Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Sjömanskarriär.se

inifransett

Ibland blir man faktiskt lite positivt överraskad. I detta fallet då en medarbetare på HKV kommenterade ett äldre inlägg jag skrev om militär och civil kompetens och det då visar sig att det finns en avdelning på HKV som arbetar med arbetsgivarrelationer i syfte att underlätta för främst tidvis tjänstgörande att hitta en arbetsgivare som både uppskattar de ibland svårdokumenterade personliga egenskaper man får ut av erfarenheten från FM och som uppskattar att vederbörande vidmakthåller sin kompetens ett par veckor per år. Detta är mycket bra men jag skulle vilja vässa detta ytterligare lite till.

För att marknadsföra detta så finns det en hemsida som heter soldatkarriar.se där det läggs upp platsannonser från företag som FM har samarbetsöverenskommelser med. Det finns även en sida på FB som också heter soldatkarriär.  Den senare har jag varit inne på tidigare men lämnat därhän då det enda som återfinns där är berättelser från folk som är tidvis tjänstgörande i FM.

De interna dokumenten ger vid handen att i första hand syftar arbetet till att skapa möjligheter för T-personal och hemvärnspersonal att hitta en arbetsgivare som uppskattar ett parallellt engagemang i FM och i andra hand riktar sig till GSS/K som är i slutet av sin tjänstgöring men inte skall fortsätta som någon form av officer.

Det är här som jag anser att vi i FM är otydliga. Detta borde hanteras som att din GU är början på antingen en längre militär karriär eller en kortare med en smidig övergång mot det civila baserat på den erfarenhet och kompetens man tillskansat sig i FM. Detta innebär ett förändrat synsätt på hur en GSS-karriär ser ut. För att ha någon relevant erfarenhet bör individen ha jobbat i FM minst 3-4 år och därefter bli föremål för karriärväxling mot det civila om denne så önskar. En GU ger helt klart erfarenheter men för att dra fördelarna av det som FM ger så behöver man få lite längre erfarenhet av arbetet i FM. En erfarenhet som med stor säkerhet kommer en framtida arbetsgivare till stor nytta.

FM behöver skapa ett synsätt hos potentiella medarbetare att det finns en port in och det är GU. Vill man efter det göra karriär som sjöman, soldat eller gruppchef upp t.o.m överfurir så tar det idag stopp efter 8 år då man skall bli civil och det är här det måste vara tydligt att det finns en organisation som hjälper dig över i en civil anställning där du helts behåller ett visst engagemang i FM. Detta måste kommuniceras ut redan innan mönstring att FM har ett program för dig som vill lägga några år som anställd men inte vill/kan bli officer. Helst hade jag sett att dugliga GSS efter 6 år och lägst furirs grad blir tillsvidareanställda i FM men det är en annan diskussion men i viket fall måste GSS-karriären bli tydligare.

Har detta då någon bärighet mot Marinen och det vill jag hävda att det har. Som det är nu ingår inte vad jag kan hitta några rederier eller SjöV bland samarbetspartnerna vilket är olyckligt. Det finns ett stort behov av svenskt sjöfolk i och med den gradvis ökande inflaggningen av svenskt tonnage inklusive ett allmänt stort behov av svenskt sjöbefäl. Vad jag skulle vilja ha är en sida som heter Sjömankarriär.se där aktörer i den maritima sektorn kan söka personal och göra reklam för t.ex. sjöbefälsutbildning. Här krävs det även praktiska åtgärder som information hur det handgripligen fungerar att få jobb i t.ex. ett rederi. Nyckel i allt rekryteringsarbete är tydlighet. Finns det mista tvetydighet kommer folk inte att söka. Med en sida bara för sjömansyrket i FM så kan vi dels visa vilka befattningar som finns, visa befordringsgången och ha tydliga instruktioner och kontakter att hänvisa till när den erfarne sjömannen vill övergå till den civila delen av det maritima klustret. Intressenter här ser jag rederier, hamnar, SjöV m.fl. som behöver dugligt folk med grundkunskaper inom teknik och/eller sjömanskap.

Det skall vara enkelt för den presumtive sjömannen att gå in på sidan och se både sina militära och sina civila karriärmöjligheter. Samtidigt blir detta ett verktyg för att bemanna även den civila delen av det maritima klustret.

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

4 kommentarer

 • Kråkan 7 augusti 2020 20:27

  Sen är det inte de direkta sjömansyrkena som jag oroar mig för. Vi har flera kockar som gör ett fantastiskt jobb ombord men som nu närmar sig maxtiden för anställning.
  Jag skulle helst förlänga deras tjänstgöring i minst ytterligare fyra år med lönepåslag för lojalitet och stora yrkeskunskaper. Om detta inte skulle gå så är vi skyldiga dem att slussa dem till bra tjänster i sjöfarten eller kanske sjöfartsverket och kustbevakningen.

  • inifransett Kråkan 7 augusti 2020 21:44

   @Kråkan
   Jag skulle ju helst vilja kunna tillsvidareanställa ett antal OR3-5. Främst för att ha tillgång till instruktörer när organisationen skall växa.
   Nu går ju inte det så att få personal till jobb i handelsflottan med ett T-avtal kan göra att vi skapar oss lite större handlingsfrihet i ett skede av kraftig tillväxt.

 • M 9 augusti 2020 10:10

  En länk som till en viss del berör ämnet.

  https://www.transportforetagen.se/globalassets/rapporter/kompetensforsorjning/2020/framtidens-sjofartskompetens_200625_final.pdf?ts=8d81f3ecbc45400

  • inifransett M 10 augusti 2020 20:40

   @M
   Oerhört intressant rapport. Det är ju uppenbart att något måste göras för att säkra tillgången på svenskt sjöbefäl.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *