Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Stora stödfartyg eller många små transportfartyg?

inifransett

I försvarsberedningens rapport från 2019 återfinns en uppgift att omorganisera om det marina logistikfunktionen. Resultatet av detta är ett förslag som innebär att det organiseras två marina basbataljoner, en i Karlskrona och en på Berga eller Muskö. Som konsekvens av detta avvecklas 34.e och 43.e underhållsdivisionerna och basbataljonerna blir epicentrum för den marina logistiken. I det arbete som nu påbörjas med utvecklingen av de 2 nya marina basbataljonerna så krävs det en helt ny trängfartygsflotta. Bastjänst ska bedrivas över hela Sveriges kust och de nuvarande stödfartygen Carlskrona och Trossö kommer att kräva oerhörda investeringar för att hållas i drift plus att den övriga nuvarande trängflottan behöver omsättas

Behovet av fartyg för att bedriva marin bastjänst är givetvis avhängigt av de för stunden nuvarande operativa behoven. Om det är en kustförsvarsposition sjöfartsskyddsoperation eller sjöövervakningsoperation. Skillnaden mellan bastjänst och logistikförsörjningen det är att bastjänst är logistikförsörjning fast med hanterandet av en hotbild det vill säga genomföra strid för att logistiken skall kunna komma fram och överlämnas. För att kunna hantera för sjö- och amfibiestridkrafter logistiska behov i krigsmiljö krävs allt vi har fartyg avsedda för detta. Diskussionen pågår huruvida dessa vi skall ha flera små fartyg eller fler eller ett fåtal stora fartyg jag och tänker i detta med detta blogginlägg diskutera kring för och nackdelar med flera små enheter mot flera stora enheter. Givetvis skulle det vara optimalt med samtliga tre typer av fartyg som här diskuteras men det har vi varken råd med eller kan bemanna.

I texten nämner jag termen basområde och det är i min värld ett ca 10-15 mil långt kustområde som omfattar 5 mil ut över havet och fem mil  in i land där marina enheter skall logistikförsörjas i fred/kris/krig.

Beträffande de olika fartygen i min tankemodell så är det större stödfartyget i diskussionen motsvarande HMS Carlskrona i storlek. Transportfartyg mindre i storlek av HMS Loke men med högre fartresurser och mindre tankfartyg som en 50-60 m lång produkttanker. Observera att detta är rena tankemodeller och inget som existerar.

Fördelarna med stort stödfartyg är uthålligheten och förmågan att följa sjöstridskrafterna långt ut. Basera helikopter samt kunna delta i internationella insatser. Fartyget har drivmedel, förnödenheter, reservdelar, teknisk personal och sjukvårdsresurser ombord. Fartyget kan användas som så väl som underhållsfartyg som ledningsfartyg. Vidare skulle fartyget kunna ombeväpnas till minfartyg. Nackdelarna är det högst begränsade antalet vilket gör marinens bastjänst mycket intolerant mot förluster av stödfartyg samt begränsar antalet basområden från vilka marinen kan operera ifrån. L Bastjänst kommer att kunna bedrivas i basområdet bara där stödfartyget är Behovet av egenskydd som kommer att kräva kvalificerade sensorer och vapen vilket kostar både personal och pengar samt dess olämplighet när det gäller att logistikförsörja amfibieförbanden. Denna fartygstyp skulle även kräva en ordentlig hamn för att själva kunna förnödenhetsförsörjas.

När det gäller transportfartyg mindre så ser det ut som följer. Fördelarna är ett större antal fartyg som ger en bättre geografisk täckning samt att det blir fler objekt för motståndaren att bekämpa för att sätta ner vår logistiska kapacitet. Denna typ av enkla fartyg med små besättningar blir billiga om de köps i en längre serie. Lastdäcket ger stor flexibilitet i last samt kan fyllas med minor om minportar anbringas. Fördel är även att kunna lasta dem utan att behöva en ordinarie hamnanläggning.

Mindre tankfartyg skall ses som ett komplement till de mindre transportfarygen i syfte att kunna ge bunker fritt till sjöss där de mindre transportfartygen är olämpliga. Det större stödfartyget har ju redan denna förmåga. Fördelen är att de är billigare än stödfartyget och kan anskaffas i större antal samt att de kräver endast en mindre hamnanläggning för att själva bli påfyllda medan nackdelen är att de  endast kan ge bunker och inga andra förnödenheter.

Som slutsats så rekommenderar jag en blandning av mindre transportfartyg och mindre tankfartyg med redundans som huvudargument. Stora stödfartyg är bäst men då behöver vi fyra st av dem för att klara kriget. Fler små enheter försvårar kraftfullt mer för motståndarens målinvisning än enstaka större enheter gör.

GMY

Håkan

P.S Ber om ursäkt för formateringen i tabellen men jag hittade inte hur att åtgärda. Det skall vara samma formatering på all text D.S

 

Tillgänglighet Skydd Verkan(kapacitet) Ledning Uthållighet
Större stödfartyg Litet antal skrov. Behov 3-4, i realiteten max 2.

Ett fartyg per basområde(10-15 mil)

.

Kräver egenskydd i form av lv plus behov av eskort fritt till sjöss och luftvärn och markstridsförband i skärgård. God rörlighet genom hastighet(20-22 knop) Går ej att maskera i skärgård.

Stort avbräck i logistisk kapacitet vid bekämpning.

Stor kapacitet vad gäller förnödenheter, reservdelar och drivmedel. Begränsat med ammunition, vapen och minor kan medtagas för överlämning. Kan läktra i skärgård eller ge bunker fritt till sjöss under gång.

Kan minera.

Kan tillfälligt basera helikopter ombord.

Har sjukvårdsresurser

God ledningsförmåga Kräver hamn för att förrådskompletteras.

Lång egen uthållighet. Kan användas vid internationella insatser.

Transport fartyg mindre Stort antal skrov. Behov 15+2 kan realiseras.

Flera fartyg per basområde.

 

Kräver skydd av markstridsförband i skärgård.

God rörlighet genom hastighet(20-22 knop)

Kan maskeras i skärgård.

Litet avbräck i logistisk kapacitet vid bekämpning.

Liten egen kapacitet med drivmedel. Övriga förnödenheter, reservdelar, vapen ammunition tas med enl behov.

Kan minera.

Lämpligt för att försörja amfibieförband.

Mycket begränsad ledningsförmåga Kräver kaj/pir, brygga, läktring för att förrådskompletteras.

Begränsad egen uthållighet

Mindre tankfartyg Litet antal skrov(2-4) Kan realiseras

1-2 fartyg/basområde

Kräver skydd aav markstridsförband i skärgård.

Kan maskeras i skärgård.

Stort avbräck i logistisk kapacitet vid bekämpning.

Kan bara ta drivmedel. Kan läktra i skärgård eller ge bunker fritt till sjöss under gång Mycket begränsad ledningsförmåga Kräver kaj/pir, brygga, läktring för att förrådskompletteras

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *