Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Hur att skapa dugliga sjö- och amfibiekrigare.

inifransett

Under 2018 kommer det i Marinen att genomföras något mycket viktigt nämligen ett projekt för att skapa vettiga yrkesutvecklingslinjaler för samtliga tjänstegrenar inom Marinen. Själva uppdraget från HKV PROD MARIN till SSS ser ut som nedan och i arbetet ingår representanter från samtliga förband och huvuddelen av de i Marinen förekommande tjänstegrenarna.

Syftet med projektet som skall slutredovisas för HKV i början av december i år är följande:

  • Skapa en gemensam struktur för att beskriva yrkesutveckling från FM-nivå via försvarsgrensnivå till nivån funktion/fackområde/typförband.
  •  Skapa en karta, en målbild, för den enskildes yrkesutveckling som matchar/svarar mot organisationens behov på befattningsnivå.
  • Möjliggöra personlig utveckling utan att behöva byta arbete, fackområde/arbetsområde eller befattning.
  • Erkänna specialistofficerens yrkeskunskap.

Som jag ser detta så är det oerhört viktigt att kunna presentera hur den tänkt utveckling inom Marinen ser ut för den intresserade individen. Som det ser ut nu är det ytterst få tjänstegrenar som kan presentera någon form av tydlig tjänstegrensutveckling för GSS och SO men det skall det alltså bli ordning på nu vilket jag tror kommer att få folk att stanna längre och känna att det finns någon som har tänkt på just deras framtida utveckling.

I ingångsvärdena från SSS till arbetsgruppen ingår att belysa hur ett system för värdering av kunskapsdjup för de olika tjänstegrenarna skulle kunna se ut(jmfr. hantverksyrkenas gesäll/mästarbrev) fokus skall ligga på att kunskap och praktisk förmåga genereras mer genom praktisk erfarenhet under handledning snarare än genom utbildning på skola, ett tydliggörande av gruppchefsnivåns arbetsuppgifter(särskilt gällande flottan) samt att titta på vad som redan existerar eller sådant som går att återvinna från tidigare utbildningssystem, t.ex de gamla specialistkurserna på Marinens Krigshögskola.

Det enda problemet som jag ser med detta är att som vanligt är inte personalfunktionen på Marinens förband med i detta vilket kommer att skapa problem eftersom kompetens måste kopplas mot lön och den personliga utvecklingen kopplas mot karriär i befattning(ej grad) I grunden när jag dock en förhoppning om att detta kommer att lösa sig den dagen på Marinchefen åter blir chef över personalen i Marinen vilket förhoppningsvis möjliggör användandet av en gemensam syn på yrkesutvecklingen.

GMY

Håkan

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *