Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Kommentar till Bergqvist, Sonesson och Oksanen

inifransett

I veckan publicerade försvarsdebattören Carl Bergqvist ett inlägg på sin blogg Wisemans Wisdoms där han tog upp bristen på officerare och den bristens inverkan på den förhoppningsvis kommande utökningen av svensk försvarsförmåga. Detta inlägg togs upp av b.la. Jenny Sonesson GP och Patrik Oksanen Hela Hälsingland på resp tidning med budskapet att  1/3 av officerarna kommer att försvinna.

Att denna brist tas upp och defineras som ett problem håller jag helt med om men däremot måste man vara medveten om att använda rätt terminologi när man skriver. I alla ovanstående skrivningar används begreppet officerare vilket genererar en hel del frågor hos mig när det gäller vad som avses. Menar skribenterna yrkesofficerare(SO/K +OF/K), reservofficerare(OF/T + SO/T), specialistofficerare(SO), officerare(OF) eller slår man ihop hela kollektivet under begreppet officerare?

Börjar jag titta lite i detalj på detta med Högkvarterets skrivelser som stöd så konstaterar jag att det som är problemet är att antalet konternuerligt antällda officerare med akademisk examen(OF/K) alltså graderna fänrik – amiral minskar netto med ca 50 personer per år framgent. Något som också framgår är att det finns en stark tillväxt på specialistofficerare som på sikt kommer att ersätta ett stort antal OF/K då dessa OF/K idag sitter på befattningar som egentligen skall bemannas av SO/K. Ser vi till hela gruppen reservofficerare behövs det även där förnyelse vilken är i full gång. Där har vi just nu egentligen dubbelt så många som behovet men där saknas i de flesta fall färsk kompetens.

Jag håller helt med om att detta är ett problem men att skriva att 1/3 av officerarna försvinner är att vrida på sanningen en aning.

De åtgärder som debattörerna har föreslagit håller jag bara till del med om. Att ingen skall sluta eller gå i pension anser jag vara helt felaktigt. Försvarsmakten måste kunna avföra folk ur organisationen för det finns faktiskt även om det inte är något man talar om individer som är en större påfrestning för organisationen än det resultat de levererar och sådana måste kunna avvecklas.

Något som även måste åtgärdas är att höja ingångslönerna för sjömän, soldater samt ingångslönen för officerare(OF/K) eftersom att vi här slåss hårt med den civila marknaden om dessa individer. För specialistofficerarna(SO/K) så anser jag att lönehöjningarna  skall komma senare i karriären för att då premiera den erfarne specialistofficerens djupa kunskaper.

Något som inte tas upp när det talas om personalbrist är den lokala personalorganisationens oförmåga till att delta i personalens kompetensutvecklingsarbete samt vilja till att behålla personalen. Många chefer vill utveckla sin befintliga personal och rekrytera ny men det tar stopp på personalavdelningen.

Vi äldre yrkesofficerare måste vara duktiga på att ge utmanande arbetsuppgifter och befattningar till våra mindre erfarnaa kollegor. Framförallt så måste nya OF snabbt kunna prövas i chefsbefattningar och möjliggöras en snabb karriär eftersom goda karriärmöjligheter de första 10-15 åren i FM är av stor vikt för individen och på så sätt rekryteringsfrämjande.

Ytterligare ett sätt att hantera den kommande bristen är att nyttja vår enorma humankapitalsresurs i form av våra reservofficerare. Att nyttja ett par hudra av dem varje år inom PROD-organisationen hade skapat både mer arbetskapacitet och nya kompetenser i organisationen. Reservofficerare kostar men jag ser att ett större utnyttjande framförallt skulle vara till nytta i t.ex förbandssättning av materiel och i erfarenhetshanteringprocesser mm.

Ett problem för Flottan är att antalet elever på Officersprogrammets nautiska inriktning(OP Naut) är begränsat till 25 elever. Den gränssättande faktorn är elevplatserna på skoldivisionen. Fem fartyg som tar fem lever var = 25 elever. Lösningen på detta är som jag tidigare skrivit anskaffning av mindre patrullfartyg som kan köras antingen i Marinens regi eller i Hemvärnets och uppfylla både behovet hos hemvärnet, sjöbevakningsfunktionen, som utbildningsplattformar för OP Naut och dito för Sjövärnskårens elever. Skall Marinen expandera så behövs det utbildningsplattformar för navigation, så enkelt är det.

 

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *