Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Marinens utveckling 2018-2020

inifransett

Idag har jag börjat arbeta med mina delar i det dokument som bär det något kryptiska förkortningen M UTÖVA 18. Denna förkortning står för Marinen Utbildning; Träning; Övning; Validering och Användning. Träning betyder i detta fall träning i simulatorer och utbildningsanläggningar, Användning styrs av Marintaktisk chef så det kapitlet existerar inte mer än som rubrik. Från början stod A för analys men i det försvarsmaktsgemensamma träsket sögs analysfunktionen in i validering och A blev användning istället. Något märkligt kan jag tycka eftersom det i Marinen är rätt känt att vi bedriver sjöövervakningsoperation 24 timmar per dygn 365 dagar per år, sjöfartskyddsoperationer genomförs i mer fjärran vatten då och då och ibland åker Amfibiekåren till Afrika och bedriver fredsfrämjande verksamhet. Fast det är väl kanske bra med A som i användning för Armén så att man kan läsa sig till vad man skall ha den till. Analysfunktionen passar inte in under validering eftersom framförallt sjöstridskrafterna med stöd av SSS Utvecklingsenhet bedriver ett konternuerligt arbete för att rekonstruera gjorda övningar, analysera resultatet, dra slutsatser och sedan omsätta dessa i stridstekniska och taktiska förändringar.

Detta dokument anger hur de ovanstående områdena skall utvecklas under de tre närmaste åren; t.ex återfinns vilka övningar vilka förband skall deltaga på, vilket huvudsyftet med övningen är och vem som har planeringsansvaret. Den planeringsansvarige kallas OPR(Officer with Planning Responsibillity) Anledningen till att vi använder engelska är att majoriteten av de större övningarna görs tillsammans med andra länder som ex. Finland. Det finns inriktningar för vilka utbildningar som skall tas fram, avvecklas eller modifieras samt hur vi skall validera våra enheter för att de t.ex skall kunna ingå i olika insatsstyrkor.

Grunden till M UTÖVA är Marinens stridsområdes och stödfunktionsplaner. Stridsområdena är på de sätt Marinen strider såsom ytstrid, undervattenssstrid, amfibiestrid, luftförsvar, ubåtsstrid och amfibiestrid. Amfibiestriden är den markstrid som bedrivs i skärgården och undervattensstrid är minkrig och ubåtsjakt medans ubåtens strid är ett eget stridsområde. Samtliga områden utom ubåtsstrid och amfibiestrid slår igenom hela Marinens verksamhet.

Till detta finns en uppsjö av stödfunktioner som t.ex samband, logistik, telekrig, nautik, flygsamverkan m.fl.Utvecklingen inom varje stridsområde/stödfunktion leds av en förbandschef vilket borgar för att det finns en taktisk förankring i den aktuella planen. De flesta stridsområdes och stödfunktionsansvariga nyttjar de årligen återkommande Marinstridsdagarna till att diskutera och förankra sina planer bland den berörda personalen, både officerare och sjömän beroende på strids/stödområde. På så sätt tas synpunkterna från dem som till syvvende og sist skall bedriva själva sjö och amfibiestriden till vara.

När planerna är skrivna plockas det icke sekretessbelagda ut och sätts av SSS Utvecklingsenhet ihop till ett dokument som sedan slutbearbetas, fastställs av PROD MARIN och ges ut som order. I denna order finns även marinchefens övergripande vilja för Marinens utveckling i ett treårsperspektiv. Sålunda blir detta ett bra och väl avvägt dokument med relistiska utvecklingsmål, utan en massa fantasier om materiel som ändå kommer att lysa med sin frånvaro i materielplanen.

Det är av största vikt att vi i Marinen verkligen försöker leverera så mycket stridseffekt vi bara kan med de små medel vi har för annars kan vi aldrig på ett trovärdigt sätt argumentera för att nu måste vi verkligen ha mer ekonomiska resurser eftersom alla andra möjligheter till högre operativ effekt är uttömda.

 

GMY

Håkan

 

 

 

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *