Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Flexibel utbildning – inte särskilt svårt

inifransett

När jag är ute och träffar folk från förbandet tas ofta frågan upp att SSS borde göra utbildningarna mer flexibla och att framföra allt förbanden i Stockholmsområdet skulle kunna sköta mer utbildning själva men att det inte går av en massa olika anledningar. På detta svarar jag att det oftast inte stämmer.

Det finns inga formella hinder från SSS sida för att genomföra en utbildning på distans, genom handledning mm men det finns vissa fall då det helt enkelt är bättre att genomföra klassrumsbaserad eller utbildning kopplat till utbildningsanläggning. I de flesta fall rör det grundläggande utbildning av sjömän, soldater och kadetter. När det gäller utbildning kopplat till utbildningsanläggningar och simulatorer bör dessa av rationalitetskäl vara koncenterarade till de anläggningar som idag finns förutom att jag anser att det bör etableras en skyddstjänstfunktion under SSS på Berga för att hantera det stora behovet inom det området.

När det däremot gäller mer avancerad utbildning för mer erfaren och kompetent personal i mindre volymer passar en flexibel utbildningsmetod bra. Grundbulten i det hela är en kursplan med tydliga utbildningsmål och därtill kopplade examinationsformer. Med en väl genomtänkt kursplan kursen genomföras flexibelt t.ex på eget förband. Rent praktiskt så är det 1.a läraren på SSS som är formell kurschef och gör kursbeskrivningen i samverkan med utbildande förband/enhet. Givetvis kan vissa moment kopplat till utbildningsanläggningar ingå om det är nödvändigt för att nå kursmålen. Examinationerna sker sedan på förbandet och avrapporteras till 1.a läraren.

Ansvaret för att skapa denna flexibla utbildningsmiljö anser jag ligger på de stridsområdes/stödfunktionsansvariga (tjänstegrenarna) i samverkan med aktuella sektioner på SSS. Vill man inte resa till Karlskrona och gå en fördjupad utbildning utan arrangera den i samverkan med SSS så är det ett arbete som skall bedrivas tjänstegrensvis.

Syftet med att göra utbildningen mer flexibelt anser jag är trefaldigt, minskade resekostnader, minskad bortavaro från familj och att utbildningen anpassas bättre till eleven vid små utbildningsvolymer så att få detta att fungera är viktigt.Flexibel ubildning delar jag in i klassrumsundervisning och utbildning genom handledning. Vilken av metoderna som väljs beror på elevens/elevernas erfarenhet och kompetensdjup i det aktuella ämnet. Handledning är effektivt när det det gäller att få enstaka elever att höja sin kompetens och skaffa sig större kontaktnät dock finns det här några grundläggande krav:

  • Erfaren handledare med stort kontaktnät som funkar ihop med eleven.
  • Drivna och erfarna elever.
  • Väl genomarbetade kursplaner.
  • Möjlighet att genomföra delar av utbildningen inom ramen för ordinarie tjänst.
  • Vilja hos stridsfunktionsansvarig/stödfunktionsansvarig att utveckla utbildningen inom resp område/funktion.

När det gäller formerna för att genomföra utbildning inom Marinen på ett flexibelt så finns de formella verktygen, då återstår bara viljan. Det är inte svårt, det kan bli riktigt bra.

Det enda som verkligen står i vägen för den flexibla utbildningen är avsaknaden av krypterad videokonferens i örlogshamnarna Berga, Karlskrona och Göteborg eller Skredsvik. Tillförs denna resurs kan resekontona minskas och bortavaraon från förband och hemmet minskas rejält.

GMY

Håkan

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *