Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Forskning för frontförbanden

inifransett

Under den gångna veckan har jag bedrivit verksamhet med FOI och ett av de sjögående förbanden.

Det vi gjort är att genomfört ett fältprov för att utvärdera utrustning och metod rörande ett särskilt system.

Denna forskningsinsats tillsammans med FOI är en del av allt det arbete som genomförs av FOI:s forskare för på kort eller lång sikt höjer vår försvarsförmåga.

Många förknippar försvarsforskning med mycket långsiktig forskning som svåreligen kan tillämpas eller förstås av den ordinarie besättningen eller amfibiepersonalen men det är bara till viss del en sann bild.

Det är helt sant att viss grundforskning ter sig oerhört abstrakt för den gemene militären men det är sådan forskning som måste göras för att vi på sikt skall få ut det vi verkligen behöver ur forskningen nämligen stöd till materielanskaffningsprocessen, stöd för utveckling av stridsteknisk och taktisk metod samt stöd vid utvärdering av potentiella motstådare.

Tyvärr har FM inte möjlighet att finansiera all den grundforskning som behövs i ett 10-20 års perspektiv då man sedan 2006 tills nu har minskat anslaget I område 1:4 från ca 1,6 mijarder till ca 0,6 miljarder och det kommer att få konsekvenser långsiktigt.

För att överhuvudtaget få bedriva den försvarsforskning som vi bedriver idag så måste den leverera effekt till förband och staber annars är den helt oduglig, men det måste även till långsiktig grundforskning för att vi skall upprätthålla kvaliteten i vår försvarsmakt.

Verksamheten går under beteckningen FoT(forskning och teknikutveckling) där forskningsdelen styrs till stora delar av FM och där teknikutvecklingsdelen styrs av FMV I dialog med FM.

På HKV finns för varje område en FoT-företrädare som under HKV LedS styr verksamheten inom resp. område och hanterar inriktningen av FOI och dialogen med FMV.

För att vi skall få ut så mycket stridseffekt ur forskningen så är det av största vikt att förbandens och stabernas behov kommer fram till den FoT-ansvarige så att forskningen riktas rätt.

I Marinen fungerar det lite olika men min uppfattning är att de stridsområdesansvariga(SOA) förbanden: 4e för undervattenstrid, 3e för ytstrid/luftförsvar, 1a för ubåtstrid och AMF1 för amfibiestriden skall driva sina behov I resp Marin stridsområdesutvecklingplan(MSUP) och att detta behov fångas upp av SSS/UtvE som sedan initierar dialogen med HKV.

När dialogen är startad diskuteras det aktuella forskningsbehovet och lösningar tas fram. Är det ett väl fungerande FoT-område ordnas det arbetsmöten och redovisningar varje år där resultat redovisas och inriktningar diskuteras. Är behovet tidskritiskt underlättar det kraftfullt om SOA kan vara så delaktig som möjligt och stödja med t.ex plattformar och praktisk kompetens imom akuellt område.

Bilden nedan beskriver arbetsgången grovt.

Förra veckans verksamhet var ett resultat av en dylik dialog som initierades förra hösten och som grundade sig I behov av snabbt genomförd informationsinhämtning och analys som skall ligga till grund för skapande av högre operativ effekt.

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *