Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Låt en rejäl försvarssatsning snabbstarta Sverige ur denna krisen.

inifransett

När jag gick i gymnasiet fick vi läsa om en ekonom som hette Keynes. Hans teori var att när det var lågkonjunktur så skulle staten gå in och ekonomiskt gasa sig ur krisen. Nu har vi ett läge där vår ekonomi är nära haveri plus att vi har en tämligen eftersatt försvarsmakt och då borde vi kunna göra den listiga manövern att genom en rejäl satsning på Försvarsmakten kunna bidra till att ekonomin kommer i gång och att vi får en duglig och bemannad försvarsmakt.

En försvarssatsning skulle innebära att det läggs stora beställningar till vår egen försvarsindustri och inte att förglömma deras lokala underleverantörer. Det skulle läggas stora beställningar på nybyggnation och renoveringar vilket gynnar byggsektorn. Lönerna för soldater och sjömän skulle kunna höjas vilket skulle kunna få fler att ta anställning i den kategorin. Hela FM organisation skulle kunna växa med nyetablering på ett par orter vilket skulle stimulera deras ekonomi överhuvudtaget. Totalt skulle antalet skattebetalare i riket öka. Övriga myndigheter under Försvarsdepartementet, FortV, FMV, TRM m.fl skulle även de då öka antalet anställda då behovet av deras tjänster skulle öka rejält.

Med en sådan satsning på t.ex. en gradvis höjning av anslaget med 55 miljarder fram till 2030 höjer vi både vår försvarsförmåga, försvarsmaktens förmåga att stödja övriga samhället, fler får fast arbete och det blir en bra injektion i olika slag av den svenska industrin.  Pengarna skulle få en bra spridning över landet och komma många kommuner och företag till godo förutom att de vässar vår säkerhetspolitiska förmåga.

Bara Marinen behöver tredubblas för att kunna genomföra sina uppgifter över hela konfliktskalan. Exempel på storlek på bilden nedan. Siffrorna är tagna från Kungliga örlogsmannasällskapets skrift En Marin för Sverige.

Jag är nu mycket orolig för vad som kommer att hända med försvarspropositionen i höst nu när ekonomin rasar. Jag vädjar därför till våra politiker till att se den totala samhällsnyttan med en ordentlig försvarsmakt och en egen försvarsindustri.

GMY(trots att landet har hissat signalflagga L)

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

3 kommentarer

 • Magnus 30 april 2020 09:03

  Q hissar man när fartyget är fritt från smitta...:)

  • inifransett Magnus 30 april 2020 09:51

   @Magnus Har inte ISB tillgänglig men visst finns det en flagga för när du har smitta ombord?

 • Magnus 30 april 2020 16:57

  Lima :)

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *