Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

En riktig marinstab.

inifransett

I den pågående ledningsutredningen börjar vissa förslag till organisationsförändringar och förändringar i nuvarande lokalisering att skönjas och för Marinen är det bara positivt. Generellt så finns följande förslag till mer övergripande förändringar:

  • Nuvarande Ledningstaben(LedS) vid HKV byter namn till Försvarsstaben(FST)
  • Nuvarande Insatsstaben(INS) vid HKV byter namn till Operationsledningen(OPL)
  • Försvarsgrenarna återuppstår under ledning av resp försvarsgrenschef. Detta blir ett avsevärt lyft då Marinchefen(MC) de facto blir chef för Marinen något vederbörande inte varit tidigare då förbanden varit underställda CPROD i daglig verksamhet och CINS vid insatser.
  • Marintaktiska staben(MTS) och PROD MARIN slås samman till denna Marinstab/ny med MC som chef.
  • Marin, flyg och arméstaberna utlokaliseras från centrala Stockholm till resp Muskö, Uppsala och Kungsängen.

Det som kommer, om detta blir verklighet att bli positivt för Marinen är att vi får en chef och en betydligt tydligare beslutsgång och helt andra möjligheter än idag att t.ex styra utbildnings och personalfrågor. Visserligen innebär en flytt till Muskö ganska stora olägenheter för en stor del av personalen men fördelen blir att Marinstaben hamnar direkt i en för krig och beredskap lämplig gruppering.

Något som jag funderar över är om de tidigare försvarsgrensgemensamma förbanden SWEDEC, SkyddsC och TrängR som nu enl. förslaget skall tillhöra armén kommer att kunna utöva någon form av funktionsansvar över Marinen även om de lyder under armén. Jag hoppas innerligen att så inte blir fallet utan att Marinen kan återta full kontroll över sådant som varit försvarsgrensgemensamt d.v.s arméanpassat och att Marinen kan samverka med dessa enheter på samma förnämliga sätt som genomförs med t.ex UndSäkC.

Som det är idag så både läser och examineras Marinens specialistofficerare inom förnödenhetsförsörjning i Skövde och en återgång till Marinen känns tämligen naturlig för utbildningar på den nivån. Något som däremot förvånar mig är att Ledningsregementet(LedR) kvarstår som försvarsgrengemensamt då huvuddelen av dess krigsförband (4 av 6) verkar på markarenan.

Till detta skulle jag vilja att Sjöstridsskolans Utvecklingsenhet(SSS UtvE) infogades i den nya Marinstaben med bibehållen likalisering på Berga och i Karlskrona. Marinstaben behöver en ” verkstad” som kan sköta taktik och teknikutveckling, förbandssättning av ny materiel, stödja utbildningsorganisationen samt stödja den övriga staben med grovarbetet i samband med underlagsframtagning och problemlösning. Det hade givit Marinstaben en helt annan möjlighet att verka direkt mot förbanden samt innebära en hel del avlastning. Visserligen får ett gäng av oss Karlskronabor finna oss i att tillbringa mycket tid på Muskö men så får det bli för att vi skall få en rejäl marin krigsmaskin.

(Bilden är stulen från det informationsmaterial som är utgivet av FM)

 

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *