Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Mycket tydliga marinföreträdare .

inifransett

Sitter med stor behållning och läser senaste nummret av Tidskrift i sjöväsendet.

I det nummret utalar sig flera högre marina företrädare angående behovet av fler och nyare plattformar ssamt hur vi ruskar liv i sådant som vi har.

De som skrivit är Marinchefen KAM Jens Nyqvist som påtalar behovet av fler enheter både på och under ytan även om de fartyg vi har nu nyttjas i betydligt större grad än på 1990-talet. Särskilt betonas behovet att anskaffa nya ytstridsfartyg och luftvärnsrobot. MC är även mycket tydlig med att kommer det inte mer pengar till Marinen efter 2020 kommer Marinens operativa effekt att nedgå.

Konteramiralen nu vid FMV Odd Werin talar mer detaljerat om vad som borde finansieras och genomföras. Här är ett axplock av hans förslag:

  • Göra en femte ubåt operativ genom halvtidsmodifiering(HTM) av HMUB Halland.
  • Livstidsförlänga minjakt typ Koster mot 2040.
  • HTM Visby med införd lv-robot och störsändare mot 2040
  • Iståndsättandet av Göteborg och Kalmar som patrullfartyg.
  • Utöka mineringsförmågan.
  • Utökan antalet tunga kustrobot batterier.
  • Förstärka Amfibiebatljonens förmåga till lv och indirekt eld.
  • Utrusta HKP 14 med ubåtsjakttorped.

Sålunda ett mycket konkret åtgärdspaket som kan genomföras på kort tid för att förstärka vår maritima förmåga.

Kungliga Örlogsmannasällskapets sekreterare KMD(PA) Bo Rask är även han detaljerad i sina förslag som i grova drag ser ut så här: Anskaffning av nya ytsridsfartyg och då är en fortsättning på Visbyklassen ett alternativ för att snabbt få fram nya fartyg, påbörja arbetet med att ta fram nya minröjningsfartyg, luftvärnskomponent till amfibiebataljonen och lv-robot till ytfartygen samt modifiera och förbandssätt HMS Landsort och Arholma som i dag ligger vid Flottans Skeppbro(Flottans dödsbro)

Kan även rekommendera artikeln rörande flera stora eller många små ytstridsfartyg av KK Torbjörn Lundströmer PROD MARIN. En intressant artikel där han diskuterar dessa två koncept.

Ett klart läsvärt nummer och vill ni ha rykande färsk marin kvalitetsdebatt hem i brevlådan så går det utmärkt att prenumerera på TiS.

Tidskrift

 

Om nu läsaren undrar varför vi inte bara sjösätter alla dessa goda förslag så är svaret enkelt. Vi har helt enkelt inte tillräcklig budget för våra marina behov.

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *