Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Värnplikt encore une fois

inifransett

Så kom då den av många efterlängtade utredningen som skulle föranstalta en återaktivering av värnplikten. Jag är kluven till detta med värnplikt om den inte är allmän på riktigt men jag förstår att det är enda sättet att fylla arméns krigsförband. Kom själv tydligt ihåg ångesten när jag kom ut från mönstringskontoret med en lapp som det stod Norrbottens pansarbataljon, 297 dagar på. Nu blev det som tur var inte tio månader i PBV 302 men de som kommer att känna lika dant måste få någon form av morot/morötter.

Med den nya värnplikten finns chansen att gör lite justeringar i det nuvarande systemet som att skära ner antalet T-befattningar och ersätta dem med pliktpersonal. Den kategorin har visat sig svårrekryterad även om jag tycket att den modellen borde passa väl in i ett för individen mer fragmenterat arbetsliv.

Mitt förslag är, använd istället GSS/T enbart för att fånga upp GSS/K som slutar. Ett förhållande om en T-tjänst som matas av fyra K-tjänster torde vara rimligt. T-soldaterna placeras sedan som gruppchefer och soldater med specialtjänst i våra mobiliserande förband så har vi sparat pengar på att minska antalet GSS/T och samtidigt höjt kvaliteten på de mobiliserande förbanden

För att det skall bli ett trovärdigt system och att inte de uttagna känner sig bestraffade krävs ytterligare några åtgärder anser jag nämligen följande:

  • Höjd månadsersättning och muckarbidrag till 7000 kr/mån vilket ger en bra grundplåt efter avslutad utbildning.
  • Förtur till tjänster i offentlig sektor och förvaltning. Har individen genomfört värnplikt kan samhället visa tacksamhet tillbaka.
  • Regelbundna repetitionsövningar och då oftare än vart 4e år. Detta för att höja krigsförbandens duglighet och få den värnpliktige att se att FM verkligen nyttjar den genomförda värnplikten på ett bra sätt.
  • Ett mycket offensivt arbete från rekryteringsfunktionen inom FM mot dem som i beredskapsunderlaget angett att de är intresserade av värnplikt. Här krävs ett fungerande föranmälanssystem så att individen i görligaste mån hamnar där vederbörande vill. Här inser även jag att man måste nog för att fylla upp armén tvinga alla individer att ha ett arméalternativ i önskelistan.

Vad tycker jag då om att värnplikten blir könsneutral? Jo det tycker jag är utmärkt, inte för att det ser bra ut i likabehandlingsplanen utan för att jag anser att rikets försvar och dess säkerhetspolitiska instrument Försvarsmakten är hela befolkningens angelägenhet och inte bara en sådan för 50% av oss. Vidare tror jag att det kommer att förbättra både stämning och rekrytering men de argumenten är enl. mig lite underordnad faktumet att alla skall vara med och försvara landet oavsett kön.

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *