen ett av våra äldsta regementen att tillsammans med ett antal andra förband återuppsättas. Givetvis är jag oerhört glad för Falun, Sollefteå, Göteborg, Uppsala, Östersund, Arvidjaur och Kristinehamns skull att dessa orter får återuppståndna förband. Av dessa är Uppsala,Arvidsjaur och Göteborg dem med mest militär aktivitet i dag.  Dock ser jag med stor oro på att rörande Falun, Sollefteå, Östersund och Kristinehamn så har Försvarsmaktsledningen(FML) avrått från att etablera nya förband där. Nu har jag ingen aning om hur FML resonerat men jag skall förklara hur jag själv ser på detta och förklara den oro jag känner.

Fördelar med nya arméregementen.

  • Fler militärbaser över landet som kan stötta militär och övrig totalförsvarsinsatser i deras närområde.
  • Större mängd grundutbildade soldater.
  • Bättre folkförankring genom lokal närvaro
  • Åtgärdar behov av att utbilda lokala bevakningsförband.

Nackdelar med nya arméregementen

  • Det ryms ingen ekonomi för dessa förband i försvarsbeslutet.
  • Infrastrukturkostnaderna för nyetableringarna är kraftfullt underskattade.
  • Brist på materiel till de förband som skall sättas upp.
  • Det kommer att ta mycket lång tid(15-20 år) innan dessa förband har fått en stabil lokalt skolad officerskår.
  • Det måste anskaffas materiel till dessa nya förband. At hänvisa till ”arvet” komer inte att fungera. Det finns inga gamla prylar att ta av eftersom det nästan är är brist på allt.

 

I det korta perspektivet 1-10 år så är dessa regementen i Falun, Sollefteå + detachement i Östersund och Kristinehamn utomordentligt dåliga idéer men i ett 20-40 årsperspektiv så är det en god idé.  Vad som behövs är pengar för infrastruktur, utrustning, vapen och personal. Här bör man höja ekonomin i försvarsbeslutet så att finansieringen av dessa förband inte tas inom ram eftersom de i det fallet skall tas från andra viktiga projekt något som framhållits från Försvarsmakten.

Av rent lokalpatriotiska anledningar och långsiktig tänkande så är det bra med ett Dalregemente men jag hyser stor oro för att pengarna till detta regemente och de övriga kommer att tas ur  marinens budget  Skall detta fungera måste försvarsbeslutet 2025 heta Eldkraft och fokusera på att utrusta den växande försvarsmakten.

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *