Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Svensk strategisk materielutveckling.

inifransett

Foto Andreas Sannerman Försvarsmakten.

Anledningen till att Sverige idag har en en så pass kvalitativt bra försvars och säkerhetsindustriell sektor tror jag är att det som kallats den ” svenska modellen” verkligen fungerat. Försvarsmakten har samarbetat med FOI, FMV och industrin för att få fram bra produkter för just de svenska behoven;  produkter som ibland även gått att exportera.

Styrkan med denna metod är följande:

 • Forskningsresultat omsätts i produkter eller delkomponenter.
 • Användarens synpunkter slår igenom på utformning och kravbild.
 • Industrin kan koncentrera sina resurser kring enstaka projekt.
 • Lägre administrativa kostnader.
 • Vi slipper överklagandehantering som i sämsta fall försenar anskaffning med flera år.

Arbetet genomförs i integrerade projektgrupper(IPT) vilket ger stora fördelar för projektet men det förutsätter att det finns ett beslut på regerings/departementsnivå att så skall ske och det är här problemet kommer.

Idag finns bara två utpekade områden där detta sker och det är utveckling av stridsflyg och ubåtar. Här skulle jag vilja se en betydligt bredare palett som t.ex.

 • Tunga fordon/stridsfordon.
 • Telekrigssytem
 • Undervattensvapen
 • Ytstridsfartyg/stridsbåtar.
 • Vinterutrustning.
 • Radar.

Listan kan säkerligen fyllas på med ytterligare områden.

Finns det då inga problem med detta? Svaret är givetvis ja. Nackdelarna som jag ser det är följande:

 • Hänvisad till en leverantör vilken kan reglera prisbilden själv.
 • Risk för att ”särintressen” inom IPT:t påverkar utformningen åt ett visst håll.

Den första punkten bör hanteras genom att då industrin får väldigt mycket av utvecklingsarbetet gratis skall denne som kompensation utan kostnad förse kunden(FM) med uppgraderingar under en specificerad livstid(10,15, 20 år som exempel)

Min önskan är att regeringen breddar vilka materielområden som är strategiskt viktiga för Sverige och ger ut direktiv om detta så att vi kan bredda den svenska modellen och få fram bra materiel lite snabbare än med traditionell anbudsinfordran, urvalsprocess och överklagandehantering.

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *