Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Armé 2035

inifransett

I detta inlägg skall ge mig totalt utanför eget kompetensområde och beskriva hur jag ser på den svenska arméns framtid. Som jag ser det så är det i princip uppbyggandet an en ny armé vi behöver genomföra. Jag har i detta inte tagit hänsyn till ekonomiska ramar utan vill i detta redovisa en flottists tankar på hur den svenska armén bör se ut 2035.

Den nya armén skall inte bygga på de svagheter som den gamla ”kalla kriget armén” bar på. Dessa var följande:

 1. För mycket personal med för undermålig och fåtalig utrustning.
 2. En armé som behövde veckor på sig att efter mobilisering bli stridsduglig.
 3. Brigader som inte utbildades samlat utan spritt på flera förband vilket försvårade samträning.
 4. Då krigsförbanden väl genomförde repövning genomfördes detta bara med del av brigaderna och fördelningsförbanden.
 5. Värnpliktssystemet gav mycket ojämn förmåga till beredskap under året.

Det fanns givetvis fördelar också med den gamla armén:

 1. Stor kvantitet personal som gav en kvalitet i sig men framförallt stor yttäckning.
 2. Möjlighet att några veckor efter mobilisering anfalla med förband av divisions storlek (15 000-20 000 man)
 3. Konkurrens mellan förbanden som skapade kvalitet.
 4. Ett stort antal officerare som kunde bemanna gemensamma staber med markstrids- och logistikkompetens.
 5. Tillräckligt med trupp för att stödja annan nation.

Om vi ser på ovanstående sammanställning så behöver den nya armén hantera svagheterna från den gamla plus innehålla samtliga fördelar med det undantaget att endast en division är realistisk.

I mitt scenario har armén följande huvuduppgifter:

 • Bekämpa motståndarens försök att ta infallsportar såsom flygplaster och hamnar.
 • Fördröja en motståndares framryckning över gränsen mellan Sverige och Finland in i Sverige.
 • Att kunna stödja finska armén med markförband.
 • Att försvåra motståndarens landstigning på öppen kust.

För att lösa dessa uppgifter kopplat till de tidigare angivna kvalitetskraven så krävs det en annan armé än den vi har idag.

Att bygga den nya armén skall bygga på de enheter vi har idag men utbyggda till 7 st brigader(Revinge, Skövde, Visby, Kungsängen, Falun, Östersund/Sollefteå, Boden) Dessa brigader skall utbilda alla funktioner själva med stöd av respektive funktionsregemente, träng, art,lv, signal, ingenjör. Personalen i dessa brigader skall vara 2/3 P och 1/3 K och T så får vi brigader som på väldigt kort varsel,1-2 dygn som max kan sätta in var sin bataljonsstridsgrupp i strid medans återstoden mobiliserar. För att uppnå samövning så skall 1/3 av brigaden utbildas varje år och genomföra KFÖ vart tredje år med inneliggande GU som icke-mobiliserande del. Ur mitt perspektiv så är det bättre att få 1000 man i strid efter ett dygn än 10 000 i strid efter 10 dygn.

Till detta organiseras en divisionstab främst med kompetens att leda de tre nordligaste brigaderna i operationer i norra Sverige och Finland. Vad gäller divisionsförband så ser jag att dessa utbildas av funktionsregementena och jag vill här trycka på behovet av förmågan till indirekt eld som både är kraftfullt förstörande och höjer stridsmoralen och med det menat raketartilleri.

 

För att möta kravet på förband över ytan vill jag ha lokalförsvarsförband som i huvudsak utgörs av avkastningspersonal P från brigad och divisionsförband men som har en kärna av K och T både officerare och GSS plus att dessa förband även de har KFÖ minst vart tredje år och helst krigsförbandskurser vart annat för att snabbt kunna komma på plats vid höjd beredskap. Dessa förband skall ha god rörlighet i syfte att låta hemvärnet verka mer statiskt.

Materiellt så ansluter jag mig till sådant som redan är beskrivet i andra skrifter men med tillägget att jag ser helikopter med pv-förmåga som en förmåga som både skulle kunna nyttjas i strid både på land och i skärgården som stöd både till arméns och marinens strid.

Jag är helt medveten om att jag är svårt utanför mitt kompetensområde men tyckte det var roligt att lufta lite tankar om armén också.

GMY

Håkan

 

 

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

2 kommentarer

 • Carl-Fredrik Hammar 4 september 2020 18:43

  Ett mycket bra inlägg!
  Systemet med brigaderna som läggs fram har dock för mig en brist; designerade enheter för snabb förflyttning till Finland för att stödja deras armé, vilket var en av de fyra primära uppgifterna som lades fram för armén.
  Jag förstår att de tre norrlandsbrigaderna är ämnade för operationer i norra Sverige och Finland men för stöd längre söderut så har jag en idé.
  Något liknande vad britterna nyligen satt upp med sitt "Strike Brigade"-koncept. Om Sverige potentiellt träder in i NATO skulle ett förband utav en sådan karaktär även vara ytters lämpat för stöd till Baltikum.
  En eller två luftburna bataljonsstridsgrupper som med kort varsel kan förflyttas till Finland eller Baltikum för att stödja de lokala stridskrafterna.

  Jag har verkligen inte någon erfarenhet inom militärorganisation av något slag men tänkte ändå tillföra, om inget annat, nya idéer.

  -Carl-Fredrik

  • inifransett Carl-Fredrik Hammar 5 september 2020 06:47

   Jag har läst ett liknande förslag på en blogg som drevs av en övlt i armén så du är ju inte helt fel ute.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *