Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Mobiltelefonfritt under övningar

Inblick på P 4

Efter påsk genomförs Bataljonsövning 1 (Bat1). Det är på den övningen vi för första gången sätter samman alla kompanier och funktioner ur inneliggande årskull till en enhet. Övningen börjar med träning för de olika funktionerna som exempelvis logistik, ledning och indirekt eld som för första gången får agera i bataljonens ram. Därefter övergår vi till att mer sammanhängande träna hela bataljonen i ett antal olika stridssituationer. I slutet av övningen kommer vi även att genomföra delar av dessa moment som skarpskjutning.

Eftersom armén är under uppbyggnad så är det intressant för en främmande makt att få reda på så mycket som möjligt om just den svenska arméns förmåga i fält. Vi vidtar flera olika säkerhetsskyddsåtgärder för att skydda oss mot sk främmande underrättelseinhämtning. Ett sätt är att vi inte tillåter de övade officerarna eller soldaterna vid förbanden att medföra mobiltelefoner under övningarna. ”Train as you fight, fight as you train”. I ett skarpt läge kommer vi inte heller att tillåta mobiltelefoner eftersom en mobiltelefon kan användas för att inhämta information om ett förband på flera olika sätt som avlyssning eller geografisk spårning. Vi vet också att mobiltelefoner kommer användas i olika former av påverkanskampanjer i händelse av ofred.

Det kommer finnas mobiltelefoner i övningsledningen, hos våra förbandsinstruktörer och hos vissa av de övade enheterna. Främsta syftet med dessa är säkerhet och att kunna ringa 112 om olyckan skulle vara framme.

För våra soldater och officerare är det oftast inte något större problem att inte kunna höra av sig. Vi har ändå så mycket annat att göra och tänka på. Att det däremot kan kännas jobbigt för anhöriga att inte kunna kontakta sina soldater eller officerare i samma omfattning som man kanske är van vid förstår jag, men jag kan försäkra er om att vi tar hand om dem på bästa sätt. Och de kommer att ha mycket att berätta när övningen är avslutad.

Skulle det ske en olycka så brukar det komma ut i media ganska snabbt. Då är det naturligt att du som anhörig blir orolig och så fort som möjligt vill veta om just sin soldat eller officer är  inblandad. Om du som anhörig inte hör någonting så kan du vara lugn. Om en olycka sker prioriterar vi att kontakta berörda anhöriga. I ett senare skede kan vi ge soldater möjlighet att ringa hem för att bekräfta att de mår bra.

Om du som anhörig skulle behöva komma i kontakt med oss kan du vardagar ringa via växeln och få hjälp att komma i kontakt med någon i övningsledningen. Om det uppstår en akut situation utanför kontorstid ringer du vakthavande befäl på 0500-46 48 16 som hjälper dig vidare. För att vi i vår tur ska kunna föra fram meddelandet till rätt soldat måste du som anhörig kunna ange soldatens namn, vilket kompani och pluton denne tillhör, och gärna namnet på soldatens närmaste chef.

Bataljonsövningar genomförs varje år vid ungefär den här tiden och planeringen för årets Bat1 ha pågått under flera månader för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att utveckla just vårt förband mot kommande slutövning. Självklart har vi behövt ta extra hänsyn till rådande samhällssituation i och med Corona och Covid-19, och har behövt planera kring åtgärder kopplat till det.

Jag ser med tillförsikt fram mot en bra träning för mig själv, min stab och hela förbandet!

Överstelöjtnant Tobias Hagstedt,
Chef 41.pansarbataljon

Personlig blogg

Välkomna till Skaraborgs regementes, P 4, blogg. På denna sida kommer du att få en inblick i regementet och kan följa vår verksamhet.

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *