Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här
Personlig blogg

Bloggen behandlar utbildnings-, organisations- och personalfrågor främst ur ett marint perspektiv.
Författare är förvaltare Håkan Lindberg.
Tjänstgör på Marinbasens stab och är ordinarie ledamot i Kungliga örlogsmannasällskapet.

Så startar återigen den nu klassiska totalförsvars och säkerhetspolitiska konferensen Folk och Försvar. Denna gången inte i Sälen utan digitalt men ämnena och programmet är lika intressanta som alltid. Den...

I diskussionen kring för och nackdelar med olika utbildningssystem såsom officersprogrammets akademiska utbildning och den mer praktiskt inriktade specialistofficersutbildningen faller ofta diskussionen om det långsiktiga målet bort enligt mig. Varför...

En fråga som har varit aktuell sedan militär utbildning formaliserades är den om mängden teoretisk utbildning kontra mängden praktisk utbildning. Diskussionen för kring huruvida den nyutexaminerade officeren skall kunna användas...

Något som jag tycker är olyckligt är hur osynliga våra flottilj-och regementsförvaltare(OR9) är både på sociala media och när det gäller artiklar t.ex. i Tidskrift i Sjöväsendet eller Krigsvetenskapsakademins handlingar...

Jag lägger mycket tid på att följa och vara aktiv på sociala medier och sakta ser jag hur aktiva offierare och specialistofficerare tar plats och diskuterar sådant som tidigare bara...

Några som får alldeles för lite uppskattning är våra anställda soldater och sjömän. Om vi rannsakar begreppen tröskeleffekt och beredskap så kokar det i båda fallen ner till att det...

Tanken på detta blogginlägg om vilka speciella förmågor som behövs för att försvara Sveriges maritima kroppspulsåder nämligen området Göteborg-Brofjorden och de i området befintliga hamnar och farleder kom när jag...

När man läser försvarspropositionen som idag har beslutats finns i organisationen några skillnader mot det förra beslutet som är värda att belysa. Nedanstående förband är nu beslutade skall utgöra marinens...

När man diskuterar kring reservofficerare, dess nyttjande och utveckling kommer ofta argumentet upp varför FM måste utbilda nya när man inte nyttjar alla de befintliga. Jag tänker här ge min...