Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Nya tjänstegrader.

inifransett

Nu börjar det dra ihop sig till att de nya tjänstegraderna för GSS och specialistofficerare införs. Ett införande som denna gången är kopplat till att nya gradbeteckningar finns tillgängliga på förråden vilket beräknas ske i oktober.

I korthet blir det följande ordning

Menig 1-4 och vicekorpral = sjömän och soldater(OR1-3)

Korpral,furir, överfurir = gruppbefäl(OR4-5)

Sergeant, översergeant (OR6:1 och 6:2)

Fanjunkare(OR7)

Förvaltare(OR8)

Flottilj/Regementsförvaltare(OR9)

Sålunda införs furir och överfurir. 1.serg försvinner och sergeant blir första specialistofficersgraden.

Menig 1-4 får ett streck per steg. Vicekorpral en vilkel, korpral två, furir tre och överfurir fyra.

Sergeanten behåller dagens beteckning för 1,serg medans översergeanterna får ett tunnt streck under det tjocka.

I övrigt inga förändringar för flottans del,

Jag tycker denna justering är bra eftersom man kan visa meniga specialisters utveckling, furir och överfurir återinförs och översergeants graden ger möjlighet att utläsa skillnaden i erfarenhet mellan olika OR6:or.

En helt nödvändig justering enligt mig. Det som återstår i uniformsväg är nu bara att fixa till så att en flottiljförvaltare och en kadett inte har lika skafthatt. FV och Armén har snygga skärmmössor medans vi i Marinen har samma enkla huvudbonad från kadett till flottiljförvaltare. När det gäller officerare är det skillnad på skafthatt mellan t.ex en kapten och en örlogskapten men en värdig huvudbonad för förvaltare och flottilj/regementsförvaltare låter vänta på sig. Mitt förslag är att OR8 och OR9 anlägger samma topplänta som örlkn och uppåt så blir skafthatten lite värdigare för erfarna specialistofficerare.

 

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

10 kommentarer

 • inifransett 7 oktober 2019 18:32

  @Mats Har inget minne av något sådant.
  Serg OR 5 blir öfu OR 5. För att vara serg(OR6) krävs specialistofficersexamen.
  Vill man fortsätta vara sergeant får man gå SOU.

  Håkan

 • Mats 7 oktober 2019 08:32

  Ok en degradering då mao. Det skedde ju Nåt liknande vid när tidigare tillfälle varpå soldaterna vägrade degraderas och fm backade, minns ej riktigt när eller vilken grad det gällde.
  Annars blir det uppsägning för egen del.

 • inifransett 4 oktober 2019 19:48

  @Mats.
  En sergeant blir överfurir. För att vara sergeant krävs att man har en specialistofficersexamen.
  Håkan

 • Mats 4 oktober 2019 04:27

  Om jag förstått det rätt så ”fortsätter” en sergeant att vara sergeant till graden. Eller blir det en degradering till furir med det nya?

 • inifransett 3 augusti 2019 12:53

  @Karl.
  Mycket bra förslag som jag kommer att spara för framtida bruk om det går bra?
  Håller helt med. Införandet av trebefälssystemet var en gigantisk baklängesmiddag och det kommer att ta tid att få allt rätt.Införandet är nödvändigt men det gick för snabbt.
  Tyvärr är Flottan i händerna på det försvarsgrensgemensamma = armén så någon förändring kommer inte att ske under överskådlig tid, tyvärr.

  Håkan

 • Karl Johansson 3 augusti 2019 11:13

  En intressant läsning om de olika huvudbonerna inom försvarsmakten, men jag tycker att man mer skulle fokusera på de olika tjänstegrader as benämningarna.
  Särskilt inom flottan med sina gamla traditioner. Istället införs fler lantmilitära grader inom flottan, vad gäller specialist-
  officerare och gruppbefäl. En återgång till de gamla traditionella borde återinföra för flottans del. Det borde införas en mix av franska flottans underofficerare "maite" = mästare och tyska flottans "stabs" som visar hierarkier samt "bootsmann" enligt följande, men först lite historik.
  Prefixet "flagg" infördes 1761 för bl a förtjänstfullt underofficerare, det bortfall 1824, men återkom 1841 och fanns sedan till 1972, fanns vid flottan i 194 år. Högbåtsman tillkom som lägsta underofficersgrad vid skepparexamen en RR 7 april 1532. Graden i drogs 1824, men återkom 1926, men i drogs 1972. Graden fanns vid flottan i 327 år. Båtsman tillkom omkring 1629 i samband med införandet av båtsman hushållets, som i drogs 1887. Fanns vid flottan i ca 250 år. Mycket traditonsrikt. Mitt förslag till tjänstegrader inom försvaret är följande.
  Flottan Övriga vapenslag
  Stabsförvaltare Stabsförvaltare
  Förvaltare Förvaltare
  Flaggbåtmästare Fanjunkare Överbåtmästare Översegeant
  Båtmästare Sergeant
  Flagghögbåtsman Överfurir
  Högbåtsman Furir
  Båtsman Korpral
  Klara och tydliga och ändamålsriktiga grader. Skulle det ev uppstå ytterliga grad över, överfurir och Flagghögbåtsman, kan de benämnas "stabsförvaltare och stabshögbåtsman"

 • inifransett 8 juli 2019 22:48

  @Jacob Det vettgaste hade varit att låta samtliga officerare ha lika mössmärke samt att låta fv och fljfv ha den tjocka toppläntan.
  Då blir det värdigt.
  Håkan

 • Jacob 5 juli 2019 16:53

  En kadett bär specialistofficers skärmmössa oavsett försvarsgren, dvs. samma som regementsförvaltare (motsv). Flygvapnets kadetter bär dessutom likadan skärmmössa som kaptener, där ändringen sedan sker vid major med mössträns istället för mössnodd samt att överste även bär skärmbrodyr. Mig veterligen bar underofficerare och underbefäl svart mössnodd (i flygvapnet och flottan?) under 30- och 40-talet.

  Kadetter kanske skulle bära svart mössnodd/träns, men med specialistofficers mössmärke och 'officersknappar'? Då blir deras skärmmössa unik, en blandning av gruppbefäl och specialistofficer. Det yttersta tecknet vid examen blir sen, utöver gradbeteckning, att rätt mössnodd anbringas, vilket syns ganska tydligt.

 • inifransett 26 maj 2019 09:52

  @Peter Det svaret får jag bli skyldig. Det for förbi något om det men jag lade det inte på minnet.

  Håkan

 • Peter Olevik Dunder 26 maj 2019 05:28

  Vad blir de engelska (och ev andra) översättningarna på flottans och amfibiekårens nya tjänstegrader för soldater, sjömän, gruppbefäl och specialistofficerare?

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *