Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Ständigt detta Slite

inifransett

Efter att i sambands med planerandet och genomförande av Högre specialistofficerutbildningen 15-16s syntesskede(3v) så fick jag förmånen att tillbringa ett antal omgångar på Gotland i syfte att rekognosera för den ingående fältövningen på sagda ö.

Detta har medfört att jag tillbringat ett antal timmar med att titta på sjökort, tala med civil sjöfart, tala med militära instanser samt besöka hamnarna i Visby, Slite, Kappelshamn, Klintehamn och Fårösund. Syftet har varit att eleverna skall spela en motståndare som skall invadera Gotland. Jag kommer nedan att redovisa lite slutsatser som jag drog när jag satte mig i motståndarens situation och uppgift(ta Gotland) Ingångsvärdena är så som det såg ut i maj i år d.v.s att vi inte hade fast trupp förutom HV på Gotland. I samtliga hamnar saknas användbara fasta kranar så lyftkapacitet måst angriparen själv hålla med

När det gäller hamnarna finns följande faktorer att beakta.

Hamn Fördelar Nackdelar
Visby 6 st RO-RO-lägen, gott om vanlig kaj, nära till flygplats, gott om rangeringsytor, bra djup. Trångt och lättspärrat inlopp, tilltransport sker på västsidan av Gotland, transporter ut går genom tät bebyggelse. Större risk att landstigningen störs av svensk trupp.
Kappelshamn Väderskyddad, gott om rangeringsyta, bra djup. RO-RO läge i dåligt skick, begränsade vägförbindelser därifrån, mycket begränsat med ytterligare kaj såvida inte urlastning sker vid kalkbruket Storungs, tilltransport sker på västsidan av Gotland.
Klintehamn Inga Ej fungerande Ro-RO läge, mycket trång inseglingsränna, begränsat med övrig kaj och rangeringsyta, Tilltransport sker på västsidan av Gotland.
Slite Gott om kajlängd. Tilltransport sker på ostsidan av Gotland. Begränsat med rangeringsyta, trång inloppsled. Ej fungerande RO-RO läge. Transporter ut går genom tät bebyggelse
Fårösund Väderlä. Trånga inlopssleder, Inget RO-RO läge, begränsat med kaj och rangeringsyta.

 

Mina tänkta resurser är i detta fallet mosvarande vad Ryssland i Östersjön normalt förfogar över när det gäller landstigningstonnage och marininfanteri.

Mitt val i detta hade varit att så snart som möjligt ta hamnen i Visby eftersom jag räknar med överlägsenhet i fartygsresurser, vapensystem och beslutsamhet, dels för sin kapacitet och för att jag då även skulle förneka svenskarna den hamnen att landsätta förstärkningar i. Andrahandsalternativet hade blivit Slite vilken lättare hade kunnat säkras men som uppvisar stora brister i urlastningsförmåga. Givetvis kombineras detta med luflandsättning av mindre styrkor(kompani, pluton) från flyg och eller helikoptrar för att inte förvarna svenskarna genom en massiv ansamling av transportflyg. Fasta svenska sensorer slås ut med fjärrstridsmedel och IT-infrastrukturen på ön slås ut av specialföbanden.

Som avslutning på detta skall sägas att enl C Gotlandsgruppen så byggdes den nya kajen(apotekskajen) i Slite enbart av lokal personal. Det var sålunda inga ryssar inblandade och det finns dessutom inget ryskt säkerhetsbolag som vaktar kajen. Det som där finns är KBV 002 Triton och inget annat.

 

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *