Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Reservofficersutveckling

inifransett

Veckans sista insats för att skapa högre operativ effekt var att dra iväg en inbjudan till de marina förbanden och HKV rörande sommarens Avrostningsutbildning Reservofficer Marinen(ARM) Syftet är att under några dagar ge krigsplacerade reservofficerare ur Marinen kompetensutveckling inom ett par områden åt gången. Min förhoppning är att detta är något som vi på SSS kommer att kunna erbjuda följande år för att vidmakthålla grundläggande teoretiska kompetenser hos reservofficerarna.

Detta med reservofficerare är något som jag har ändrat uppfattning om genom åren ooch det är kopplat till vilka personer jag träffat i arbetet och som format min uppfattning. En från början väldigt negativ attityd  har förändrats till en mycket positiv attityd och tro på att ett ökat nyttjande av reservofficerare i kombination med rätt utnyttjande av heltidstjänstegörande specialistofficerare kan lösa en del problem som vi har när det gäller bemanning i FM.

Hösten 2017 börjar de första eleverna till sjöstridsflottiljerna sin utbildning på SSS. Dessa elever är rekryterade ut redan anställd personal vilket jag ser som en utmärkt metod att erbjuda våra sjömän och soldater en militär vidareutveckling som tillåter den att ändå genomföra civila studier. 2018 kommer elever att rycka in direkt till GU med syftet att därefter gå direkt till reservofficersutbildning. Detta är givetvis även det bra och jag förordar mycket stark att båda möjligheterna skall finnas.

Syftet med dessa reservofficerare är i första hand inte att besätta befattningar ombord utan att de skall få en bra grund för att sedan krigsplaceras på staber och här kommer vi till ett litet problem. Det finns nämligen ingen utarbetad metod för hur dessa RO skall kompetensutvecklas och befordras och det måste fram illa kvickt.

Mitt förslag är att befordran till löjtnant genomförs efter minst sex månaders tjänst i insatsförband(praktikåret inte inräknat) Det behöver inte vara tjänst i krigsbefattning men det skall vara i ett insatsförband. Detta i syfte att marinen skall kunna nyttja RO flexibelt och att de skall ha en någorlunda möjlighet att bli befordrade.

För att bli kapten bör vederbörande ha tjänstgjort vid insatsförband ytterligare 24 månader samt genomgått FHS Taktiska stabskurs(8v) Detta system ger bra utbildade och erfarna reservofficerare som har organisatorisk mognad och kan nyttjas flexibelt på staber och förband.

Jag tror att Försvarsmakten tjänar oerhört på att ge personalen möjligheten att växla mellan anställningar som reserv och yrkesofficerare under sina verksamma år. Vidare tror jag på att det måste finnas en möjlighet för GSS att bli RO för att fånga upp alla studiemotiverade som ändå vill ha en fot kvar i FM.

Ett ytterligare metod som måste fram är ett system för att fånga upp de specialistofficerare som tar tjänsteledigt går vidare till universitets och högskolestudier. Tjänsteledigheten gör att en rad på förbandet blockeras och ingen ny kan anställas. Kan vi istället efter ett års studier ge individen möjligheten att antingen komma tillbaka eller övergå till att bli reservspecialistofficer så får vi loss en rad samtidigt som vi fyller upp en reservofficersrad och dessutom skapar en helt annan möjlighet att ta individen i anspråk.

Det finns sålunda en hel del kapacitet att vrida ur ett väl fungerande system för RO, både officerare och specialistofficerare men personalorganisationen måste själv vilja släppa lös kraften i denna personalkategori. Jag och SSS kan bara kratta manegen men det är personalstab och personalchefer som måste vilja annars kan inte reservofficerarna bidra till några lösningar på våra bemanningsproblem.

 

GMY

Håkan

 

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

2 kommentarer

 • Erik 10 februari 2017 14:46

  Tack för ett mycket bra inlägg!

  Glädjande att utbildningen till RO i marinen nu återupptas. Reservofficeren är och kan bli en bärande del i det nya försvaret. Det gäller bara att man från högre nivå förstår vikten av sina reservofficerare och slutar med försöken att konstant försämra villkoren. YO och RO bör i möjligaste mån ha likartade villkor.

  Lycka till med RO-utbildningen på SSS och hoppas ni fyller platserna!

  //tidigare sjöofficer i reserven

  • inifransett Erik 10 februari 2017 23:25

   Tackar själv. Givetvis skall YO och RO ha lika villkor med ett undantag och det är att RO alltid skall ha sitt tjänsteställe i hemmet och inte som YO på garnisonsort.

   GMY
   Håkan

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *