Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

I statens intresse

inifransett

Läser med en god portion oro på regeringskansliets hemsida om att lärarbristen kommer 2019 att uppgå till 60 000 behöriga lärare. Sextiotusen är en väldans massa folk och lärarutbildningarna kommer inte att klara den utmaningen verkar det som för det finns helt enkelt inte tillräckligt många elever. Det här är ett gigantiskt problem för staten Sverige. Att inte kunna utbilda sin befolkning på ett adekvat sätt förpassar oss ner i välfärdsligan rejält.

Samtidigt har vi ett mycket försämrat säkerhetspolitiskt läge där vi behöver stående förband med kort anspänningstid och professionell personal(givetvis även materiel men det är en annan diskussion) Tyvärr har vi svårt att rekrytera och framför allt behålla våra sjömän och soldater och det inverkar menligt på statens säkerhet.

Att då våga sig på en lösning på båda problemen som kan vara bra för staten som helhet ser jag som en nödvändighet. Mitt förslag är följande:

Att soldater och sjömän(GSS) som tjänstgjort minst sex år och antas till de lärarutbildningar där det är brist på personal erhåller under hela utbildningen (även sommartid) samma ekonomiska ersättning(ej kost och logi) som rekryterna uppbär förutsatt att studierna genomförs i normal takt. Fördelen med detta är att GSS får en morot och att vi på sikt får in lärare som är vana att leda och strukturera verksamhet redan när de kommer ut som nyutexaminerade. En ytterligare fördel är att med kompletterande utbildning över sommaren eller på slutet av utbildningen göra de som är lämpliga till reservofficerare och reservspecialistofficerare(OF/T och SO/T)eftersom de får en akademisk examen och givetvis skall förutom de som blir OF så många som möjligt erbjudas T-kontrakt.

Till detta anser jag att Försvarsmakten(FM) skall ge de specialistofficerare som gjort minst 20 år i FM möjligheten att behålla sin lön i tre år om de påbörjar en lärarutbildning. Det skapar ett incitament för karriärväxling och även här finns möjligheten att antingen kvarstanna som SO/T eller efter genomförd kandidatexamen bli OF/T.

Givetvis kommer det att kosta pengar och generera avund men staten måste för en gångs skull se till sina egna intressen. Kan vi få ungdomar som är intresserade av att jobba hos oss ett par år och som sedan vill fortsätta studera att hänga kvar sex år och sedan kunna genomgå lärarutbildning med reducerade studielån samt erbjuda liknande som karriärväxling så tror jag vi kan uppnå följande:

  1. Fler sjömän och soldater kvarstannar.
  2. Specialistofficerare kan yrkesväxlas smidigt för att skapa utrymme för nyrekrytering.
  3. Skolan får fler lärare och dessa lärare kommer att ha god till mycket god ledar och pedagogisk förmåga.
  4. Kompetensen om hela Totalförsvaret kommer att öka.

Så vad är nackdelarna då? Jo det är givetvis det ekonomiska men jag anser att det är värt de pengarna om vi kanske lyckas få 200 GSS/år  och 50 SO/år att bli lärare.

Detta är ingen snabb lösning men väl en långsiktig sådan till gagn för Svea Rike.

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *