Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Tydligare utbildningsgång för taktiska officerare

inifransett

Jag har tidigare här på bloggen skrivit om otydligheten når det gäller framförallt Officersprogrammet. Informationen handlar oerhört mycket om hur programmet ser ut men sedan nästan ingeting om hur framtiden ser ut efter examen. Min tes är att detta måste vara oerhört tydligt för den katergori människor vi vill ha igenom denna utbildning.

I den Ekenbergska utredningen om officersutbildningen vilken jag i och för sig kan tycka haft en lite lustig sammansättning då sekreteraren kom från FHS och alltså borde ha väldigt stort intresse av att officersutbildningen även framgent bygger på FHS som huvudsaklig genomförare men som en kollega sade till mig ”vill du inte bli ovän med halva HKV så håll dig ifrån att kritisera FHS” så det låter jag följaktligen bli. Det jag tyckte var positivt i utredningen var aatt man förslår att dagens Högre Stabsutbildning(HSU) byter namn till Högre Officersprogram(HOP) och läggs efter att officeren arbetat som kapten några år och inte som idag efter erfarenhet som örlogskapten/major.

Vad jag däremot kan kritisera är den fullständiga avsaknaden av vettig information hur den kommande karriären ser ut både i form av grader och befattningar inom Marinen. Just nu verkar fokus vara på att få in folk men inte tala om för dem vad som väntar längre fram.

När det gäller kriterier för befordran týcker jag FM PersI täcker det hela väl med, lämplighet för befattningen och minst fyra år i nuvarande grad. Det ger ett tillräckligt utrymme för att kräva erfarenhet och kompetens av individen samtidigt som individen ser en chans till en karriär med hyfsat tempo i.

Nu blir ju alla karriärer olika men något som är viktigt att förmedla är även att föräldraledighet inte stoppar upp karriären. Vi förväntas ju jobba rätt länge och så länge den fysiska statusen är god behöver man inte känna att man måste ha gjort allt innan 35-års ålder; man kan kriga efter fyllda 40 också.

Nedan visar jag några bilder på hur en officerskarriär grovt kan se ut och det är bilder av denna typen jag saknar för alla officerskategorierna, yrkes och reservofficerare och bland dem specialist och taktiska officerare.

Observera att graderna är det man utnämns till efter antalet år i befattning. En taktisk officer gör alltså 4 år som Fk/Lt och sedan minst fyra år som kapten innan resan mot nästa steg påbörjas.

 

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *