Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Psykologiskt försvar plus marin allmänbildning.

inifransett

Texten publicerad i Tidskrift i sjöväsendet nr 2/2019

Bakgrunden till denna artikel bygger på en diskussion rörande vad att göra med de frivilliga som vi höjd beredskap/mobilisering kommer att önska ansluta sig till Försvarsmakten. I diskussionen dyker snabbt frågan upp hur att göra med de reservofficerare som vill ansluta sitt förband men inte har någon krigsplacering och därför kanske både saknar färsk kompetens och fel nivå mot vad som efterfrågas. Sannolikheten att detta skulle inträffa vid t.ex. mobilisering är ganska hög anser jag. Vi har idag ca 1000 RO i Marinen men det finns bara 200 krigsbefattningar för denna kategori. Ett antal av dessa personer har dock krigsplacering i andra myndigheter och kommer sålunda att tjänstgöra där. Jag håller inte det för orealistiskt att 200-300 RO ur marinen skulle vilja ansluta sig till sitt förband och då uppstår det problem.

Ponera att det vid mobilisering och pågående spridning utanför vakten står står 40-50 RO som vill tjäna sin konung och fosterland. Att ta hand om dessa kommer då att bli en prioriterad fråga mitt i allt annat. Att bara tacka för visat intresse och låta dem vända hemåt igen tror jag kommer att bli ett krigsmoraliskt misstag för Marinen som helhet. Att ha engagerat sig som RO och sedan inte behövas när det verkligen blir krig kommer inte att skapa några varmare känslor för själva marinen.

Då det är bättre att förekomma än förekommas så är det bättre att redan i fred förbereda dessa reservofficerare som inte har någon krigsplacering på en annan uppgift ute i samhället.

Vid ett kris/krigsläge så kommer informationsbehovet att vara enormt. Bland mycket så kommer svar rörande marinen att behöva spridas bland befolkningen i syfte att motverka ryktesbildning, desinformation och ren okunskap. Det talas ofta om att det saknas en maritim ”allmänbildning” i det civila samhället och vid kris/krig kommer detta informationsunderskott att öppna för motståndarens påverkansoperationer.

För att hantera detta och frågan hur att nyttja icke krigsplacerad RO så föreslår jag att det skapas en utbildning för s.k. Sjöförsvarsombud(jmf de gamla hemskyddsombuden) Detta behöver inte vara en fast organisation utan dessa individer skulle genom kurs hos lämplig frivilligorganisation kunna ges en blandning av sjö och totalförsvarskunskap samt utbildning i att identifiera och hantera en motståndares påverkansoperation för att sedan vid kris/krig kvarstanna på ordinarie arbete till man blivit inkallad och då sprida korrekt information i sin omgivning.

Ett upplägg skulle kunna vara en veckolång kurs som genomförs av Sjövärnskåren med stöd av t.ex SSS, KÖMS, Svenska flottans reservofficersförbund(SFRO), m.fl. civila och militära aktörer. I denna utbildning skall det tydligt framgå att syftet vid kris/krig är att individen skall kunna sprida korrekt information. Något som även sätter krav på att det efter några år genomförs en påbyggnadskurs då utvecklingen inom marinen och övriga totalförsvaret inte står stilla.  Jag ser helst att en dylik kurs beställs av HKV hos t.ex. Sjövärnskåren som sedan sköter det praktiska då dessa kan genomföra verksamheter av dylikt slag avsevärt smidigare än FM kan.

På detta sätt skulle Marinen redan i fred kraftfullt kunna öka förståelsen för maritima frågor och kunskapen ute i samhället och kunna motstå motståndarens desinformation i kris/krig samt att vi kommer att kunna nyttja viljan och engagemanget hos reservofficerare som kommer att vilja vara en del av rikets försvar men som inte har krigsplacering.

GMY

Håkan

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *