Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författaren är förvaltare och jobbar på Marinbasen.

När det talas om marin bastjänst så skulle jag vilja reda ut ett par saker. Bastjänst och logistik är inte samma sak. Bastjänst är ett avsevärt vidare begrepp. Se bilden....

Det är bara en fråga om pris. Det humankapital FM vill ha som OF, SO och GSS kan med motsvarande utbildningsnivå, mentala och fysiska status få betydligt bättre betalda jobb...

Jag har varit med och svarat på en remiss från Marinstaben rörande befordringsgång för huvuddelen av den kontinuerligt tjänstgörande personalen. Dock saknades T-personalen i denna remissen varpå jag skickade med...

Våra sjömän, soldater och gruppchefer är den grund uppå Försvarsmakten vilar. De är sålunda vårt viktigaste vapensystem och ”utan detta intet” skulle man kunna säga om våra GSS. Jag håller...

Något som jag anser är oerhört viktigt är: att marinen finns på flera ställen i landet och att dessa garnisoner är likvärdiga vad gäller utvecklingsmöjligheter för personalen. Det måste finnas...

Något som jag känner saknas är en möjlighet för personal som lämnat Marinen i förtid att fortsätta behålla kontakten med sin gamla tjänstegren eller arbetsområde genom frivilligverksamhet. Idén till detta...

Jag skall i detta blogginlägg bli mycket personlig och berätta om en sak jag idag ångrar att jag inte gjorde och sedan dra en slutsats av detta. Idag ångrar jag...

Då är det dags att sätta ihop schemat för den sista av "avrostningskurser" för Marinens reservofficerare  som vi genomför här vid SSS. Detta blir det tredje och sista året som...

Här kommer tips på utbildningar  för dig som är vapenför och vill bli en del av Sveriges säkerhetspolitiska verktygslåda. Alla leder till jobb på Marinens mest mångfacetterade förband, Marinbasen med...

Detta inlägg har jag funderat länge på om jag verkligen skall skriva men nu känner jag att tiden är inne. Jag har allt sedan jag började i FM förvånats över...