Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Reviderad grundutbildning i Marinen.

inifransett

Så damp det ner ett efterlängtat direktiv om att starta ett arbete fär att förändra GU i Marinen.

Problemet med dagens GU för sjöförbanden är att de 9 månaderna är byggda för en frivillig som sedan skall ta anställning som sjöman. Den är sålunda inte byggd för att kunna krigsplacera annat än som bevakningssoldat(GMU ger detta) Den innehåller ingen praktik ombord som ger rekryten en inblick hur det är att jobba i flottan och den innehåller inga utbildningslijer som riktar sig till Marinbasens logistik och ekipageenheter vilket medför en synnerligen besvärlig personalsituation för dessa då dr inte har egen rekrytering.

Jag har skrivit i detta ärende och jag vill än en gång påpeka några faktorer där jag har en avvikande uppfattning mot flertalet officerare i Flottan.

  1. Att införa 12.15 månaders värnplikt för sjömän kan te sig attraktivt ur ett bemanningsperspektiv men jag tror att det kan bli direkt kontraproduktivt om dessa sjömän inte känner att de utvecklas i sin tjänst konternuerligt under denna period vilket är svårt att göra ombord. Det finns en hel del sysslor som är normalt arbete ombord men har man pliktpersonal ombord så kommer de att kräva utveckling och utbildning under hela sig sjökurs annars stannar de inte
  2. Jag tror inte på att blanda vpl och anställda sjömän på samma fartyg och inte ens i samma division. Det kommer att bli ett ledarskapsmässigt inferno för det befäl som skall vara arbetsledare åt denna blandade skara. Jag tror att detta går att blanda på landförband men inte ombord.
  3. Ta bort patrullskedet(4v) och sjömanskapsutbildningen ombord på skonerterna(2v) ur GU för sjögående enheter och låt närförsvarsutbildningen(2v) ur den fortsatta sjömansutbildningen ingå i ombordpraktiken. På så sätt frigörs 8v för ombordpraktik i befattning.
  4. Se över behovet av yrkeskurs för rekryterna. Kan vi spara någon eller några veckor och lägga det på sjöpraktik blir det utmärkt.
  5. Inför GU mot alla enheter på MarinB. Utan GU  = Ingen rekrytering av K ochT.
  6. De som inte tar anställning krigsplaceras som matroser i personalreserven för att vid mobilisering kunna nyttjas på hjälpfartyg.

Vad jag vill åt är att det blir en sjökurs under GU men att rekryten upplever den i ett högt och utvecklande tempo vilket skapar intresse för fortsatt engagemang som anställd sjöman.

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *