Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Disputerade officerare: statussymbol eller verklig nytta?

inifransett

 

Detta inlägg handlar om vilket syfte FM har med sina disputerade officerare, hur dessa hanteras och hur detta kan utvecklas till något bra.

FM vilja med sitt doktorandprogram återspeglas i skrivelsen FM2016-10870:28 Bilaga till utredningen Framtida officersutbildning:

Akademiseringen av officersutbildningen (OP+HOP) syftar bland annat till att öka den generella förmågan att bidra i professionens kunskapsutveckling. Detta är dock inte tillräckligt. Försvarsmakten måste också ha dedikerad forsknings- och utvecklingsverksamhet avseende den militära professionen.

 Utveckling av de ämnen som är centrala för utveckling av operativ förmåga – krigsvetenskap, militärteknik och ledarskap – kräver en grund i både beprövad erfarenhet och vetenskap. För detta krävs såväl officerare som tillägnar sig akademisk kompetens som civila akademiker som kan bidra till den militära ämnesutvecklingen .

 Försvarsmakten ska försörjas med disputerade officerare för såväl utbildning som kvalificerat analys-, stabs- och utvecklingsarbete. I stort handlar det om befattningar som:

  1. a) Lärare vid Försvarsmaktens skolor, b) Utvecklingsofficer med fokus på taktisk nivå och forskare vid Försvarsmaktens skolor, c) Stabsofficer, utredare, utvecklingsofficer och analytiker där doktorskompetens är nödvändig i HKV.

 Försvarshögskolan och myndigheter under Försvarsdepartementet ska kunna försörjas med disputerade officerare för såväl utbildnings-, utvecklings och forskningsbehov.

Detta låter utmärkt men är det verkligen så? När jag lägger örat mot den militära rälsen så uppfattar jag nämligen lite andra signaler från de som deltager i doktorandprogrammet.

De signaler jag får är att det finns liten förståelse på OrgE för det arbete och kompetens som doktorander och disputerade tillför organisationen. Att det  finns på OrgE-nivå endast finns vaga tankar om vilka befattningar och vilken karriär den disputerade skall ha och det finns lika dåligt med tankar på hur den disputerade skall nyttjas för att organisationen skall dra nytta av individen och hur individen skall kunna känna att dennes surt förvärvade kompetens verkligen gör skillnad i FM förmåga till att slå ihjäl sin motståndare.

Om vi ser FM:s militära personal som en sabel så har vi lyckats att få till själva spetsen som skall tränga in i fienden i form av GSS och SO men när det gäller själva handen som skall styra spetsen finns det en hel del förbättringspotential. Med det menat att vi behöver jobba igenom hela OF-systemet inkl. de disputerade ordentligt för att hand och sabelspets skall kunna leverera maximal militär effekt.

Den ett förband/skola/stab/centra får i form av en disputerad officer är någon som med vetenskaplig metod kan lösa taktiska/tekniska/organisatoriska problem utan att det blir ”rita-gissa-spring” av det hela. En disputerad officer skall antingen göra en chefskarriär och då lämpligen disputera innan vederbörande blir OF5 eller så skall denne arbeta med det som står i skrivelsen ovan och då kan officeren disputera betydligt tidigare i karriären.

Rent praktiskt så ser jag från mitt OR8-perspektiv att det vore ultimat att ha en disputerad som leder arbetsgrupper av FM-ingenjörer, SO och djupt specialiserade GSS för att lösa problem som dyker upp och som måste lösas för att få framgång i striden. Krigshistorien är full av händelser där snabb teknisk och taktisk anpassning varit avgörande. Dock måste vi ha det arbetssättet och erfarenheten redan på plats i fred genom att vi genomför detta kontinuerligt. Det blir ett sätt att leva trebefälet skulle jag drista mig att säga.

Skulle vi göra på detta viset så nyttjar vi både styrkan i akademiseringen och styrkan i den djupa specialiseringen vilket i sin tur gör att vi får en försvarsmakt som kan ta sig an krigets många skiften och nyttja dessa till egen fördel eftersom det motståndaren som skall brinna och inte vi.

För att detta skall bli riktigt bra måste dock förbandet/skolan/centrat/staben som som har doktorander från början styra in deras forskning mot ett område som gagnar just deras verksamhet. Jag tycker inte att det är doktoranden och lärosätets fria åkning när det gäller val av ämne utan här skall det lösas existerande problem i smalare eller vidare bemärkelse. Resultatet av forskningen måste vara praktiskt applicerbar i FM, FMV eller FOI.

Jag har dock full förståelse för att det krävs grundforskning som inte ger direkt effekt men är nödvändig för fortsatt framtida mer specifik forskning men då måste det vara väldigt tydligt i beslutet så att inga som helst tvivel om verksamhetens nytta kan uppstå.

Jag är övertygad om nyttan med disputerade officerare så låt dem bli till nytta och inte bara bli en symbol för militärakademiska önskedrömmar.

 

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

2 kommentarer

  • Vetenskapligt underlag stärker professionsutbildningarna – Taktisk.se 22 december 2019 19:40

    […] vara lämpligt att låta en individ som har genomgått metodutbildning på universitetsnivå att leda utvecklingsprojekt. Låt dessa individer leda de med fackkompetens för inte bara säkerställa den militära nyttan […]

    • inifransett Vetenskapligt underlag stärker professionsutbildningarna – Taktisk.se 23 december 2019 14:24

      Rätt!

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *