Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Att ta tillvara erfarenheter ger förtroende för organisationen.

inifransett

Att ta hand om de erfarenheter en organisation genererar är på intet sätt något nytt i den militära verkligheten men som jag ser det så koncentreras ofta arbetet mot att samla in erfarenheter eftersom ett sådant insamlade dels ger de faktiska erfarenheterna, dels fyller ett behov för ledningen att framstå som en lärande organisation eftersom just sådana organisationer ses som effektiva.

Ett långsiktigt lärande inom organisationen skapar förtroende för organisationen i andras ögon eftersom man helt enkelt tycker att organisationer som inte har en fungerande erfarenhetsprocess inte inger förtroende. Detta gäller särskilt skattefinansierade sådana eftersom man som skattebetalare vill ha högsta möjliga effekt av sin inbetalade skatt.

Sålunda är en fungerande erfarenhetsprocess nödvändig för en offentlig verksamhet som vill framstå som kvalitativ.

Fungerar då denna process i Marinen? Svaret är från mitt håll både ja och nej. För att få en funderande erfarenhetsprocess behövs enl. mig följande delar:

  • En fungerande insamlingsprocess.
  • Personal som utvärderar insamlade erfarenheter och föreslår åtgärder. Dessa skall inte vara samma personer som skrivit erfarenheterna.
  • Chefer som vågar implementera och följa upp dessa åtgärder.
  • Personal som förstår varför de skall skriva erfarenheter.

Många talar om hur viktigt det är att ta hand om sina erfarenheter men det krävs resurser att utvärdera och implementera de förändringarna som erfarenheterna pekar på behövs. Tas inte erfarenheten omhand och återkopplas till den/de som genererat dessa kommer man snart i ett läge där personalen drabbas av ”utvärderings-fatigue” d.v.s. att folk tröttnar på att leverera erfarenheter därför att de insett att det ändå inte blir någon förändring eller att något är tillräckligt bra så att man kan sluta utvärdera för en tid. Exempel på det senare är de av Sjöstridsskolan anordnade Marinstridsdagarna. Varje år uppmanas deltagarna att fylla i utvärderingsformulär och varje år konstaterar arrangören att 90% av besökarna är nöjda. I sådant läge borde man sluta utvärdera på några år eftersom det inte ger något att utvärdera en verksamhet som fungerar bra förrän att den förändrats i större grad. Fortsätter man då utvärdera så kommer folk att tröttna på att utvärdera och då tar hela processen skada i de lägen man verkligen behöver erfarenheterna.

Återkopplingen mot dem som lämnat erfarenheterna är mycket viktig del i en fungerande process. Att få veta att någon faktiskt läser och behandlar din inskickade erfarenhet gör att du får ett lite större förtroende för organisationen även om det inte leder till den förändring som du vill men du är sedd och lyssnad på.

Marinen har en bra insamlingsprocess men den är beroende av att det finns handläggare med djup kunskap inom resp. tjänstegren för att insamlade erfarenheter skall kunna omvandlas till höjande av operativ förmåga. Har man inte handläggare så är det ingen idé att samla in några erfarenheter och detta är något som måste vägas in när man skall bedriva erfarenhetsarbete.

GMY

Håkan

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

1 kommentar

  • En erfarenhetsutmattad organisation – Taktisk.se 25 mars 2020 08:20

    […] här inlägget är till huvuddel inspirerat av ett inlägg publicerat på bloggen “Inifrån sett“. I det inlägget behandlar författaren Försvarsmaktens erfarenhetshantering och hur den […]

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *