Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Sjöreserven.

inifransett

Jag har tidigare skrivit om behovet av att fånga upp personal som genomfört GU i Marinen men av olika anledningar inte valt att fortsätta. Då jag har som princip att nyttja de existerande verktygen i totalförsvarsverktygslådan för att lösa problem snarare än att hitta på helt nya så beskrivs här hur vi med befintliga strukturer initialt skulle kunna  skapa ytterligare en kanal för rekrytering och därefter kunna skapa en resurs för bemanning av t.ex hjälpfartyg, Syftet skulle vara att skapa en frivilligverksamhet dit förtidsavgången personal kan söka sig för att ha kvar kontakten med Marinen och här avser jag f.d GSS.

Långsiktigt skulle detta syfta till följande:

  • Att skapa intresse för att åter gå in i aktiv tjänst.
  • Att skapa intresse för att engagera sig i en frivillig försvarsorganisation
  • Att bli en ambassadör för Marinen i sitt ordinarie civila liv.

 

Målet med verksamheten skall vara att förtidsavgången personal kommer tillbaka som K-anställda, T-anställda eller engagerar sig i t.ex. hemvärn med marina uppgifter.

Uppdraget torde ges till Sjövärnskåren som upprättar en avdelning inom egen organisation för detta ändamål. Arbetsnamnet är Sjöreserven. Sjöreserven arrangerar i inledningsvis utbildningshelger där föreläsare från de olika förbanden informerar om Marinens verksamhet idag samt att personalfunktionerna redogör för behov och utvecklingsmöjligheter.Dessa helgkurser  genomförs på olika ställen i landet under olika år för att locka intresserade lokalt.

Därefter beroende på intresse och engagemang hos deltagarna kan utbildningsverksamheten utökas till att omfatta en vecka med vidmakthållande av allmän sjömilitär kompetens.Slutligen kan verksamheten styras mot tjänstegrensvisa utbildningshelger för att stimulera specifik personal till att återinträda i Marinen. Deltagande i detta förutsätter att vederbörande har genomfört GU(GMU+YK) i Marinen samt innehar medlemskap i Sjövärnskåren.

Härvid kan man diskutera huruvida man skall ha en bortre gräns för när personalen skall ha genomgått GU. Detta för att den personal som deltager skall bestå av sådana med någorlunda färsk kompetens och som då är lättare att sätta in i verksamheten vid återrekrytering. Ett förslag skulle kunna vara att begränsa detta till personal som gjort GU efter 2010

Då jag anser att sjömanskapsutbildningen för vår GU inte skall ligga på segelfartygen utan utföras ombord på ordinarie fartyg under GU sjökurs så lösgörs det tid för att under 2v varje år kunna genomföra repetitionsutbildning i sjömanskap för Sjöreserven. En sådan utbildning tror jag kan ha stor dragningskraft och ge eleverna vidmakthållen kompetens som däckspersonal.

Min uppfattning är att det är enklast logistiskt om SVK får detta som uppdrag då de har stor erfarenhet av att hantera frivilligpersonal samt har tillgång till lämpliga kursgårdar.

Vad gäller lärare och instruktörer så anordnar SVK verksamheten och de Marina förbanden stödjer med personal. Här kan det även vara en tanke att engagera SFRO att bidra med lärare/instruktörer då det här enl. mig finns ett outnyttjat humankapital som kan vara Sjöreserven till nytta.

Mitt förslag är att Marinstaben driver frågan mot PROD FRIV och mot SVK. Är gensvaret positivt läggs uppdrag mot SVK för anordnandet och skapandet av lämplig intern organisation för detta. SSS ges uppdrag att skapa program och att samordna instruktörerna. Instruktörer kan även erhållas från SVK och från SFRO. Samtliga marina förband ges i uppdrag att presentera sina förband samt att i samband med detta presentera sitt behov av att anställa personal.

GMY

Håkan

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *