Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Ur ett finskt perspektiv.

inifransett

Att kunna se saker ur någon annans perspektiv är en stor fördel men oerhört svårt. Fördelen är att man utmanar sitt vanliga stereotypa tänkande och ser andra saker än man normalt gör För att belysa behovet av en större svensk marin än vi har idag och dess koppling till den politiska viljan att vi skall samarbeta mycket med Finland så har jag här genom karta gjort experimentet med att se på den sjömilitära verkligheten ur mina ögon om jag hade varit operationschef i den finska marinen.

De ingångsvärden jag har är att jag har följande finska sjöstridskrafter:

Totalt 8st ytattackfartyg med sjömålsrobot av mindre storlek men där fyra kommer att bytas ut mot mindre fregatter inom ett par år.

2 st minfartyg med egenskyddsförmåga. Dessa kommer att ersättas av fregatterna.

3 st minjaktfartyg som kan röja minor fritt till sjöss.

Tre mindre transportfartyg som kan användas till minutläggning plus tt antal mindre fartyg med olika syften.

Fasta kustartilleribatterier och rörliga sjömålsrobotkompanier. De senare med korträckviddiga robotar.

En amfibiebrigad.

Gränsbevakningens fartyg och flygplan.

 

Med detta vill jag dels korka igen i finska viken och förhindra utbrytningar från St.Petersburg som kan hota sjötransporterna till halvön Finland, förhindra landstigningar mot den finska kusten i samband med att angrepp landvägen österifrån samt skydda sjötransporterna till och från Finland.

Jag ser det blå området som mitt huvudsakliga operationsområde för sjögående finska enheter och det röda för de svenska. kartan är orienterad från Finland och mot östersjöinloppen och sjövägarna till och från Finland.

 

 

För att jag skall kunna lösa ovanstående uppgift när det gäller skyddet av handelssjöfarten så krävs stöd från Sverige. Sverige måste kontrollera havsområdena inom det röda området. Sveriges resurser för att bedriva sjöfartsskydd inom det området är:

7st korvetter.

2 patrullfartyg med sjömålsrobotar.

5 Minröjningsfartyg.

2 Röjdykarfartyg.

4 Ubåtar

En amfibiebataljon

Ubåtarna räknar jag med har andra uppgifter än att delta annat än att indirekt bidra till sjöfartsskyddet.

Sverige har även en relativt god tillgång på attackflyg med sjömålsrobotkapacitet och tillgång till upphöjda radarsensorer genom flyg och helikoptrar.

Min slutsats är då att svenskarna har tillgång till flyg men fartygsresurserna brister rejält i antal och kapacitet när det gäller att skydda handelssjöfarten i det stora området. De svenska ytsensorerna kommer att vara till hjälp för oss och mina för dem men i undervattensdomänen finns inte alls de räckvidderna utan där måste man kompensera med fartyg på plats mot minor och ubåtar.

Sålunda ser jag att det finsk-svenska samarbetet är bra så länge inte länderna hamnar i konflikt med Ryssland för då kommer Sverige inte att kunna bidra särskilt mycket till skyddet av sjötransporterna till och från Finland enär Sverige del har brist på marinstridskrafter och dessa skall användas både på ost och västkusten medans vi i Finland kommer att ha ett betydligt mindre operationsområde men med nästan lika stor styrka. Sverige har dessutom sin västkust som måste skyddas vilket kommer att dra resurser från Östersjön. Påverkas hamnen i Göteborg får det även negativ påverkan på varuflödet till och från Finland.

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *