Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Frivilliga flygkårens framtid måste tryggas för Marinens behov.

inifransett

Frivilliga flygkåren(FFK) är en resurs som nyttjas flitigt av Marinen både i form av flygburen sjöövervakning där pilot och spanare i realtid rapporterar och skickar bilder på objekt till våra sjöinformationscentraler. FFK är även en enkel och billig målflygsresurs samt används då och då även för provverksamhet av olika slag. Förutom Marinens behov så levererar även FFK flyg till hemvärnets flyggrupper och till det nu så viktiga brandspaningsflyget

Att FFK är av stor betydelse  för Marinen och hela totalförsvaret råder ingen som helst tvekan om men även för denna resurs så ser sig framtiden lite dyster. Problemet sitter i det ständigt minskande allmänflyget som håller FFK med piloter och och flygplan. På grund av de ökande kostnaderna för att ta och framförallt behålla sina certifikat blir klubbarna mindre, får svårare att hålla igång flygplanen, det blir färre piloter och färre små flygfält. FFK äger dessutom inga flygplan själva utan hyr in dessa från flygklubbarna och piloterna till FFK kommer även de från flygklubbarna så flygklubbarnas verksamhet är alltså en förutsättning för flera verksamheter i hela totalförsvaret.

Min slutsats är att tillgången på flygplan och framförallt piloter till FFK måste säkras långsiktigt för annars kommer vår sjöövervakning och andra delar av totalförsvaret att bli rejält lidande.

För att lösa detta har jag följande förslag i det fallet detta anses viktigt och ekonomi oväntat skulle tillföras:

  1. MSB finansierar via paraplyorganisationen KSAK landets allmän flygare 12 timmars flygtid/år för uppehållande av sina certifikat. Detta är inte i avsikt att upprätthålla olika former av beredskap och verksamhet utan för att skapa förutsättningar för detta.
  2. FM skapar i samverkan med FFK en GU pilot för att långsiktigt försörja FFK med sådana. Denna GU skulle vara 11 månader lång och bara kunna sökas via frivillighet. Efter inledande GMU ges flygsoldaten utbildning till certifikat på propellerplan(PPL-A) och de 200 timmars enkelkommando som krävs för att kunna krigsplaceras som pilot inom HV och som avtalpersonal inom FFK. Denna utbildning ser jag även kunna vara ett sätt att väcka intresse för ordinarie flyg och helikopterförarutbildning inom HV.
  3.  FM hyr in tvåmotoriga plan(i storlek Britten Norman Islander som danska hemvärnet använder)  till FFK för att ge utökad räckvidd vid sjöövervakning samt kunna stödja med persontransporter. Detta säkrar på sikt flygplantillgången för sjöövervakningen samt öka tiden i luften.

GMY

Håkan

 

Förberedelser för flygning. Foto Patrik Warström FM

 

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

1 kommentar

  • Peter Olevik Dunder 9 november 2018 19:17

    Tipsar om föredraget "Sveriges krishanteringssystem med brandflyg från små flygplatser och hjälp med brandbekämpningsplan vid storbränder ". KSAK sänder föredraget med Tomas Strandman live från Tekniska museet den 28 november kl 1800. Det kommer även gå att se i efterhand.

    https://ksak.se/kalendarium/2018/ksak-dm-foredrag-tomas-strandman/

    För övrigt en kommentar till din punkt 3: De flesta piloter har behörighet för enmotoriga kolvmotorflygplan. Och enmotoriga flygplan är också de vanligaste. Australienska GippsAero GA8 Airvan 8 som använda av USAF AUX är ett exempel på ett moderna flygplan än Britten-Norman BN-2 Islander och därtill är det ett enmotorigt flygplan.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *