Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Takhöjden för diskussioner i FM

inifransett

På den senaste tiden har mycket av diskussionen på sociala media med koppling till försvarsrelaterade ämnen kretsat kring FM kommunikationsdirektörs inlägg på sidan FM kommenterar. Syftet med detta inlägg är att ge min egen syn på debattklimatet i FM. Syftet är inte att gå i polemik med kommunikationsdirektören utan helt enkelt att förmedla min egen åsikt i frågan.

Jag följer den försvarspolitiska debatten både på bloggar, twitter och Facebook. Skriver själv här på bloggen och ibland på FB eller på twitter och anser mig utan problem kunna uttrycka mig utan att varken behöva vara anonym eller råka ut för repressalier.

När jag läste KOMDIR inlägg så måste jag erkänna att jag inte riktigt fattar vad han menar med de första styckena. Att det i sista stycket nämns att personalen skall var lojal med fattade beslut är självklart men som jag uppfattar debatten så sker det ytterst sällan att FM egna beslut ifrågasätts. Eftersom FM är en från politiskt håll synnerligen detaljstyrd myndighet så är det mot den nivån diskussionen riktas, inte mot FM och att kunna diskutera politiska beslut är ju själva demokratins kärna. Exempel på detta är som exempel att vår krigsorganisation styrs i regleringsbrev vilket gör att ÖB inte kan genomföra organisationsförändringar av dessa utan att först det angivits i regleringsbrevet. Sålunda hamnar mycket av diskussionen på ett politiskt plan.

Rörande FM interna diskussion så är den oerhört viktig fram tills dess att beslut tagits. Förutsättningen för att vi skall kunna behärska vår egen profession är kombinationen av forskning och diskussion d.v.s. mötet mellan akademi och praktisk verklighet och det mötet kan lika gärna ske på ÖB chefsmöte, i Tidskrift i Sjöväsendet eller på Twitter för att ta några exempel.

Att vi har en öppen diskussion är oerhört viktigt både för vår krigsduglighet och vår trivsel. Givetvis sätter sekretessen gränser men det finns väldigt mycket att diskutera som inte omfattar detaljer om kapacitet, styrkor, svagheter, pågående verksamhet etc. När jag skriver så håller jag mig till följande egenpåhittade riktlinjer:

  • Det jag skriver skall jag kunna stå framför ÖB och motivera.
  • Kritik skall vara konstruktiv och det skall alltid medfölja ett förslag till lösning.
  • Det skall vara framåtblickande. Allt var inte bättre förr.
  • Det är inte fel att skriva i folkbildande syfte.
  • Det ÖB ger som riktlinjer för hela FM är också mina riktlinjer och jag kan utan tveka kritisera sådant som avviker från myndighetens faställda linje. Jag arbetar och trivs i FM därför att FM värdegrund överensstämmer med min egen.
  • Försiktighet att lägga ihop öppen information eftersom man kommer till et läge där det sammanvägda blir sekretessklassat.

Skall vi ha en försvarsmakt som är är ett relevant begrepp i det svenska samhället så krävs en ordentlig debatt som förs av den egna personalen. Det är till slut vi som skall utföra det politikerna vill använda oss till. Vi har en gedigen historik av debatt. I närtid representerad av kollegorna Wiklund(Skipper) och Bergquist(Wiseman) och längre tillbaka i tiden Axel Rappe och med honom kretsen kring Ny Militär Tidskrift(NMT) som gavs ut mellan 1928-1961. Både i Tidskrift i Sjöväsendet(TIS) och i Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift(KRVAHT) har sedan 1800-talet vår försvarsmakt och försvarspolitik livligt debatterats.

Det är av yttersta vikt att den debattvänliga stämningen bibehålls och från min synvinkel så upplever jag inget hot mot detta. Jag vet dock att det i minst ett fall agerats mot medarbetare som skrev en artikel i TIS. En mycket saklig artikel med både problemformulering och förslag på lösning där kritiken inte ens riktades mot FM utan mot annan myndighet. Att medarbetaren i det läget kände sig så hotad så att vederbörande behövde ta med sig sin fackliga representant vid möte med chef. I detta fall var det en chef på lägre nivå som agerade helt felaktigt och att det hanterades av organisationen visar på att försök att stävja en god debatt inte tolereras.

Som chef anser jag att man har ett ansvar att stimulera sina medarbetare till debatt och diskussion för att vi skall kunna göra organisationen mer stridsduglig och att medarbetarna skall förstå den omgivning de verkar i eftersom debatt inte bara syftar till att framföra kritik utan även till att framföra förståelse för varför saker är som de är.

GMY

Håkan

 

 

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *