Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Hur i hela Hälsingland tänkte chefredaktör Oksanen nu?

inifransett

Idag publicerar den sedvanligen i försvarsfrågor väl insatte chefredaktören för tidningen Hela Hälsingland en ledare som behandlar försvarsfrågan och vår svårartat bristande försvarsförmåga både civild och militärt. Chefredaktören skriver som vanligt bra men det är när det börjar föreslås detaljer för för hur Försvarsmakten skall utrustas och bemannas som det brister i kompetens.

Det är framförallt förslaget att ta in finska reservister som förstärkning i trupputbildning jag vänder mig mot. Här föreligger det någon form av romantiskt skimmer krig den finska försvarsmakten som är en försvarsmakt som även den har sina brister även om den gärna framhävs som ett ideal i svensk debatt.

En finsk reservofficer som är krigsplutonchef har 11 månaders utbildning som värnpliktig till skillnad mot sin svenske sådan som har 3 års utbildning. Att tro att någon med 11 månaders utbildning är bättre än någon med 36 månader är rent önsketänkande. Ytterligare ett problem är språket, det finns inte så många finlandssvenskar och finländare med för det arbetet tillräckligt god svenska tror jag. Vidare så medger våra säkerhetsbestämmelser betydligt komplexare övningar med skarp ammunution än vad de finska reglerna tillåter och dessa regler måste man kunna för att kunna utbilda till den grad vi vill. Den finska SäkR är sålunda betydlligt restriktivare än vår.

Vidare så vill chefredaktören återskapa Arte 740 men han är förmodligen helt omedveten om att detta system håller på med ytterligare ett antal fordon i samma serie att konverteras till telekrigsfordon som skall tillföras telekrigsbataljonen som i sin tur är ett operativ förband och som mycket väl kan stödja den marina striden. För den som önkar detaljer så kan jag nämna att det mesta utom själva sändar/mottagarpaketet samt antennen byts ut mot telekrigsutrustning men i övrigt återanvänds det mesta.

Det är mycket bra att försvarsfrågan drivs på våra ledarsidor men den bör hålla sig till politisk/strategisk nivå och inte in och föreslå detaljer för då blir det fel i ren okunskap.

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

7 kommentarer

 • Patrik Oksanen 2 januari 2017 11:11

  Några påpekanden:

  Jag är inte chefredaktör (tack för befordran förresten).

  Helt rätt - jag jobbar på mer övergripande strategisk nivå. Däremot behöver man exemplifiera med vad åtgärder SKULLE kunna vara för att läsare och beslutsfattare ska ta till sig texten och att det bidrar till en tankeprocess som leder till verkställande. I bästa fall leder det till:

  "Du, det är en bra tanke men det här fungerar bättre".

  Det för debatten vidare och ökar trycket på politiken att leverera det som behövs just nu - pengar. Särskilt när man förstår kopplingen mellan insats och utfall, och inte bara ett svart hål.

  Om du läser min text lite närmare så ser du formuleringen: "Det är åtgärder som ligger utanför dagens budget och som städar gamla försyndelser, men även det som kan höja tröskeln för konflikt.

  De flesta av aktörerna kan sätta en siffra på vad de kan göra för att minska gapet mot möjlig förmåga. Det är åtgärder som också ligger i linje med planerad utveckling av respektive myndighet."

  Alltså - jag ser framför mig att frågan kommer från regeringen (genom försvarsök-partierna) -"vad kan FM göra under 2017 som inte ligger i planen just nu, och vad kostar det. Bra, tack - genomför - här är pengarna. "

  Beträffande reservisterna i Finland så är utspelet från början kommandes från finländska reservistförbundet och dess ordförande; ledamoten i Finlands riksdags försvarsutskott Mikko Savola. Att en ledamot i ett försvarsutskott i det land Sveriges försvarsmakt samarbetar djupast med kommer med förslaget över huvud taget säger en del av vilka utmaningar vi har att hantera. Att jag lyfter in det som exempel på vad man kan göra är för att visa att man inte behöver vara handfallen. Och att du avfärdar alla andra förslag till lösningar innan reservisterna kommer in i bilden och väljer att fokusera kritiken där ju lite märkligt. Kan det bero på att ersättningsfrågan till reservofficerare är en känslig fråga och ett hinder för just den lösningen?

  Stycket lyder: "Plocka in reservofficerare som trupputbildare, eller för tjänstgöring i förbanden, för att inte värnplikten ska sänka förbandens stridsförmåga när resurser går till utbildning. Behövs det kan även Finlands reservister nyttjas genom kontrakt. "

  Notera också att stycket inte ens heller uttryckligen säger att reservisterna från Finland ska utnyttjas som trupputbildare utan det kan lika gärna istället handla om att tas in som "tjänstgöring i förbanden". Inte första gången i svensk historia vi tar in annat lands krigsfolk till armén. Men återigen - för tydlighetens skull, det är ju en sista utväg när allt annat har prövats? Nog kan väl både Försvarsmakten och politiken se till att lösa det innan vi kommer dig? Eller?

  Bra att du tar upp och informerar om ArtE 740 i kommentaren, och att den inte är slaktfärdig längre. Det kommer att glädja många i Försvarsmakten att höra som tagit upp exemplet med mig. För mig i texten exemplifierade det hur ännu en "bydénare" skulle kunna se ut.

  För den som vill läsa hela texten så finns den här http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/fram-med-pengarna-till-forsvaret-nu-lofven

  Till sist kan jag inte låta bli att travestera bloggrubriken; "Hur i Hela Hälsingland har FM:s bloggare sovit i natt när man läser en text på det här viset innan sin första morgonkaffe..." och dessutom utan istället bidra med lösningar utan bara fokusera på problem i tredjehandslösning.

  Precis den destruktivitet som vi faktiskt behöver komma från när det gäller försvarsdebatten. För vi kan lösa våra problem, vi ska lösa våra problem och vi kommer att lösa våra problem. Och vi gör det tillsammans. Längs vägen kommer vi behöva vara både orädda i att hitta nya vägar.

 • Skipper 2 januari 2017 12:04

  Ang ArtE 740 så är grundfelet precis det som Oksanen påpekar, att man slaktar kvalificerade sensorer som idag och
  framöver av flera olika anledningar kommer
  att behövas i FM. Till och med FM egen sensorstudie pekar på detta.

  Att man avser använda fordonen men slakta det påbyggda 740-systemet är bara ett dåligt utfall av ett underfinansierat försvar i stort, vilket är Oksanens huvudtes.

  Telekrigbataljonen borde givetvis fått nya fordon till nya system. Tidigare, innan det försvarspolitiska haveriet så hade detta varit en självklarhet!

  • inifransett Skipper 2 januari 2017 16:17

   Anledningen till ArtE 740 inte togs upp som ett av systemen i FM Sensorstudie 2025 var att systemet bedömdes behövas omsättas efter 2025 då systemet då skulle ha uppnått 25 års ålder och att åtgärder innan 2025 inte ingick i studieuppdraget. Studien behandlade de system som skall ersätta nuvarande sensorkedjor för Marinen och Flygvapnet i tiden 2025-2035 och i det arbetet förordades ett rörligt radarsystem som skall kunna ersätta UndE 23, Rörlig PS 870 samt fylla den funktion som ArteE var avsedd att ha i form av sjöövervakning och eldledning av sjöfrontsartilleri.

 • inifransett 2 januari 2017 12:07

  Jag måste först säga att jag känner mig mycket hedrad av att en så framstående aktör i den svenska försvarsdebatten som Patrik Oksanen läser min blogg, det var inte vad jag väntat mig kan jag säga. Om det nu är så att herr Oksanen inte är chefredaktör så skall min "befordran" av dig bra tolkas som att jag tycker du borde bli det.

  Jag säger inte alls emot huvuddragen i ledaren och håller med om nästan allt men jag tycker likväl att detta med att ta in finsk personal med bara värnpliktsutbildning(reservist, reserunderofficer och reservofficer på finlandssvenska) är en mycket dålig idé av i mitt inlägg nämnda skäl. Det är av betydligt större vikt att lägga energin på att nyttja de ca 2000 reservofficerare som idag finns i FM men som kompetensutvecklas för dåligt och sålunda nyttjas alldeles för dåligt. Vad jag själv gör i den frågan kommer i ett blogginlägg efter sommaren.

  Rörande detta med avsaknaden av konstruktiva förslag så hänvisar jag till mina tidigare blogginlägg där det återfinns både kostnadsdrivande och ej kostnadsdrivande förslag till hur att bygga ett starkare försvar. I hela FM så jobbas det stenhårt för att höja vår försvarsförmåga men tyvärr kan jag inte av sekretesskäl gå närmare in på flera av åtgärderna men generellt sett så finns det lite fler och skarpare verktyg i den svenska militära verktygslådan än vad som framkommer i media. Vårt problem är som alla konstaterat bristen på numerär både vad gäller plattformar och personal sam de enorma bristerna i det civila försvaret vilket du förtjänstfullt lyfter fram.

  Vad gäller rubriken så är jag rätt nöjd med den eftersom den uppenbarligen hade avsedd effekt men det var absolut inte meningen att störa friden i det hälsingska morgonkaffet särskilt då självaste ÖB är hälsing och de tycker vi på andra sidan av gränsen, i Dalarna alltid har varit svåra att tas med.

  Med förhoppning om en framgångsrik försvarsdebatt för dig och din tidning.
  GMY
  Håkan

 • Erik S 2 januari 2017 16:26

  Finlands reservofficerare har väl knappast enbart 11 mån värnplikt bakom sig? Under 347 dygn som värnpliktig utbildas man till underofficer, ungefär våra gamla GB-vpl. De kallar den AUK.

  Efter det kan man söka till reservofficersutbildning RUK för att bli fänrik i reserven. Har för mig att den är ett halvår. Därefter följer ytterligare kurser och sedvanlig tjänstgöring på hemmaförbandet.

  Men nej, deras utbildning är inte anpassad för Sverige, utan för det egna försvaret. Bättre att få synergieffekter på andra sätt. Kanske en gemensam stridsgrupp med hög beredskap för insats i såväl Sverige som Finland? Säg en brigad med allt understöd?

  • inifransett Erik S 2 januari 2017 16:32

   På den marina sidan skall både en svensk-finsk sjöstridsgrupp och en amfibiestridsgrupp vara fullt klara 2023. Min personliga uppfattning är att den tiden är mycket väl tilltagen då samövningar inom dessa båda "Task groups" redan har pågått ett par år.

 • Isak 3 januari 2017 01:13

  Fast en finsk reservofficer har bara 347 dagars värnpliktsutbildning och då har man först gått första delen av underofficersskolan (AUK 1) och sen förflyttats till Fredrikshamn där man genomför RUK. Men det är klart att det finns gott om äldre reservofficerare som har vidareutbildats, genomfört repövningar och eventuellt varit utomlands.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *