Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Amfibiespaningskompani.

inifransett

 

Bakgrunden till detta inlägg är en övning jag deltog i 1999. Jag tillhörde en liten kompaniledningsgrupp som hade till uppgift att leda ett på försök sammansatt amfibiebrigadspaningskompani. Detta tillfälliga kompani hade en signalspaningsfunktion, en luftburen spaningsfunktion och en spaningspluton ur KJ-komp. Signalspaningsfunktionen utgjordes av Telekrigsgruppen från Marinens taktiska centrum(MTC), den luftburna funktionen var ingen UAV utan ett FFK-plan med kamera och realtidsöverföring.

Dessa enheter rapporterade in till oss i kompaniledningen där vi samordnade spaningsresurserna mellan att upptäcka med en resurs och sedan bekräfta med en annan sensor. Någon strukturerad bearbetning medgavs inte p.g.a avsaknaden av underrättelsepersonal.

Tyvärr fortsatte inte uppbyggandet av förbandet vilket är beklagligt då det fanns mycket potential för att kunna skapa ett bra spaningsförband i amfibisk miljö för både nationella och internationella operationer.

Jag har inte kunnat släppa tanken på att åter testa detta koncept i form av ett s.k organisations och metodförsök(OMF) Jag tror nämligen att med de resurser som finns inom Marinen och andra delar av FM skulle man kunna skapa ett kompani med mycket bra spaningsförmåga.

Vi vet idag att Marinens resurser endast räcker till Ost eller Västkusten och att då få in en spaningsresurs i den andra riktningen skapar inte mycket till verkan men med enheten skapas beslutsunderlag som kan ligga till grund för chefs beslut om hur att disponera verkansresurser. En resurs som denna skulle hunna förstärka övervakningen vid hamnar som Lysekil, Karlshamn, Oxelösund, Gävle m.fl eller underställas chefen för ett bastjänstområde. Vidare kan ett dylikt kompani delas upp och delarna användas i internationella kustnära operationer.

Organisationsmässigt bör kompaniet bestå av följande delkomponenter.

Avsikten med blandningen av funktioner är att skapa ett förband där styrkorna hos de olika kompletterar varandra både för effektiv spaning och för att begränsa motståndarens uppträdande elektromagnetiskt och över ytan. Ju fler sensorer desto bättre upptäcktsannolikhet och desto större begränsningar för motståndaren.

Organisatoriskt ser jag framför mig ett kompani som kan nyttja lite olika resurser utifrån de resurser vi har.  Telekrigsresursen kan komma från Telekrigsbataljonen eller kunna byggas upp tämligen enkelt inom Marinen. Ytspaningsfunktionen kan exempelvis vara pluton ur antingen KJ-komp, Baskyddskomp eller Säk/jakt-kompaniet. Den flygburna spaningen kan utföras av UAV från AMFBAT, UNDBAT eller vara en sjöinformationsgrupp(SIG) ur Frivilliga flygkåren(FFK) De senare har kapacitet att ta stillbilder och skicka dem i nära realtid till en server där fotona sedan kan hämtas för bearbetning.

Kompanistaben behöver personal med kompetens inom underrättelsebearbetning och samband för att kunna fungera effektivt.  Med en väl genomtänkt idé för hur kompaniets sambandsnät skall se ut med befintliga system uppnås både tillräcklig överföringskapacitet och tillräckligt telekrigsskydd.

Jag ser möjligheter till att utifrån befintliga resurser skapa ett bra spaningsförband åt Marintaktisk chef(MTCH) Vi får inte i dessa tider av territoriellt fokus glömma behovet av internationella insatser och här ser jag möjligheten att skapa en enhet för det som kallas ISR (intelligence- Surveillance and Reconnaissance) specialiserad på uppträdande i kustnära miljö. Erfarenheterna från ME04 utanför Somalia pekar på fördelarna i kombinationen personbaserad inhämtning, flygburen spaning och en stark bearbetningsresurs.

Att vi har mycket begränsade ekonomiska och personella resurser får inte hindra oss att se framåt och tänka i fria banor. Det som börjar som stora orealistiska tankar har oftast en kärna av nytänkande som i rätt kontext blir både realistiskt och nyskapande.

GMY

Håkan

 

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *