Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

till jobb & utbildning

bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Du är här

Human Factors; Attityd & Säkerhet

humanfactors

 

I de flesta organisationer finns ett ansvar hos den enskilde att inta rätt inställning och attityd i arbetet i kontext av det självklara och uppenbara i att vi alla är människor med fel och brister. Medarbetare förväntas bete sig på ett sätt som inte skadar förtroende vare sig inom eller utanför den egna organisationen, något som alltså är starkt förknippat med olika attityder kopplat till en specifik roll. Normer och värderingar är hörnstenar som inte enbart speglar de etiska regler som ska gälla i hela organisationen utan fungerar även som en länk mellan människa, organisation och allmänhet. I en organisation såsom exempelvis Försvarsmakten blir detta extra viktigt mot bakgrund av de höga krav på säkerhet som präglar verksamheten. I detta är Human Factors det ämnet som utgör en bas för arbetet med sådana frågeställningar.

För en tid sedan tog jag del av en studie genomförd av två yrkesofficerare vilka bedriver nivåhöjande utbildning i Försvarsmakten. Studien (ännu inte färdigställd) handlar om den militära professionen och beskriver en diskrepans mellan skolor och krigsförband i form av bland annat uppfattningar av otydliga roller. Enligt studien tar detta sig uttryck i oro och frustration i fråga om den yrkesmässiga identiteten och kanske även personlig och individuell identitet såväl som gruppers identitet.

I vissa avseenden resonerar studien om murar mellan civil- och militär personal, i andra avseenden om minskade förutsättningar för möjligheten att känna tillhörighet. Det är förstås väldigt intressanta ämnen och även om studiens omfattning endast inbegriper en mycket liten del av Försvarsmakten så väcks tankar och funderingar om hur Försvarsmakten på bästa sätt kan användas som stöd till samhället men också hur Försvarsmakten fungerar internt i tider av exempelvis den nu pågående samhällskrisen. Dessa pandemiska dagar får oss säkert att fundera lite extra på vilken roll vi egentligen har möjlighet att inta ur ett vidare perspektiv, såväl inom som utanför vår huvudsakliga profession. Man brukar säga att en roll är summan av de krav och förväntningar som riktas mot rollinnehavaren och som hjälper oss använda ett visst beteende i vissa sammanhang. Detta är närbesläktat med normer vilket är en slags beteenderegel som visar på vilka handlingar som är rätt eller fel i vissa sammanhang och som ger en referensram för gemensamma sätt att uppleva saker på.

Attityder är viktiga ingredienser beträffande både roller och normer och fungerar som en slags grund för kunskap då de skapar struktur och ordning för våra tankar. Men attityder är också ett hjälpmedel för att skapa en känsla av gemenskap och samhörighet inom olika sociala grupper. Studien ovan berör egentligen begreppet attityd indirekt genom att författarna resonerar om både normer och identitet vilket hänger samman då exempelvis normer kan bidra till en identitetskänsla bland gruppmedlemmar.

Begreppet attityd är mycket generöst förekommande i kontext av olika säkerhetspräglade verksamheter (ifråga om exempelvis säkerhetskultur, felhandlingar, betr. inställningen till specifika frågeställningar och förändringar på en arbetsplats, etc.). Kopplingen till ämnet Human Factors är glasklar då utbildning inom ämnesområdet till stor del utgör en arena för att belysa- och påverka attityder genom kunskap och förståelse för samspelet människa, teknik & organisation – oavsett vad vi gör, när vi gör det eller vilken roll vi har. I det samspelet är Human Factors är en grundbult inom all form av arbete med höga krav på säkerhet.

/Jens

 

 

Personlig blogg

Samspelet Människa – Teknik – Organisation

delta i diskussionen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *