Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

En arbetsgivare – 1000 befattningar – värnpliktshandläggare

Inblick på P 4

Hej Niklas, värnpliktshandläggare på P 4, vad gör du på jobbet – egentligen?

Jag sitter vid Krigsförbandsenhetens stab och planeringssektionen. Mitt arbete är i huvudsak att vara en kontaktyta mellan Skaraborgs regemente och Plikt- och prövningsverket. Plikt- och prövningsverket är den myndighet som håller i mönstringen/uttagningen av de som ska genomföra värnplikt med grundutbildning. Framförallt jobbar jag med frågor kring vilka som kommer till regementet och ska genomföra sin grundutbildning eller repetitionsutbildning.

Jag är den vid regementet som ansvarar för att behovssätta rätt befattning på nya värnpliktiga till respektive kompani mot Plikt- och prövningsverket. Kort sagt betyder det att se vilka befattningar vi ska utbilda framöver. Det innebär att jag har en dialog med planeringsavdelningen på regementet och får på så vis veta hur många värnpliktiga regementet har behov av framöver och vilka kompanier ska utbildas. Behovssättning av värnpliktiga sker cirka 1,5-2 år innan de ska rycka in och utbildas.

Mycket av min tid är att hantera värnpliktsärenden där den värnpliktige eventuellt skadat sig och inte kan fullfölja sin utbildning. Jag svarar på frågor kring en värnpliktigs rättigheter och skyldigheter samt vad Försvarsmakten får göra vid eventuella avbrott av utbildningen. Jag har mycket kontakt med Pliktverket både när det kommer till värnpliktiga som ska utbildas, vilka som eventuellt ska kallas in för att genomföra en repetitionsutbildning och ärenden där en värnpliktigs utbildning ska avbrytas. Det kan också handla om en värnpliktig som vill genomföra färdigt sin grundutbildning, det vill säga en person som avbrutit den tidigare och nu vill hoppa på under pågående utbildning. Samtliga värnpliktsärenden kräver en viss del av samordning samt handläggning och dessa ärenden är alla olika och kräver individuell bedömning.

Vad krävs för att ha din befattning?

Som person krävs det att man är noggrann och har god ordning och reda, samt ett intresse för lagar och förordningar. Det är bra att ha bred kompetens och förståelse för hur pliktsystemet är byggt samt hur en värnpliktig blir uttagen hos Pliktverket och slutligen krigsplacerad efter genomförd utbildning. Det krävs även utbildning hos Pliktverket för att få tillgång till det system som nyttjas mellan myndigheterna.

Har du någon dold talang?

Talang vet jag inte men jag har dömt ishockey på division 1-nivå i fyra år.

Personlig blogg

Välkomna till Skaraborgs regementes, P 4, blogg. På denna sida kommer du att få en inblick i regementet och kan följa vår verksamhet.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *