Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Vedettbåtsdivisioner behövs

inifransett

I diskussionen om utökade resurser till marinen så riktas ljuset oftast mot behovet av nya korvetter, minröjare och fler ubåtar men jag skulle vilja sätta sökarljuset på behovet av mindre kvalificerade resurser såsom den klassiska vedettbåten.

En plattform som inte har ubåtsjaktutrustning eller kvalificerade ytsensorer men som kan vara på plats, observera, rapportera och i vissa fall minera och avge viss verkan med kulspruteeld. En sådan resurs bjuder inte motståndaren några större problem men de måste tas med i beräkningen vid operationer mot våra basområden och andra kustområden och redan där har vi stökat till det för denne.

Vi har idag behov av fler enheter för den ständigt pågående sjöövervakningsoperationen och då även på Väst och Norrlandskusterna och vedettbåtsdivisioner skulle kunna vara en lösning. En division om 4-6 enheter på resp. kustavsnitt skulle kunna ges följande uppgifter:

 • Bedriva sjöövervakning ut till TVG.
 •  Bevakningsuppgifter inom ett bastjänstområde. Vedettbåten kan upptäcka motståndaren, rapportera denna och sedan avge viss verkanseld.
 • Lägga ut skärgårds och hamnmineringar
 • Utgöra utbildningsplattform för våra elever på officersprogrammet. Skall antalet elevplatser kunna ökas krävs fler utbildningsplattformar än vad som nu finns på Skoldiv(5 fartyg)
 • Utgöra utbildningsplattformar för Sjövärnskårens verksamhet. Jag tror nämligen inte på att spara utgångna örlogsfartyg som skall drivas av Sjövärnskåren p.g.a det stora behovet av materielunderhåll.

Jag ser framför mig en mindre fartygstyp, 15-25m, 25-35 knop med radar, IR-kamera, tung/lätt ksp och som kan ta en mindre mängd minor. Besättningsmässigt vore en blandning av K-personal på halva divisionen och T-personal på andra halvan vara en framkomlig lösning. För basering nyttjas t.ex Skredsvik och Härnösand.

För att snabbt få fram dessa anser jag att vi skall nyttja varvsresurser och existerande fartygskonstruktioner inom landet som t.ex denna konstruktion från Dockstavarvet   http://www.dockstavarvet.se/products/combat-and-patrol-boats/interceptor-craft-20-m/

Detta inlägg gör inte anspråk på att vara en fullödig lösning utan skall ses som ett debattinlägg rörande vad vi kan göra för att snabbt få fram okvalificerade men ändock sjöstridskrafter som skapar ett verktyg för oss och ännu en faktor för motståndaren att räkna med.

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

2 kommentarer

 • Björn Henriksson 19 juli 2017 22:57

  Vedettbåt bör vara stabil, sjövärdig och ha en uthållighet i patrullfart på 3-5 dagar. Besättningsutrymmen med nuvarande regler spelar också in. Storleken bör vara över 25 meter, gärna 30.

  En bra svenskbyggd förlaga, om än i minsta laget, bifogas. Skalas upp 10%, förses med kran och RIB på akterdäck istället för missiler och så en bra radar högst upp i riggen!

  http://www.swedeship.se/?portfolio=patrol-27

  • inifransett Björn Henriksson 22 juli 2017 11:38

   Det som inte får glömmas bort är plats för 1-2 elever eftersom en gränssättande faktor för en utbyggnad av Flottan är tillgången på plattorfar för navigationsutbildning och som sådan skulle vedettbåtsdivisionerna bli en viktig del av dylik återuppbyggnad.

   Håkan

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *