Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Unga officerares dilemma

inifransett

Välkommen till bloggen Inifrån sett.

Jag som skriver heter Håkan Lindberg och tjänstgör normalt på SSS.

Denna blogg kommer att handla om personal, organisation och utbildning främst ur ett marint perspektiv men ibland även rörande hela FM och det är med FM-perspektiv jag tänkte börja skriva.

Ämnet denna text handlar om är vilka ingångsvärden yngre officerare med examen från officersprogrammet får för sin fortsatta karriär. Att man vill ha en klar karriärgång är mycket viktigt för unga officerare både OF och SO. I SO-fallet så börjar det falla på plats främst genom det arbete som OR-projektet genomfört samt genom lokala initiativ med regelverket i FM PERSI som grund.

Tyvärr kan vi inte säga så om OF där det är mycket vaga ingångsvärden framförallt när det gäller befordran till kapten och örlogskapten/major. Upp till dessa nivåer beslutar förbandschef enligt  FM PERSI med nyttjandet av rekommendationen i samma instruktion att man bör ha gått 4 år i samma nivå innan befordran samt att befattning på den nya nivån finnes och då torde väl saken vara klar men så är det tyvärr inte.

Det florerar en mängd olika gissningar och tolkningar angående vad som behövs för att bli befordrad och vem som bestämmer kring detta. För mig är det solklart FM PERSI gäller och rimligtvis torde en officerskarriär  efter examen från officersprogrammet se ut som följer:

Efter godkända två år i befattning befordras fänriken till löjtnant.

Efter ytterligare två godkända år som löjtnant kan befordran till kapten ske förutsatt lämplighet och tillgång på befattning.

Efter fyra år som kapten kan HSU påbörjas.  Till detta kommer givetvis de kortare befattningsutbildningarna som krävs för respektive tjänst.

Sålunda 14 år från inryck till örlogskapten/major vilket jag tycker är tämligen rimligt.

Detta ger en tydlig om än ideal linjal men definitivt något som kan kommuniceras ut i rekryteringssammanhang och bland kadetter och redan examinerade för att de skall koncentrera sig sitt arbete istället för att ha funderingar kring sin karriär.

Vad som gäller för  befordran till örlogskapten/major har mig veterligen inte ännu prövats för någon med examen från officersprogrammet men där hoppas jag på att förlaget i den Ekenbergska utredningen om att förlägga nuvarande HSU så att man utnämns till örlogskapten/major efter kursen vilket torde göra att man vet vad man kan förvänta sig av sin officerskarriär.

För att avsluta så skulle jag vilja ha stöd i FM PERSI att om någon som tidigare innehar specialistofficersexamen men läser officersprogrammet regelmässigt examineras som löjtnant och sålunda kan bli kapten två år efter examen. Detta är en av faktorerna för att Marinen skall kunna försörja organisationen med OF teknisk inriktning då vi inte har någon grundrekrytering av sådana utan kommer att behöva konvertera SO.

Olika förband hanterar detta på helt olika sätt och denna skillnad i vad en ung officer kan förvänta sig gagnar inte varken bibehållande eller rekrytering.

GMY

Håkan

Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

2 kommentarer

 • Johan Malmquist 25 oktober 2016 19:16

  Jag håller helt med dig Håkan.
  Angående tekniska officerare så ser jag som tekniker tyvärr att ingen verkar ta frågan om tekniska officerare på allvar.

  Dels verkar ingen funderat något angående försörjningen av tekniska officerare på högre ort
  och personalavdelningarna och krigsförbanden verkar göra allt de kan för att bli av med oss
  som redan är tekniker och OF. Även de av oss som redan innehar den nya officersexamen
  på 180 högskolepoäng.

  De svar man får från personalansvariga när man säger att man vill kvarstanna som officer
  och gå mot de tjänster som finns för tekniska officerare är helt enkelt att flottan inte skall
  ha tekniska officerare alls. Detta trots att övriga försvarsmakten har detta och platsannonser
  för dessa tjänster ständigt finns ute på försvarsmaktens hemsida.

  Varför man helt väljer att kasta bort de färdigutbildade resurserna som finns vet jag inte
  och som du säger så är det i framtiden avgörande att man kan konvertera specialister till OF.
  Jag tror att man gör ett stort misstag om man som pers påstår väljer att helt avveckla de
  tekniska officerarna i flottan till skillnad på merparten av västvärldens flottor.

  Hursom så kommer inte mängden tekniker i flottan att öka innan den här frågan är löst,
  tvärt om.

  /Något desillusionerad tekniker

  • inifransett Johan Malmquist 25 oktober 2016 19:39

   Jag håller till fullo med om att när det gäller tekniker i Flottan så finns det ett mycket stort strukturproblem. Ombord vissa fartygstyper är FI förvaltare och samtidigt är tjänsterna på N4 som är nästa steg OF. Marinen behöver alla kompetenta tekniker vi kan få och då måste det till en strukturförändring. Tekniker som nu är OF-1 aser jag skall bli OF-2 inom 4 år från officersexamen för att kunna fylla platser på staber och FMV. SO-tekniker anser jag skall erbjudas en övergångsutbildning efter OR7 och examineras som OF-2 för att besätta tekniska chefstjänster ombord, på UH-divisioner, tekniska chefer kompani eller N4/S4. Jag är inte inläst på den utredning som gjordes i ämnet under förra året men skall göra så och återkomma på bloggen i detta för Marinens framtid mycket angelägna ärende

   Håkan

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *