Till övergripande innehåll Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsidan Nyheter Innehållsöversikt Sök Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakta oss Juridisk information
Du är här:

myndigheten

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

till myndigheten

jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Oavsett vad du vill göra i Försvarsmakten börjar din resa med en grundutbildning.

till jobb & karrär

bloggportalen

Här finns information om Försvarsmaktens värderingar, våra uppgifter från riksdag och regering och hur vi arbetar för att lösa dem. Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Allt fler hemvärnssoldater

hemvarnet

DSC_0273_0457

Läget ser allt ljusare ut för Hemvärnet, antalet soldater ökar och rekryteringen har dubblerats under förra året. Foto: Tidningen Hemvärnet

Rekryteringen till Hemvärnet gick bra under 2014. I förhållande till 2013 ökade antalet avtal med hemvärnet med cirka 100 procent. Vid årsskiftet hade 21 204 individer hemvärns- eller frivilligavtal med Försvarsmakten.

Vid motsvarande tidpunkt 2013 fanns cirka 20 600 avtal och 2012 ca 20 300 avtal. De
21 204 avtalen består dels av de som är placerade på befattning, placerade i personalreserven samt de som har ett så kallat vilande avtal (uppskov från att uppfylla sitt avtal innevarande år). Ett vilande avtal innebär att man har meddelat att man av något skäl, exempelvis studier på annan ort eller graviditet, tagit en paus från hemvärnet men har för avsikt att återuppta engagemanget igen. Alla tre kategorierna kan kallas in vid höjd beredskap.

Målet för hemvärnet är att det ska bestå av cirka 22 000 soldater där 16 900 har hemvärnsavtal och 5 100 frivilligavtal. Vid årsskiftet 17 661 individer hemvärnsavtal och
3 543 individer frivilligavtal. Det är mycket glädjande att rekryteringen går så pass bra och vi kan konstatera att hemvärnet nu är ett naturligt sätt att engagera sig i Försvarsmakten.

Av dessa siffror kan man inte dra slutsatsen att Försvarsmakten inte skulle behöva fler hemvärnssoldater. Hemvärnssystemet är utformat så att det ska finnas möjlighet att ta emot den som vill engagera sig i hemvärnet även framgent.

Under det gångna året har vi sett en cirka 100 procent ökning av intresseanmälningarna, vilket också rönt ett stort medialt intresse. Det är mycket bra att detta ökade intresse också omsatts i ett ökat antal avtal.

Det finns nog många anledningar till ökningen men de viktigaste är sannolikt omvärldsutvecklingen tillsammans med att hemvärnet uppfattas som ett naturligt sätt att engagera sig i Försvarsmakten. Hemvärnets rekryterare har också gjort ett bra arbeta runt om i Sverige.

Vissa som har gjort intresseanmälningar har upplevt att de inte kontaktats, glömts bort eller att processen tar för lång tid. Det är olyckligt att det blir på det sättet och vi gör vårt bästa för att alla ska kontaktas och. Den stora tillströmningen har dock tyvärr gjort att alla inte fått rätt bemötande i tid vilket vi arbetar med att förbättra och målet är att all ska kunna tas omhand på ett korrekt sätt

Överste Mattias Ardin
Chef Rikshemvärnsavdelningen

Personlig blogg

Hemvärnet/nationella skyddsstyrkornas roll i vårt nationella försvar och stöd till samhället. Inlägg av Tidningen Hemvärnet, rikshemvärnsavdelningen, HvSS och Sveriges 40 hemvärnsbataljoner.

0 kommentarer

delta i diskussionen ↓

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *