Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Äntligen en vettig officersutbildning

inifransett

Så har FM äntligen börjat frångå systemet med att endast det treåriga officersprogrammet kan ge en officersexamen utan nu infört en ordentlig utbildningslinje för de som redan har en akademisk examen plus militär grundutbildning. Detta är oerhört positivy eftersom det har varit svårt att motivera sjömän och soldater till att söka en utbildning som dels ger en examen i ett så oklart ämne som krigsvetenskap(krig är en konst occh ingen vetenskap anser jag) samt är tämligen lång och för nautiker nästan fyra år lång innan man får en vettig befattning.

Den nya möjligheten som innebär att personer med minst en kandidatexamen och militär grundutbildning tror jag har möjligheten att bli riktigt populär.

Fördelarna för FM är ett stort antal:

 1. Vi får in folk med examina i områden som vi har nytta av, teknik, språk, ekonomi och statskunskap.
 2. Vi har lättare att motivera sjömän och soldater som slutat för civila studier att komma tillbaka till Marinen.
 3. En kort utbildningstid är attraktivare än en lång.
 4. Det är lättare för denna officerskategori att växla till civil verksamhet då de redan har en examen i ett mer specialicerat akademiskt ämne.

Jag hoppas för Marinens skull att denna utbildningsvariant kommer att bli den förhärskande för det finns bara saker att vinna. Framgent kommer jag att rekommendera sjömän/soldater att jobba 2-3 år som GSS sedan läsa in en civil examen för att sedan gå den anpassade officersutbildningen alternativt den snabbaste vägen med 9 månader GU för att sedan gå till universitetet och sedan officersutbildningen. Dock vill jag rekommendera ett par år som GSS för att få erfarenhet innan officersutbildningen.

Som exempel visas här länken till att ansöka hos 4.e Sjöstridsflottiljen.

https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/lediga-tjanster/14674/4sjostridsflj-soker-dig-som-vill-bli-officer/

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

14 kommentarer

 • Henrik 17 december 2017 17:15

  Jag tycker man skall vara sunt skeptisk till Försvarsmaktens nuvarande ganska blinda tilltro till allt akademiskt. Tron att bara för att man läst på högskola är man lämplig och kanske t o m än mer lämplig att rusa förbi erfarna kollegor i kärriärsstegen är direkt skadlig. Vad säger att en examen i dans gör en lämplig att med 1 års studer på FHS bli löjnant i Flottan? Jag tror att en sundare syn på professionen är på sin plats. Allt med målet att varje individ vid varje tillfälle i karriären skall vara så farlig för motståndaren som det bara går. En syn på officerens utveckling som tar hänsyn till att balansen finns mellan yrkeskunskaper och förståelsen för dessa samt att de kombineras med relevant akademisk skolning. Men ovanpå allt detta ett ledarskap som följer och coachar dessa individer mot att bli de chefer vi behöver. Något som ej sker idag. Vi behöver chefer som kan leda oss i strid på alla nivåer. När detta uppnås kommer sann officerskompetens ses som ngt riktigt relevant i samhället.

  • inifransett Henrik 17 december 2017 18:17

   Jag håller i princip med dig Henrik men eftersom FM nu har bestämt att akademisk examen gör en officer avsevärt bättre än en utan så anser jag att vi får spela spelets regler. Att både officerare och vissa specialistofficerare har akademiska studier med i bagaget anser jag är bra men det hade kunnat begränsats till 90 hp i relevant ämne på valfri högskola/universitet utan att hela tiden vara hänvisade till FHS.
   I övrigr så anser jag att den stora mängd verksamhetsförlagd utbildning(VFU) är så stor så att man verkligen kan ifrågasätta hur mycket akademiska studier det verkligen blir när så stor del av utbildningen ägnas åt militärt hantverk.

 • Robert 17 december 2017 23:58

  Det som är problematiskt är att de OffUare som tar examen efter 1 år kommer att sakna en mängd kompetens som övriga kadetter får på VFU bland annat. Bättre hade varit om det funnits en vilja att ge folk möjlighet att studera med lön (Som det nu finns en skrivelse för, som inte bara gäller SOU), tror att det är där skon klämmer snarare än 3 års studier. Under de tre terminer som jag studerat till officer är det enbart 3 kurser som är kopplade rent till det akademiska kravet på en 3 årig högskoleutbildning, övrigt har varit sådant som teknik, ledarskap och taktik. Det är alltså ca en halv termin de kan räkna bort av 1,5 terminer. Utöver det tillkommer ytterligare en metodkurs samt c-uppsats så totalt 45 HP vilket motsvarar 1,5 termin, alltså mindre än 1 år.
  Dessutom tillkommer problemet att man i princip säger att de taktikutbildningar de missar är onödiga eller något man kan få till sig under tjänstgöringstiden, och då blir kanske frågan snarare varför är utbildningen 3 år över huvudtaget.

  Summering: Ska man fortsätta med andra vägar in borde dessa utökas så att de kan tillgodoräkna sig sina akademiska meriter (Slippa läsa metodkurser mm, de får ju dessutom redan lön eller liknande förmåner som ASOU), utöver det bör man se över ersättningar för GSS/K som vill gå vidare som kanske inte har akademiska meriter sedan innan, alltså att de kan studera 3 år fast med bibehållen lön alternativt ersättningar likt vid de som fanns vid ASOU.
  Det är mina tankar kring det hela.

  • inifransett Robert 19 december 2017 18:58

   Som jag ser det så är detta året på MHS K endast en lång stabsutbildning utan eleverna måste ändå ha minst ett års utbildning på stridskraftsskola efter detta.

 • Robert 18 december 2017 00:18

  Under officersprogrammet studeras enbart 45 HP som kan anses vara av "akademiska krav", dessa är OP intro, metod, Uppsats (B&C) mm. Det är motsvarande 1,5 termin som de borde kunna tillgodogöra sig genom tidigare akademiska meriter. Det försvarsmakten borde göra istället, eller också, är att se över att även ge ersättningar till de som inte har akademisk bakgrund likt vid fd ASOU, och nu SOU. Tror det största problemet för GSSer är att de kan studera 1,5 år med bibehållen / 80% av lön eller OP i 3 år med 4300 kronor i månaden.
  Ett ytterligare problem är att man genom det här valet i princip menar att de taktikutbildningar och ledarskapsutbildningar som dessa OffU missar är onödiga och något man kan tillgodose sig genom att arbeta, utöver de praktiska utbildningar som de dessutom missar från VFU. Det är lite som att skjuta sig i foten och jag tror att FM kommer att behöva se över den här utbildningen (vilket de redan gör är min uppfattning), likt som de fick göra när de återinförde 3 terminer för ASOU så att de går en SOU fast med bibehållen lön.
  Det här är mina tankar, det finns tidigare exempel på officerare som enbart studerar i 1 år på OP men då får de en befattningsspecifik examen och inte en officersexamen på samma sätt (metrologer, försvarsingenjörer mm.) men nu blir problemet att de här förväntas (enligt kravspecen) kunna vara lika dugliga officerare efter genomfört GU och studerat 3 år på högskola som någon som minst genomfört GU, studerat 3 år på OP och därefter kommit ut.

  //
  Robert kd. år 2

 • Robert 19 december 2017 14:42

  Ursäkta att jag publicerade samma/liknande inlägg flera gånger, inläggen publicerades inte förrän nu (2017-12-19) på min dator och jag såg inga tecken på att de registrerats eller publicerats och skrev därför flera inlägg.

  Allt gott //
  Robert

 • Robert 19 december 2017 23:18

  Så vitt jag vet så är det här inget som är inplanerat, utan de börjar sin tjänstgöring direkt efter examen (Vad jag vet har de bara en 2-4 veckors "VFU" på sitt hemmaförband där de ska få några slags utbildningar vad vet jag inte). Jag går inte den utbildningen så jag kan inga exakta detaljer.
  Problemet är fortfarande att genom den här "stabsutbildningen" underminerar officersprogrammet genom att det räcker med en valfri akademisk examen (inom något som rekryterande förbandet tycker är intressant förvisso) och att de kurser som de inte går inte heller behövs, eftersom det enda som räcker är de GK kurser de går första året + minst en grundutbildning. Varför inte göra om hela officersprogrammet i sådana fall, där alla pluggar statsvetenskap, högskoleingenjör osv och sedan en 1-årig OffU med full lön?
  Tror fortfarande att det här inte är lösningen (Visst, jag köper att de som har en akademisk examen sedan innan borde kunna tillgodogöra sig den, vilket de redan kan i de fall det är kurser som inte direkt behandlar krigsvetenskap), vill man attrahera folk som tjänstgjort tidigare att söka OP så är det ersättningar generellt som spelar roll, alltså likt som det är för gruppbefäl som söker SOU efter 48 månader. Utöver det så fungerar det inte med en ingångslön som kan för vissa vara lägre än den som de hade som soldater/sjömän eller gruppbefäl.

  • inifransett Robert 20 december 2017 06:22

   Ditt förslag Robert är som jag anser att det skall vara förutom att OffU skall genomföras på stridskolorna och att det som idag är FHS-delarna kan läsas utspritt över de 8-10 års förbandstjänst de skall ha innan HOP. Förslaget med lön under tiden är bra ur attraktionssysnpunkt. Det blir riktigt jobb direkt s.a.s

 • Mikael Arding 20 december 2017 21:15

  Säkerligen är det bra med flexibilitet i systemen, men jag skulle inte så så långt som att säga att det "bara [finns] saker att vinna".

  Till exempel:
  1. Jag upplever också att det kan vara svårt att motivera rätt personal att söka OP. Delvis på grund av att utbildningen är längre, men nästan alltid beror svårigheten på att SOU är oändligt mycket mer förmånligt (både direkt och indirekt). Att krigsvetenskap är ett "oklart" ämne vet jag inte, men jag kan hålla med om att nyttan av en examen i krigsvetenskap är begränsad utanför Försvarsmakten (om det var det som avsågs).

  2. Det civila alternativet, som du nämner, är ju inte kortare i tid. Tvärt om! Officersprogrammet med befattningsutbildning för en blivande marinofficer är 3 år och 8 månader. Den civila utbildningen blir ovillkorligen tre år. Därefter måste personen SÖKA till den anpassade officersutbildningen och ANTAS till denna. Detta lär ta tid, och åtminstone sex månader torde här försvinna. Då är vi uppe i 3,5 år utan att officersutbildningen ens har börjat. Därefter följer ett års utbildning på FHS. Således tar det 4,5 år (praktiken borträknad). Ska det sen följa befattningsutbildning, så blir utbildningen ännu längre.

  Var blir då fördelen med detta? Jo, visserligen har den anställde en civil utbildning att falla tillbaka på om det militära yrket inte passar. Men det är ju inte en fördel för Försvarsmakten?! Inte heller blir det en fördel för samhället att bekosta utbildning i minst 4,5 år som kunde ha tagit tre år! Det torde inte heller vara attraktivt för t.ex. en sjöman att börja en civil utbildning, med målet att sedan läsa den särskilda officersutbildningen, om man inte är garanterad en plats på denna utbildning? Och hur ska vi garantera detta?

  Så, när du nu börjar rekommendera sjömän att genomföra detta alternativ, vad säger du då? Säger du att de kommer att garanteras en plats på den särskilda officersutbildningen när de har studerat färdigt civilt? Säger du att tiden till en "vettig befattning" blir åtminstone 1,5 år längre? Säger du att det inte ens är klarlagt vad det är utbildningen ska innehålla och vad den ska leda till?

  Det kommer säkerligen att komma något bra ur det nya systemet - men frågorna just nu är fler än svaren.

  • inifransett Mikael Arding 21 december 2017 07:37

   @ Mikael Ardin
   Jag anser att den nuvarande utbildningen på OP Naut är för lång och att den dessutom inte är tillräckligt marin. Som det alltid är på "försvarsmaktsgemensamma skolor" så är utbildningen i huvudsak inriktad mot markarenan. Jag ser framför mig ett system där folk med en kandidatexamen från för marinen relevanta program/ämnen som genomför ett års yrkeskurs vid SSS samt några grundläggande kurser i marintaktik och krigsvetenskap under några månader vid FHS. Trixet är att få eleverna med en kortare utbildningstid än idag dugliga att arbeta ombord. På dagens OP Naut finns det 27 v MHS tid som kan disponeras helt i marin miljö istället. Det jag då ställer mig frågan rör detta med hur akademisk är då egentligen OP om det finns både ca 40v VFU och 27v MHS tid i utbildningen. På ett vanligt högskoleprogram nyttjas tiden till betydligt mer ämnesfördjupning vad jag kan se.
   Jag tror dessutom att det kommer att finnas en statusskillnad mellan de som gått OP Naut och de som gått OffU till de senares favör eftersom de har detydligt större djup i sina ämnesstudier.

   Jag kommer att rekommendera sjömän som ändå tänkt plugga civilt att göra detta och sedan söka OffU och samtidigt berätta att det bästa vore att den utbildning sker på SSS i form av yrkeskurs plus några kurser på FHS men att nu ligger landet som det gör med ett år(-8v) på MHS K men det är den variant jag själv satsat på i valet mellan den och OP Naut.

   Håkan

 • Mikael Arding 22 december 2017 01:16

  Håkan!
  Frågan om utformningen av OP går väl ungefär lika långt tillbaka i tiden som OP har funnits. Dock hänger jag inte med logiskt i ditt resonemang. Du tycker att utbildningen är för lång, och ändå för innehållslös för att vara akademisk nog? Det krävs ju tre år för att samla ihop 180hp, så kortare än så kan ju inte utbildningen bli för en OP-kadett. Anledningen till att OP naut läser ca 3,7 år är ju att Marinen har bestämt att fänriken ska ha en certifierad utbildning i form av nautisk behörighet. Tog vi bort det kravet skulle det frigöras avsevärt mycket tid till annan form av utbildning. Men är det verkligen den väg vi vill gå?

  Kopplat till dit ursprungliga inlägg och senaste kommentar: jag hoppas verkligen att du är ensam i Marinen att redan i detta tidiga skede börja peka ut A- och B-lag. Om det är något vi bör ha lärt oss av införandet av nya officersutbildningen (OP) så är det hur skadligt det var för organisationen att favorisera OP på bekostnad av äldre utbildningssystem. I en optimal värld så kommer skillnaden mellan en OffU- och OP-officer vara väldigt liten. Att redan nu, innan utbildningsplanerna ens har offentliggjorts, bedöma till den ena eller andra fördel känns inte seriöst.

  Sen förstår jag inte hur du menar med beräkningen av veckor. Vilka är dessa 27 veckor som du kallar MHS-tid? Det är ju ett halvår! När menar du att detta genomförs? Och på vilket sätt skulle 40 veckor VFU stå i motsatsförhållande till akademin? VFU genomförs ju som del av OP! Och du får gärna utveckla hur du menar att en fördjupning i ett civilt ämne innebär en fördel för den blivande officeren jämfört med den som läst en utbildning som är skräddarsydd för att just utbilda officerare, dvs OP.

  Jag får känslan av att det kanske är så att delar av OP-utbildningen inte är helt känd, vilket kanske gör att det uppstår missförstånd. Låt oss då reda ut det. Exempelvis frågan om den marktunga utbildningen på Karlberg. Jag påstår att det är helt fel. Visserligen genomförs ett flertal praktiska övningar under Karlbergstiden på marken, men detta beror ofta på att lärandemålet inte är arena-beroende (och det är enklare att genomförda utbildningen på land, många gånger). Jämför gärna med SOU-utbildningen på SSS där såväl kurserna i Fysiskt stridsvärde som Vinterutbildning genomförs på just landbacken. Inget konstigt med det.

  • inifransett Mikael Arding 22 december 2017 09:03

   @Mikael
   Är det ok för dig att jag lägger in genmälet som ett nytt blogginlägg?
   Diskussionen är så intressant att jag tycker den förtjänar att lyftas upp ur kommentarsfältet.
   Håkan

 • Mikael Arding 23 december 2017 10:26

  Det är okey!

  /Mikael

 • Robert 26 december 2017 22:39

  Här återkommer jag några dagar senare då jag ser att fler kommentarer dykt upp. Har inte mycket att tillägga på Mikaels kommentarer som jag tycker tillför mycket till diskussionen, men som OP-kadett måste jag säga att även om utbildningen är "mark-tung" (jämfört med civila studier vet jag inte hur mark-tung den är då de civila studenterna lär garanterat också sitta i en lektionssal som befinner sig på land) så har den gett mig en ovärderlig inblick i hur både flygvapnet och marinen genomför sin tjänst samt gett förhoppningsvis livslånga kontakter som kommer att stärka både mig som individ som hela försvarsmakten då jag kan "lyfta luren och prata med min ubåtskapten".
  Som Mikael lyfter så återkommer vi till att SOU är väldigt mer förmånsfullt än OP (Plugga med I-lön -6000 + 4400 skattefritt förenklat sett samt att du kommer tillbaka till vht redan efter 1,5 år). Försvarsmakten i stort måste acceptera den bana FM och Regeringen nu valt att OP ska vara 180 HP (3 år) och att vi utöver det återigen har flerbefälssystem (OF, OR6+, OR4-5). Med det sagt är det stora problemet för taktiska officerare inte studietiden utan ersättningarna. Ingen av de kollegor jag känner som har hoppat av programmet har hoppat av pga hur lång utb är utan snarare pga att ekonomin eller privatlivet inte går ihop. Vill man få erfarna gruppchefer, soldater och sjömän att stanna så bör man därför se över en ersättningspremie likt SOU, SU, HSU (HOP1-HOP2 som de kommer hetta i framtiden). För rent krasst så är utbildningen på OP likväl SOU en vidareutbildning inom ens arbete och därför (om man uppfyller kraven) värdig en ersättning som både visar att förbandet vill återfå ens kompetens men också att det är en utbildning värd att satsa på.
  När det kommer till Nautiska officerare och kadetters vidareutbildning efter 3 år har jag ingen erfarenhet eller insikt men min uppfattning är att de åtminstone är anställda och betalas lön vilket vi inte annars gör under de 3 år vi studerar.
  Slutligen, tack för en bra diskussion och må ni ha en god fortsättning och gott nytt år!
  //
  Robert Kd. år 2 MHS Karlberg

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *