Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Min vision om Muskö

inifransett

Något som jag anser är oerhört viktigt är: att marinen finns på flera ställen i landet och att dessa garnisoner är likvärdiga vad gäller utvecklingsmöjligheter för personalen. Det måste finnas verksamheter både kopplat till förbandsverksamhet och verksamhet som rör stab, utbildning eller utveckling på alla garnisonsorter för att befrämja både kvarstannande och rekrytering.

Innan 2000 var läget sådant att I Karlskrona garnison fanns Marinens officershögskola ,KA2, Marinkommando Syd med underhållsbataljon, Karlskrona örlogsskolor, ubåtsdivision, minröjningsflottilj och ytstridsflottilj . I Vaxholm fanns KA1. På Berga fanns Ubåtsflottiljen stab med division, Belos och ubåtsdivision, ytstridsflottilj, minröjningsflottilj, BÖS och MTC(marinens taktiska centrum) samt Marinens krigshögskola. På Muskö fanns Marinkommando Ost med underhållsbataljon. I Göteborg KA4, Marinens sjukvårdsskola, patrullbåtsdivision, minsvepardivision och Marinkommando Väst med underhållsbataljon. I Skredvik röjdykardivisionen. På Näsby Park fanns Kustartilleriets stridsskola(KAS)

Denna organisation led av problemet att det inte fanns utvecklingsmöjligheter för alla tjänstegrenar/funktioner på alla platser. Då skolorna i de olika garnisonerna var specialicerade tvingades personalen pendla till den skolan som utbildade just i deras proffession. Tyvärr fanns inte något organiserat arbete för att växla olika kompetenser mellan Flottan och KA på resp. garnisonsort vilket kunde ha miskat på pendlandet, bidragit till kvarstannandeeffekt och framförallt breddad maringemensam kompetens. Ytterligare ett problem var att mycket av utvecklingsverksamheten koncentrerades till stockholmsområdet genom BÖS, MTC, Högkvarteret, KAS mm I Karlskrona återfanns utbildningar inom maskin, baskydd och intendentur samt rekrytutbildning men ingen utvecklingsveksamhet och i Göteborg varken yrkesutbildning för sjögående eller utveckling förutom inom sjukvårdstjänsten. Dessa faktum begränsade på sikt personalens utvecklingsmöjligheter i Karlskrona och Göteborg.

Efter 2004 hade kartan ritats om fullständigt. Förband har lagts ned. Amf1 flyttat till Berga. Skolverksamheten koncentrarad till Karkskrona förutom officersutbildningen som flyttat till Karlberg. Marinkommandona nedlagda och uppgifterna övertagna av Marinens taktiska stab samt militärregioner. Underhållsbataljonerna nedlagda, uppdelade och resterna blev Marinbasen med stab i Karlskrona.

Sålunda hamnade vi i en ännu större obalans även om jag själv var glad att ha mitt arbete kvar eftersom jag jobbade/jobbar i Karlskrona. Min vision är att det skall finnas marin på minst tre platser, Berga/Muskö; Karlskrona och Västkusten. Varför jag skriver västkusten är för att jag anser att det där behövs ett nytt marint etablissemang som ger förutsättningar för både amfibie, sjö och basförband samt utbildningsfunktioner att verka. FörmedC ligger bra där det ligger men marinen behöver något nytt.

På Berga finns nu 4.Sjöstriflj och Amf1 samt amfibiedelarna ur SSS samt en pluton ur MarinB/logistikkompani. Förband som förhoppningsvis kommer att växa vilket kommer att ta hela området i anspråk.

På Muskö finns nu en pluton ur MarinB/ekipagekompani samt Sjöinfokompaniet som tillhör MarinB men funktionsleds av Marinstaben. Marinstaben är på väg att etableras på Muskö men det lär ta ett par år innan den etableringen är slutförd. Det är en bra början på att skapa bättre balans mellan garnisonerna men jag ser att verksamheten på Muskö måste växa för att kunna stå på egna ben. Jag ser framför mig att vi bör nyttja Muskös potential för på sikt skapa ett kluster av förband i området så att personalen långsiktigt kan satsa på boende i området och växla mellan stabs och förbandsverksamhet. Vad som behövs är någon form av utbildningsfunktion som kan avlasta SSS i Karlskrona och det skulle ge Berga/Muskömrådet en bra balans med förband stab och utbildning.

För själva Muskö så ser jag behovet av en basbataljon innehållande baskyddskompani, logistikkompani och stabskompani. Basbataljonchefen bör bli garnisonschef för att inte belasta antingen Marinstaben eller Amf1 med garnisonsärenden.

Enligt min mening bör sjöinfokomp flyttas från MarinB till Marinstaben så att Sjöinfokomp får samma chef i all form av verksamhet. Detta skulle dessutom skapa möjligheter för personalen på Sjöinfokomp att utvecklas mot tjänster på Marinstaben i b.la samband, stridslednings och undervattensstrid. Dessutom kommer Marinstaben få tillförsel personal inom logistikområdet förutom sjö och amfibiekompetenserna från förbanden på Berga.

När det gäller arbetsmiljön på Muskö så ökar tillgången till mäss/soldathem trivseln samt att det kommer att finnan behov av kvalitativtövernattningsboende och då helst utanför grindarna på Muskö. Det kommer de närmaste 10-åren att krävas att folk pendlar till Muskö och då är tillgången på övernattningsmöjligheter viktiga. Ett rejält boende med eget pentry underlättar avsevärt. Kanske med någon större lokal för sociala aktiviteter som middagar och baler?

GMY

Håkan

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *