Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Marinen drar till sjöss men personalfunktionen står kvar på kajen.

inifransett

Efter nu avslutade och för egen del mycket lyckade Marinstridsdagar så konstaterar jag att de flesta tjänstegrenar och funktioner finns representerade. Det diskuteras ytstrid, minröjning, teknisk tjänst, sjukvård, geografiska informationssystem, samband, telekrig, ubåtsjakt, underrättelsetjänst, luftförsvar m.fl områden men det område som egentligen är en grundförutsättning för att vi skall göra något alls saknas nämligen personaltjänsten.

Har vi inget folk blir det svårt att kriga och därför saknar jag genomgångar och seminarier om hur vi skall rekrytera, kompetensutveckla och framförallt behålla personal. Så därför anser jag att Marinens personalchefer skall ges möjligheten och de skall ta den för att ge sin syn på hur personalfunktionen deltar i skapandet av ett starkare försvar. Med detta menar jag hur personalplaneringen och kompetensutvecklingen inom Marinen  kan utvecklas och bli bra. När det gäller lönebildning finns det andra mekanismer så dem lämnar jag därhän.

Vid närmare eftertanke så har jag förutom en gång aldrig stött på att personalfunktionen varit representerad i något forum när det talats om utveckling. Vid det aktuella tillfället talade nuv. personaldirektören för OR9-mötet om personalfrågor. Att ha personalfunktionen med känns för mig oerhört vitalt för hur skall vi annars kunna få en bra Försvarsmakt om vi inte har bra folk.

Nu vet jag att många i Marinen har  lågt förtroende för sina personalfunkionen men vi måste kunna lyfta denna funktionen precis som vi nu lyfter övriga i snabbt tempo även om det kommer oerhört mycket sysnpunkter i början, vissa relevanta, vissa baserade på okunskap. ÖB talar om prioritering av ”behålla perspektivet” men det har inte slagit igenom längre ner i organisationen verkar det som. Ofta reagerar personalorganisationen redan när den dugliga personalen väl skickat in sin avskedsansökan och här måste Marinens personalorganisation bli betydligt mer proaktiv och se till hela Marinen som en arbetsplats och inte flera små.

Skall vi få ordning på personalflödet så måste FM bestämma sig om det skall idkas riktig personalplanering med växling mellan olika fasta tjänster eller ha sökförfarande fullt ut. Som det ser ut nu blir det någon konstig blandning med Reach Me som ett verktyg för att rekrytera folk utifrån medans det inom FM hanteras mer som ett system för intresseanmälan och enheternas interna personalplanering i den mån den existerar. Antingen fullt sökförfarande eller så kommendering enl. en maringemensam blandare, inget mitt emellan för det blir inte bra.

Jag föreslår att Marinen istället kopplar ihop personalfunktionen med de strids- och stödområdesansvariga cheferna och tillsammans med deras handläggare planerar bemanningen av förbanden och SSS rörande både soldater/sjömän och officerare. Då skulle vi få en process som sätter rätt person på rätt jobb samt att man kan få kontroll på behovet av långsiktig kompetensutveckling för att försörja resp tjänstegren/funktion. Detta hade förhoppningsvis sparat både pengar och personal genom bättre kompetenutnyttjande, högre trivsel och lägre personalomsättning. Dock skall man här inte vara främmande för att även besluta om att erbjuda vissa individer som inte längre tillför Marinen så mycket att delta i karriärväxlingsprogrammet.

Det finns en avsevärd förbättringspotential i Marinens personalhantering och det första som måste åtgärdas är att Marinchefen verkligen blir chef över Marinens personal. Efter det kan förändringsarbetet ta fart och även personalfunktionen kan dra till sjöss/skärgård med övriga Marinen.

 

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

2 kommentarer

  • Pelle Lundgren 27 januari 2017 17:04

    Hej Håkan!
    En liten rättelse, någon tät för teknisk tjänst fanns inte, däremot hade vi tre mycket lyckade dagar med utveckling av den marina stödfunktionen bastjänst och logistik.

    • inifransett Pelle Lundgren 27 januari 2017 18:49

      Jag vet det men jag förtydligade eftersom begreppet logistik får tankarna att gå till tvättbyte, bränsle och förplägnad.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *