Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Försvarsmusiken, nytta eller bara nöje?

inifransett

I detta inlägg avser jag diskutera hur vi egentligen nyttjar vår försvarsmusik och om den har statscermoniell nytta, nytta i militära operationer eller bara egentligen är en ren lyx för Försvarsmakten. Jag tänker i detta koncentrera mig på de tre professionella musikkårerna , Marinens musikkår(MMK), Arméns musikkår(AMK) och livgardets dragonmusikkår(LDK) och lämnar sålunda Hemvärnets musikkårer utanför diskussionen då de tillhör en frivilligorganisation.

Att debattera kring försvarsmusik väcker ofta känslor både hos privatpersoner med musikintresse, professionella musiker, politiker och anställda inom FM. En debatt som oftast går ut på att påvisa militärmusikens betydelse för hela landets kultur och hur viktig den är ur rekryteringssynpunkt. Det senare påståendet anser jag vara rent önsketänkande eftersom jag har hitintills aldrig mött någon som rekryterats till FM bara för att de hört en musikkår spela. Sedan kan musiken genom i indirekt roll verka som publikdragare till andra evenemang vilket jag avser återkomma till senare.

När det gäller försvarsmusiken så vill jag påstå att där är det extremt lågt till tak när det gäller debatten om dess operativa effekt d.v.s försvarsmusiken får inte ifrågasättas. Man får ifrågasätta stridsflygssystem, uniformssystem, ubåtssystem etc men aldrig ifrågassätta vad vi egentligen skall ha försvarsmusiken till förutom den statscermoniella verksamheten.

Försvarsmusiken som en gång fanns vid varje förband har sedan 1950-talet stadigt reducerats till nuvarande bestånd. Som alla förbandstyper så bör även försvarsmusikens operativa nytta (exl. statscermoniell verksamhet) skärskådas och diskuteras för utan operativ nytta så kan man diskutera varför funktionen skall vara kvar i nuvarande omfattning, hade det räckt med en kår i Stockholm t.ex? Diskussioner av denna typen är alltid nyttig för alla funktioner inom FM eftersom det i den stora militära uppgiftslistan så kanske det finns ytterligare uppgifter som passar att använda försvarsmusiken till?

Det jag tänker mig här är att vi skulle använda försvarsmusiken på den kognitiva arenan, antingen för att påverka ett beteende eller skapa intresse samt indirekt föra ut budskap. Jag anser att det hade varit oerhört intressant att under en övning nyttja PSYOPS-enheten, Insatskameraenheten(Combat Camera) och försvarsmusik i fält för att t.ex öka medvetenheten hos boende i skärgården rörande rapportering av onormal verksamhet, att i en ort öka förståelsen för att militär verksamhet bedrivs i närområdet eller helt enkelt höja stämningen hos de stridande förbanden. Effekten av försvarsmusiken blir indirekt men det kan vara nog så viktigt t.ex genom att den helt enkelt drar folk. Jag har inget färdigt koncept men jag avser verka för att få ihop representanter för dessa funktioner till att åtmistone diskutera kring detta. Det finns en hel del verktyg i den militära verktygslådan men det gäller att vända upp och ned på den och skaka ur det som finns på botten för att se den totala systemeffekten och börja se synergimöjligheter.

Försvarsmusiken måste om den skall finnas kvar långsiktigt hitta en operativ funktion direkt eller indirekt, det kommer troligtvis inte att räcka med den statsceremoniella delen plus ett allmänt upprätthållande av svensk blåsarkultur.

För den som vill se första steget på detta kan komma på korumet som hålls för den multinationella övningen Northern Coasts(NOCO) i Kungl. Amiralitetskyrkan den 10/9 kl 1000. Då medverkar MMK och blir en del av den 4000 personer stora övningen. NOCO går 11/9-21/9 med 14 deltagande nationer, 40 fartyg plus flyg och helikoptrar och Sverige är värdnation.

GMY

Håkan

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

4 kommentarer

 • Olov Wimark 4 oktober 2017 11:07

  Hej Göran,

  Mycket bra inlägg, den här frågan behöver vi verkligen ta inom Försvarsmakten (FM). Jag börjar med att berätta att jag jobbar som musiker vid Dragonmusikkåren.
  Försvarsmusikens operativa funktion är öppen för debatt, vi värderar alla åsikter på vår verksamhet.
  Jag hävdar att om man vågar använda musiken - och om man inser vad musiken kan bidra med - då kan den operativa funktionen bli mycket tydlig.
  Vårt uppdrag är att tillgodose FM:s behov av musik, och det behovet verkar vara högst avsevärt med tanke på vår arbetsbörda under den senaste tiden. I FM:s uppdrag ingår att tillhandahålla i stort sett hela statsceremonielet, inklusive musik, så det är lätt att vi förknippas med den verksamheten. Men uppdraget rör alltså FM:s hela behov.
  Försvarsmusiken i dess nuvarande form är lite av en ny företeelse, den består av professionella musiker som kan spela precis vad som helst. Den består inte längre av värnpliktig personal som mer eller mindre började om från början varje år. FM verkar inte riktigt inse möjligheten här.
  Det är FM-ledningen som styr verksamheten och bestämmer hur den skall användas. Vi har till exempel fått några enstaka uppdrag till svenska missioner utomlands, men det omgärdas med kostnader och logistik, så även om jag vet att det uppskattats när vi varit ute så sker det inte så ofta. Det är då oftast mindre grupper som utför de uppdragen, med kapacitet både att genomföra de ceremoniella spelningar som förekommer och för att underhålla om kvällarna. Här hemma används vi oftast som stora musikkårer i traditionella sammanhang. Det är enklare att hantera, och billigare, men det är långt ifrån det enda vi kan.
  Fundera ett slag på hur andra länder använder sin militärmusik, för de flesta har någon form av den. Det präglas oftast av nationella markörer och visar på respektive lands musikaliska traditioner. Jag tänker till exempel på US Air Forces in Europe Band som är stationerade vid Ramstein Air Force Base i Tyskland. Förutom ceremoniella uppdrag spelar de traditionell swing och jazz och blandar upp sin repertoar med högst aktuella hits hemifrån. På så sätt bidrar de till sammanhållning i förband och kårer. De har verkligen lyckats med sin profil och det ger dem en tydlighet. Vår svenska musikorganisation är så liten att vi förlorar den tydligheten.
  Frågan är hur vi skall tackla det problemet? Manskapet ute på uppdrag vill ha en slags musik, ceremonierna på kaserngården kräver sin musik och så ska vi dessutom appellera till allmänheten. Kanske är vi för få? Kanske utnyttjas vi inte på rätt sätt?
  Vår exponering mot allmänheten är för övrigt viktig ur ett helt annat perspektiv än rekrytering. Försvaret av Sverige skall vara förankrat i hela samhället. Musikkårerna erbjuder ett mjukt gränssnitt mellan allmänheten och FM. Det tycker jag kan vara en av våra viktigaste uppgifter, och något som vi inom Försvarsmusiken verkligen värnar om.

  Tack för ditt inlägg, det här är ett samtal jag gärna skulle fortsätta. Vad tycker du att Försvarsmusiken skall användas till?

  • inifransett Olov Wimark 4 oktober 2017 12:18

   Hej Olov
   Jag heter Håkan och inte Göran men det är kanske en detalj i det hela.
   Vad jag vill se för militärmusiken i det fallet att den är finansierad av FM är att dess verksamhet bakas in i FM operativa verksamhet
   på ett helt annat sätt än som det ser ut nu. I resten av FM så är det den operativa nyttan som är det drivande och torde även så gälla militärmusiken.
   Min uppfattning är att den efterfrågan skall inte komma från HKV utan från de lägre nivåerna där militärmusiken kan vävas in i övnings och insatsverksamheten på ett enkelt sätt.
   Ett gott exempel på detta är MMK deltagande i Pre Sail Conferece(PSC) inför den multinationella marinövningen Northern Coasts i början på september.
   Musikkåren spelade både vid inledningen av själva konferensen och på korum dagen efter. Då övningen första kvällen drabbades av ett tragiskt dödsfall så ändrade MMK sin repertoar mycket snabbt och bytte ut ett planerat stycke mot Hymn to the Fallen vilket uppskattades oerhört.
   Detta visar på den nytta vi kan ha av militär musik i vår direkta militära verksamhet.
   Något jag skulle kunna tänka mig är just när vi skall öva på att hantera dödsfall och krigsgravtjänst blir aktuellt. Då kommer musiken vid begravning och minnesstunder in naturligt.

   Vad jag vill är att få igång en samvekan mellan övningsplanerande funktioner och militärmusiken för att kunna börja få in musiken i ordinarie, icke statscermoniell verksamhet och på så sätt säkra militärmusikens fortlevnad och kanske på sikt utveckla den mot att tillse att att även Flygvapnet får en egen musikkår.

   Håkan

 • Olov Wimark 7 oktober 2017 13:54

  Hej Håkan,

  Jag vet inte vad jag fick Göran ifrån. Det är ingen detalj, utan en rejäl groda från mig, tusen ursäkter!
  Musikkårerna är tillgängliga vid militärbegravning, men det sker tack och lov inte så ofta. Senast jag spelade på en sådan var 2010, men då hade vi tre döda kollegor hem från Afghanistan. Senast det var aktuellt för min musikkår var vid en konsert den 7 april i år.
  Min poäng är nog att effekten av musikkårernas verksamhet inte märkts förrän de används. Vi anpassar hela tiden repertoaren för att det skall vara relevant för varje tillfälle. Det är en form av beredskap, som vi hela tiden övar för. Det vi ber om är lite utrymme så att vi kan testa nya saker; repertoar, sammanhang och målgrupper. Musikens potential är inte uppnått.
  Att framföra önskemål från lägre nivåer i myndigheten uppåt gällande musikens deltagande skulle verkligen uppskattas från musikens sida. Det finns kanaler för det, men bokningsgraden är hög. Uppdragen sorteras enligt en prioriteringsordning, som svarar mot styrningen från riksdag och regering av hela FM:s uppdrag. Där hamnar spel med och för kollegor i samband med övningar väldigt långt ner.
  Även vi vid inom FöMusE vill öka musikernas medverkan i den bredare verksamheten. Inte vid övningarnas frontlinjer, för där har vi inget att göra, men i olika bakomlägen. Vi gjorde några mindre insatser under Aurora. Det var inte svårt att identifiera flera tillfällen när vi hade kunnat göra mer.
  Jag tror att din och min ambition för Försvarsmusiken skulle vara kompatibla, men hur styrningen ser ut och hur den förändras ligger ju i helt andra händer. Vi får fortsätta att använda de kanaler vi har för att påverka organisationen i en klok riktning.

  GMYT

  • inifransett Olov Wimark 8 oktober 2017 19:05

   Hej Olov
   Helt rätt som du skriver att musikens potential är inte helt uppnådd ännu och det är här jag som icke-musiker vill agera. Dels för att skapa mer operativ effekt och då man uppnår det blir det oerhört mycket svårare att ifrågasätta musiken i FM och på så sätt kan det bli arbetsro i kårerna. Kommer att återkomma i ämnet här på min blogg med en liten titt i historien och om vi helt enkelt kan dra nytta av "hur det var förr"

   Håkan

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *