Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Genmäle till Kn Linehagen

inifransett

I Försvarets Forum nr 4 kommenterar kn Frida Linehagen mitt tidigare blogginlägg om kvinnors karriärer i FM. Eftersom det utrymme jag fått för genmälet i Försvarets Forum är tämligen begränsat så kommer hela mitt genmäle i fulltext här.

 

Genmäle till Kn Frida Linehagen.

Kn Frida Linehagen skrev i Försvarets Forum nr 4 2020 en insändare som kommenterade mitt inlägg Kvinnors militära karriär på bloggen Inifrån sett och jag avser här replikera på Linehagens insändare. Jag är synnerligen glad över denna respons på mitt blogginlägg och jag hoppas att denna diskussion verkligen lyfts upp och konkretiseras.

Linehagen anser att mitt blogginlägg är anekdotiskt vilket det absolut är. Inlägget speglar min egen uppfattning och gör absolut inte anspråk på att vara vetenskapligt då jag är specialistofficer och inte producerar akademiska verk utan bara läser dem och applicerar kunskapen i verkliga åtgärder

Jag vill istället fortsätta Linehagens resonemang som tar upp ett antal problemområden men inte anger några konkretare lösningar. Jag föredrar en mindre akademisk och mer handgriplig metod när det gäller att rätta till problemet med att det finns hinder för kvinnor att göra karriär i FM.

När jag dels läser Linehagens egen uppsats Kvinnliga militärers erfarenheter kring en mansdominerad organisation (Linehagen, 2017) och rapporten Att bryta in i ledarskap (Selberg, 2015) så framgår att det finns en manlig homosocialitet som gör att män skapar på ett annat sätt än kvinnor gör och att det i dessa nätverk tas beslut och skapas politik. Att manliga nätverk problematiskt för kvinnor och kvinnors karriärer är otvetydigt och frågan blir då hur vi istället skall skapa heterosociala nätverk som främjar både kvinnor och mäns arbetsliv och som inte upplevs som exluderande och nedvärderande.

Att skapa heterosociala nätverk kan ske genom att personal skapar forum och aktiviteter baserat på funktioner, tjänstegrenar eller personalkategori. Sådana nätverk är med naturlighet könsneutrala och oerhört viktiga för funktionens/tjänstegrenens effekt och känslan av delaktighet och uppskattning hos medlemmarna. Det är min åsikt att sådana nätverk har större chans att skapa bra förutsättningar för att stötta kvinnor som vill göra karriär då dessa kan erhålla stöd och mentorering från personer som inte tillhör hennes egen linjeorganisation utan som blir mer icke dömande. När sådan verksamhet organiseras och genomförs så skall inte de föräldralediga glömmas bort Som sådan vill man ändå hänga med på vad som händer i verksamheten och det minskar känslan att var luftlandsatt på fel fält när denne återvänder till jobbet.

En åtgärd till är att fler kvinnor ger sig in i traditionsbaserade nätverk på förbanden såsom officersföreningar, mässledningar etc. Sådana sociala nätverk har lång patriarkal tradition men fungerar som vilken ideell förenings som helst då även dessa har ett kroniskt behov av engagerade människor. Fler kvinnor i dessa skapar då en heterosocialitet och ger samtliga engagerade ett värdefullt nätverk

Något som alla oavsett kön skall göra med alla oavsett kön är att berömma när någon gör bra saker och uppmuntra till fortsatt bra arbete. Detta gäller alltså både kvinnor och män dock skall det utdelas ärligt beröm och inte ljugas om detta. Att kvinnor upplever att de inte får samma stöd som männen är helt IG och det är något vi kan göra något åt. Överhuvudtaget är det viktigt att vi går från en organisation där några går före och förändrar och några kommer efter och kritiserar till att dem som kommer efter övergår till att stödja dem som går före.

Något som jag anser skall upphöra omedelbart i FM det den tendens manliga kollegor har att dels försöka göra sig roliga på andras bekostnad vilket bara sänker den utövande individens anseende bland sina kollegor. Detta drabbar både manliga och kvinnliga kollegor med det tillägget att de kvinnliga dessutom ges sexuella eller utseendemässiga anspelningar. Grunden i FM är att individer skall behandla varandra med respekt för den andres kompetens och prestation. Kön etc. är oväsentligt för den stridande förmågan. Människor som möter varandra i respekt kan samarbeta avsevärt bättre än sådana som försöker med skämt och antydningar förminska den andre.

Jämställdhet i FM skapas inte av tjocka likabehandlingsplaner. Det skapas genom att alla i FM behandlar varandra med respekt efter kompetens och duglighet då blir vi en ännu bättre krigsmaskin eftersom vi när kriget sätts på sin spets inte slåss varken för konung eller fosterland utan för din egen och dina stridskamraters skull och har du då mött dina medkrigare med respekt kommer de även att slåss för ditt liv.

Förvaltare Håkan Lindberg.

Driver försvarsbloggen Inifrån sett.

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *