Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Varför skall vi ha specialistofficerare?

inifransett

Denna fråga har många ställt sig vid införandet av trebefälssystemet som från början var ett enbefälssystem, som blev ett tvåbefälssystem och sedan ett trebefälssystem. Ett införande som enl. mig liknar en s.k baklängesmiddag där man tagit groggen först, sedan kaffe med avec och senare efterrätt, huvudrätt, förrätt och sist fördrinken.

Att systemet behövs är det ingen tvivel om eftersom enbefälssystemet premierade utveckling i grad och närmast motarbetade utveckling i kompetens men införandeordningen kunde gjorts avsevärt bättre men nu har vi det läge vi har och då är det bara att arbeta utifrån det.

Det har gjorts väldigt mycket på senare år men jag uppfattar fortfarande att en stor del av den äldre officerskåren inte förstår eller vill förstå hur en specialistofficer skall användas och detta är min avsikt att ge min syn på i detta inlägg.

En specialistofficer är på ett sätt det NBO-officeren skulle vara nämligen fackperson, ledare och chef fast på i första hand stridsteknisk och lägre taktisk nivå. Specialistofficeren skall vara ett stöd och en mentor till officerarna och på så sätt vara en aktiv del i att FM får de de dugliga högre chefer vi behöver. Här krävs det att Specialistofficeren både vill utbilda/mentorera och att officerarna låter sig utbildas/mentoreras. Som jag ser det är skolningen av chefer en oerhört viktig del av specialitofficerens vardag jämte skolningen av sjömän, soldater och gruppbefäl. Här är rollerna som erfarna plutonchefer, kompanifanjunkare och bataljonsförvaltare/divisionsförvaltare oerhört viktiga då dessa bär ett mycket stort både fackmässigt och lledarskapsmässigt ansvar på sina axlar. Specialistofficerarna ser  till att tjänstegrenar och de mindre enheterna fungerar och officerarna sätter ihop dessa byggklotsar och gör fungerande förband och fartygsbesättningar av dem.

När det gäller den senare kategorin har specialistofficerarna ett stort ansvar att ta hand om Marinens viktigaste vapensystem nämligen sjömän, soldater och gruppbefäl. Specialistofficeren skall arbeta med deras värderingar, fysiska status, att de kan sin utrustning, kan nyttja denna utrustning och att de är motiverade. Detta är något som jag anser inte alls har slagit igenom här i Sverige men jag rekommenderar ett besök på norska försvarsmaktens Haerens Sjefssergeants FB-sida och se hur han har styrt upp det hela.

När det gäller specialistofficerarnas roll på högre taktisk och operativ nivå skall de enl. mig fungera som fackområdesspecialister utan att för den skull gräva ner sig i detaljer och precis detta som den Högre specialistofficersutbildningen(HSOU) syftar till.

Att vara rådgivare till chefer är även ett område där våra nordiska grannar satsar hårt på till skillnad från oss. jag hoppas innerligen att detta med s.k ”command teams” eller chefsgrupper slår igenom även här i Sverige med specialistofficerare som stöttar chefer på olika nivåer men tyvärr tror jag inte vi får till det innan ÖB och övriga flaggpersoner i FML tillsätter egna flottilj/regementsförvaltare som rådgivare.

Skall då alla specialistofficerare bli Flottilj/regementsförvaltare eller förvaltare? Nej jag tror att vi måste skilja på dem som gör en form av stabskarriär och dem som stannar som fanjunkare ett längre tag. De senare blir experterna med det kommer väldigt få av de förra att vara. Hur att stimulera till att bli expert det är enl. mig en fråga om lön och befattning. Även om man inte avancerar i grad så måste man till en viss nivå kunna avancera i befattning plus att det skall finnas en vettig löneutveckling för experterna.

GMY

Håkan

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

1 kommentar

  • Lövstrand 5 augusti 2017 22:14

    MYA

    Fv Lövstrand

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *