Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Behovet av en levande marin debatt.

inifransett

Sedan Kungl. Örlogsmannasällskapet bildades 1771 och Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1805 har det bedrivits en levande militär debatt i Sverige. Denna debatt har konternuerligt utvecklats och fått genomslag. Forum som särskilt fått genomslag är den under slutet av 1920-talet startade Ny militär tidskrift i vilken neutralitet kontra en allians med Finland och ökade försvarsanslag debatterades. 2010 startade Örlkn Niklas Wiklund en blogg under pseudonymen Skipper. En blogg som fick betydelse både genom att dels diskutera marina frågor i ett öppet forum och dessutom skapade press på HKV att börja dela information till allmänheten via sociala medier på ett sätt som var nytt för den marina organisationen.

Att debatterna internt i Marinen är av stor vikt är nog alla överens om men jag tror att det finns mycket mer att diskutera, fler debattörer som vill skriva och många som vill läsa och lära sig om maritima frågor. Förutsättningarna idag till en levande marin debatt ser jag idag som oerhört stora. Vi har idag ett utbildningssystem som dels producerar akademiker som är vana att skriva och behandla vatenskapligt material och dels producerar specialister med mycket djupgående kunskaper inom egna tjänstegrenar. På officersprogrammet skriver eleverna C-uppsats och på den högre specialistofficersutbildningens stridskraftsskede marin skriver eleverna ett större arbete.

Varför skall vi då debattera?

Som jag ser det finns följande anledningar:

  • Bli duktiga på att framföra argumentation för maritim verksamhet.
  • Fördjupa oss i olika ämnen i samband med skrivandet.
  • Skapa intellektuell synergi och skapa nya idéer.
  • Maritimt bilda läsarna.

Det är av stor vikt att vi för ut diskussionen om marina ut ur gunrum, mässar, ledningsplatser och kontor, givetvis beaktande av sekretessaspekten till en större publik för att vi skall kunna uppnå punkterna ovan. Vad jag dock inte vill vara med om är när vissa trycker ner andras idéer med argument som ” det där skall du inte fundera på för sådan entusiasm har du inget för” eller ” vem bryr sig” Som äldre kollega är det viktigt att stimulera diskussionen bland de yngre och bidra till den diskussionen med egna kunskaper och erfarenheter för att utveckla ideerna och inte döda dem. Den dagen vi slutar diskutera, skriva och debattera marina frågor då kan vi lika gärna slå igen den här verksamheten.

Detta gäller särskilt nu när vi ser en eventuell satsning på Försvarsmaketen i stort. Hur skall vi växa? Vilka uppgifter skall vi vara dimensionerade för? Vilken orgamisation skall vi ha och vilken materiel? Diskussionsämnena är många och ju fler som debatterar desto mer nyanserad kommer bilden av det svenska örlogsmarina och den meritima helheten att bli

När det gäller olika forum så er jag Kungliga örlogsmannasällskapets Tidskrift i Sjöväsendet som den naturliga platsen att avhandla marina spörsmål. Tidskriften tar in artiklar om det örlogsmarina området och man behöver inte vara medlem i KÖMS för att bli publicerad utan det ses mycket positivt att yngre officerare och GSS skriver i den. När det gäller Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift så är jag inte insatt mer än att de publicerat artiklar från icke-medlemmar som verkar ute på förband.

Vad som saknas är någon form av nätbaserat mer officiellt forum för militär debatt. Som exempel på hur ett sådant kan se ut visas i länken nedan från den australiensiska sidan Grounded Curiosity som är en armédominerad sida för australiensisk militär debatt.  Jag hade gärna sett ett sådant forum i Sverige där det kan föras en modererad seriös militär debatt på en samlad plats.

https://groundedcuriosity.com

Så sätt igång och skriv kära sjö- och amfibiekrigare så håller vi skallarna i trim. Avslutningsvis vill jag påminna om Marinförvaltarens ord ” Det är bra med en backspegel i bilen men den får inte vara så stor att den täcker vindrutan så man inte ser vart man kör”

GMY

Håkan

Foto Michaela Linge Försvarsmakten

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *