Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Sjöstridsskolan.

Jag tar tillfället att använda bloggen till att ställe en fråga jag funderat på ett längre tag. Finns det behov av ett forum inom marinen där OF 1/2 kan komma...

Bakgrunden till detta inläg är Arméchefens beslut att inrätta Taktisk kurs Armé (TaK A) som skall utgöra grund för befordran till OF 2. TaK A skall vara 37 veckor och...

I detta parlamentariska läge som nu råder gör avsaknaden av beslut om anslagsökningar till Försvarsmakten för perioden 2019-2020 att det kommer att bli utomrdentligt svårt att behålla personalen och då...

På Kungliga Örlogsmannasällskapets 247:e högtidssammanträde i Karlskrona den 15/11 belönades fänriken i Amfibiekåren Jennifer Torstensson(Lindholm) med akademins förtjänstmedalj i siver samt penningbelöning för sin uppsats: Kan kostnad och de grundläggande förmågorna...

Förbereder de kommande  två veckornas kurs. Nu skall eleverna få smaka. De skall få jobba och tänka rejält och sedan avslutar vi med en examination som kommer vara en rejäl...

  I detta inlägget vill jag rikta ljuset mot ett problemområde inom Marinen som definitivt behöver diskuteras och det är bristen på inryckande till GU mot sjöövervakningsoperatör. Jobbet som sjöövervakningsoperatör...

Detta inlägg kommer att handla om hur att hantera OF1 som inte har genomgånget officersprogram utan har blivit officerare genom OHS eller YOP. Något som jag ser som angeläget då...